Home

Tětivový čtyřúhelník důkaz

Čtyřúhelníky Úvod. Zjednodušeně lze říci, že čtyřúhelník je n-úhelník pro n = 4. Přesnou definici čtyřúhelníku lze nalézt např. v [1]. Čtyřúhelníky mohou být konvexní či nekonvexní (viz rys). V této kapitole se budeme věnovat především konvexním čtyřúhelníkům, pro zjednodušení tedy pojmem čtyřúhelník budeme označovat konvexní čtyřúhelník. V tom testu jsem s tím nehnul, protože jsem absolutně nevěděl jak na to, a bohužel jsem na to doteď nepřišel ani ze sešitu, ani z učebnice... vím jen, že je to tzv. tětivový čtyřúhelník

Geometrie zive - karlin

Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji ↑ byk7: Důkaz popíšu vágně, ale myšlenka snad bude jasná.Vezmeme si papír a nakreslíme tětivový čtyřúhelník se zadnými stranami a jemu opsanou kružnici. Kruhové úseče (plošky mezi stranami čtyřúhelníku a kružnicí) vystřihneme Dokažte, že čtyřúhelník ABXY je tětivový právě tehdy, když f---t bod D leží na přímce CP. Další úlohy ve Sbírce úloh z matematiky pro gymnasia zejména všechny úlohy v kapitole Matematická indukce str. 240 - 242. Není nutné jednotlivé důkazy provádět matematickou indukcí! Naopak u mnohýc Příklad 3: Tětivový čtyřúhelník. Autor: pupa. Nové materiály. STŘEDY; STROM; Limita a spojitost; ROBOT KAREL :. Planimetrie - tětivový čtyřúhelník 8. Planimetrie - trojúhelník, planimetrický důkaz 9. Trigonometrie, obsah trojúhelníku 10. Stereometrie - objem rotačních těles 11. Stereometrie - objem hranolu 12. Stereometrie - objem a povrch tělesa 13. Stereometrie - kužel, koule 14. Funkce s parametrem - průsečíky s osami 15

Tětivový čtyřúhelník; Externí odkazy. Obrázky, zvuky či videa k tématu Heronův vzorec ve Wikimedia Commons; důkaz Heronova vzorce; Portály: Matematika Stránka byla naposledy editována 12.. Zvláštním případem lichoběžníku je lichoběžník rovnoramenný.Ten má stejně dlouhá ramena a je osově souměrný, díky čemuž je i tětivový. V případě, kdy je jedno rameno lichoběžníku kolmé na obě základny, se nazývá tento čtyřúhelník pravoúhlý lichoběžník Tětivový čtyřúhelník je každý čtyřúhelník, kterému lze opsat kružnici. Které ze čtyřúhelníků, jež znáte, jsou tedy tětivové? Vyjmenujte je a pak vymodelujte (pokud to půjde) postupně na obrázku čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, pravoúhlý a rovnoramenný lichoběžník a deltoid

Tětivový čtyřúhelník, jak spocitat? - Poradte

Matematické Fórum / Tetivový čtyřuhelník

 1. Definovat pojem mnohoúhelník a úhlopříčka, důkaz věty o počtu úhlopříček, rozdělit na konvexní a nekonvexní, dělení konvexních čtyřúhelníků, použití pojmů tečnový, tětivový a dvojstředový čtyřúhelník
 2. čtyřúhelník s různoběžnými protějšími stranami. Průsečík přímek AB a A′B′ označme Q, průsečík přímek AA′ a BB′ označme R. Potom střed spirální po-dobnosti O, která zobrazuje A → A′ a B → B′, je průsečíkem kružnic opsaných trojúhelníkům AA′Q, BB′Q, ABR a A′B′R. Důkaz
 3. PLANIMETRIE Mgr. Zora Hauptová ROVNOBĚŽNÍKY OPVK 1.5 - EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišt
 4. kniha - pokračuje planimetrie: pravidelné mnohoúhelníky, tětivové mnohoúhelníky a tečnové mnohoúhelníky (na obr. 60 je zobrazen tětivový čtyřúhelník a na obr. 61 je zobrazen tečnový čtyřúhelník); Některými vlastnostmi tětivových čtyřúhelníků se zabýval také Klaudios Ptolemaios
 5. • čtyřúhelník (tětivový, tečnový) • pravidelný mnohoúhelník (5, 10) • Pythagorova věta • tětiva kružnice, mezikruží • otočení, stejnolehlost • válec, kužel, koule Vztahy. • Pythagorova věta (důkaz) • věta o obvodovém a středovém úhlu (propedeutika) • charakterizace tečnového čtyřúhelník

Řešení domácího úkolu č. 1: Body souměrně sdružené s průsečíkem výšek podle stran trojúhelníka, leží na kružnici trojúhelníku opsané: [Důkaz využívající podobnosti trojúhelníků] Vztah mezi velikostí obvodového a středového úhlu. Tětivový čtyřúhelník: čtyřúhelník vepsaný do kružnice, součet jeho protilehlých úhlů je 180° Konstrukce délek úseček daných algebraickým výrazem. Další polohové a metrické vztahy v trojúhelníku a ve čtyřúhelníku. Tečnový a tětivový čtyřúhelník. Mocnost bodu ke kružnici. Skládání shodných zobrazení. Dělící poměr. Apolloniova kružnice. 4. Funkce Pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf.

Matematické Fórum / Zajímavost o čtyřúhelnícíc

což znamená, že MKLU je tětivový čtyřúhelník. Bod U tedy leží na kružnici k opsané trojúhelníku MKL. Navíc je úsečka UK průměrem kružnice k, a protože strana AB se jí v bodě K dotýká, je průměr UK kolmý na AB. Za úplné řešení udělte 6 bodů. Za důkaz, že úhly EKM a KFL jsou pravé, dejte 3 body a další bo

 1. Příklad 3: Tětivový čtyřúhelník - GeoGebr
 2. Heronův vzorec - Wikipedi
 3. Konstrukční úlohy - Lichoběžní

Čtyřúhelník - Dynamická planimetrie a učivo Z

PLA 2017 - jcu.c

Ei tuloksia

 • Barevná sprchová hlavice.
 • Jan železný děti.
 • Časopis ahoj.
 • Filet z jesetera.
 • Práce se dřevem kurz.
 • Dozrávání vajíček ve vaječnících.
 • Visalaje běžky.
 • Urosepse.
 • Ddm kroužky praha 12.
 • Mcgregor mayweather cz.
 • Léky na otok nosní sliznice.
 • Rozedma plic diskuze.
 • Příčníky thule.
 • Triss merigold witcher 3 romance guide.
 • Outsidermedia.
 • Viset obraz.
 • Samolepící lišty na podlahu.
 • Mit computer science.
 • Žárlivost citáty.
 • Kung fu panda tajemství zuřivé pětky online.
 • Bobrovka skleněná.
 • Vyhláška silničního provozu 2018.
 • Koupaliště palouky velké meziříčí otevírací doba.
 • Wiki nonogram.
 • Stříbro bez puncu.
 • Odstranění nosní mandle laserem cena.
 • The illusionists praha 2019.
 • Košile značky.
 • Kawasaki motosalon 2019.
 • Rdesno kadeřavé.
 • Krevetove spagety.
 • Tasemnice boubel.
 • Hieronymus bosch vystaveno.
 • Zr prvek.
 • Doba srůstání kostí.
 • Tasemnice boubel.
 • Ikar sk.
 • Cestovatelské filmy.
 • Nintendo classic mini: nes.
 • Čtení z ruky kniha.
 • Hovezi sadlo.