Home

Osa úsečky pracovní list

Jak sestrojíme osu úsečky - e-Matematika

12. Jak sestrojíme osu úsečky. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny. Příprava na reparát z matematik PROCVIČOVÁNÍ - OSA ÚSEČKY Jméno: Jana Tláskalová Ročník: 4. a 5. Datum: 8.8.2011 Vzdělávací oblast: matematika - procvičování - osa úsečky Metodický list / anotace: pracovní list - žáci procvičují rýsování osy úsečky různými způsoby; vhodné pro procvičování a opakování učiv Dynamické pracovní listy z matematiky. Osa úsečky. Je dána libovolná úsečka AB. Pomocí pravítka a kružítka sestroj osu úsečky AB. Pomocí ovládacího panelu na spodní straně pracovního panelu si můžete celou konstrukci spustit nebo odkrokovat jednotlivé části konstrukce

Metodické pokyny: Žáci na základě vhodně zvolených otázek společně s učitelem vyvozují nové poznatky, učí se konstrukci středu úsečky a osy úsečky. Inovace: Interaktivní způsob učení. Prezentace na interaktivní tabuli. Pomůcky: interaktivní pero, kružítko,pravítko, tužka, pastelky, pracovní list nebo sešit Prezentace, která seznamuje žáky se základními pojmy osové souměrnosti, jako jsou osově souměrné útvary, osa úhlu, osa úsečky. Součástí je i pracovní list. Učivo je určeno pro žáky 6. ročníku 1. Osová souměrnost Doplň rámečky a načrtni druhy čar. Druhy čar podle podle tenké 2 a) Narýsuj kružnici k (S; r = 1,5 cm). b) Zvol libovolný bod A, který leží na kružnici k. c) Narýsuj polopřímku AS. d) Průsečík kružnice k a polopřímky AS označ B. e) Narýsuj přímku XY, která je kolmá na polopřímku AB. f) Narýsuj přímku OP, která je kolmá na úsečku AB a. Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, ke schopnosti žáků narýsovat rovinné útvary, k procvičení pojmů - osa úsečky, osa úhlu, trojúhelník a kružnice vepsaná nebo opsaná, lichoběžník, šestiúhelník, čtyřúhelník, kosočtverec. Může být použit i k samostudiu. Žák si postupným plněním úkolů upevňuje získané vědomosti

Žák obdrží pracovní list, na kterém je nakresleno pět obrázků. Obrázky může vystřihovat, přemísťovat, skládat. Žák pracuje samostatně. U každého znásledujících obrázků rozhodni: a) zda je jeho obraz ve vodě (zrcadlení) nakreslen správně; b) pokud odpovíš ne, vysvětli, co je nesprávně Jsou zrušeny veškeré obchodní schůzky v budově OSA. Konání jednání bude probíhat pouze prostřednictvím konferenčních hovorů. Pracovní doba Zákaznické linky, tel.: 220 315 000, se upravuje na Po-Pá: 8:00 - 16:00 hod. Pracovní doba Recepce, tel.: 220 315 111, se upravuje na Po-Čt: 7:00 - 15:00 hod., Pá 7:00 - 14:00 hod

a) osa o prochází bodem P, přímky PX a o jsou různoběžné b) osa o prochází bodem P, přímka PX je kolmá k ose o c) osa o je totožná s polopřímkou PX . Příklad 16 : Sestrojte trojúhelník A'B'C' souměrně sdružený s trojúhelníkem ABC podle osy souměrnosti o. Osu souměrnosti zvolte tak, aby Pracovní list na týden 6. - 8. 4. 2020 GEOMETRIE - OSA ÚSEČKY A STŘED ÚSEČKY Milí žáci, ze zaslaných fotografií vašeho počínání s trojúhelníkovou nerovností musím uznat, že většině z vás jde výuka na dálku na výbornou. Velké poděkování za spolupráci patří i vašim rodičům

 1. MA - Osa úsečky, střed úsečky MA - Pracovní list 4 AJ - Velikonoce VL - Velikonoce, Velká Morava ČJ - Pracovní list 4 ČJ - Čtecí list « zpět « hlavní strana. Nepřehlédněte. Kroužky angličtiny online pokračují! Přidejte se k nám
 2. PRACOVNÍ LIST 12 12. 5. 2020 Pokyny k pracovnímu listu č. 12 1. Tentokrát je pracovní list bez úkolu 2. Takovou přímku nazýváme osa úsečky Y B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 o S. XY PAMATUJ osa úsečky je přímka, která je - kolmá k úsečce - prochází jejím středem. Author: xx Created Date
 3. Pracovní list č.3 Následující list si vytiskněte, u jednotlivých lichoběžníku si vyznačte modrou propiskou základny a pojmenujte je písmenem, které odpovídá názvu dané strany. Současně si Svislá osa souměrnosti rozdělí lichoběžník na dva shodné útvary
 4. Pracovní list 2 Výukový materiál pro ţáky - Evroá integrace /Historie evroé integrace/ Vyuþovací předmět: Občanská nauka Třída: 3. ročník Klíová slova: Evroá unie, Schengenská dohoda, Maastrichtská smlouva - tři pilíře Cíle: stručně popsat, co je EU orientovat se v historii evroé integrac
 5. Plán na týden 14.-16.10.2020 Základy rýsování pracovní list prezentace Úhly pracovní list (oboustranný) prezentace Plán na týden 19.-23.10.2020 Osová souměrnost pracovní list (oboustranný) prezentace Středová souměrnost pracovní list (oboustranný) prezentac

Pracovní listy z matematik

 1. Matematika a fyzika na základní škole. Příklad 3/4. Sestroj přímku p rovnoběžnou s přímkou AB. Vzdálenost přímky p od přímky AB je 3 cm.. Poznámka. Vzdálenost rovnoběžných přímek je definována jako délka nejkratší úsečky s jedním krajním bodem na jedné přímce a druhým krajním bodem na druhé přímce
 2. 2) Sestrojte kružnici k s poloměrem r větším než polovina úsečky AB, k (A;r) 3) Sestrojte kružnici l se stejným poloměrem r jako měla kružnice k, k (B;r) 4) Průsečíky kružnic k a l označte L a K 5) Narýsujte osu úsečky K
 3. Pracovní list Rozptylky Úvod V této simulaci si ukážeme, jak prochází paprsek spojnou čočkou, kde vzniká obraz objektu, jak je velký atd. Pravidla pro chod paprsků. Otevřete si simulaci. 1. Červená čára procházející středem čočky se nazývá osa čočky
 4. MAT 6_Střed a osa úsečky. Dobrý den, děcka, podívejte se, prosím, na krátké video - jak narýsovat střed a osu úsečky: MAT 6_Povrch krychle, pracovní list. Dobrý den, děcka, přikládám pracovní list k učivu Povrch krychle (jsou to dva stejné dokumenty - jeden Word, jeden PDF)
 5. 1) opakování - trojúhelníky, výška, těžnice - pracovní list - vypracuj a pošli na mail safarikova@zsnyrskoko.cz do 8.5. ( pracovní list si také můžeš vyzvednout a odevzdat ve škole ) 2) zopakuj si, jak se rýsuje : osa úsečky ( osa strany) a osa úhl
 6. PRACOVNÍ LIST 5 Jméno žáka: PŘ. 1 Následující čísla zařaď do správného sloupce - podle znaku dělitelnosti a) 100 000 b) 77 103 c) 12 660 d) 55 555 e) 1 800 f) 10 530 Osa úsečky prochází jejím středem a je na ní kolmá PŘ. 18 Sestroj trojúhelník A , IACI=IBCI=5cm, IABI=3cm. Sestroj obraz trojúhelníku
 7. Prezentace, která seznamuje žáky se základními pojmy osové souměrnosti, jako jsou osově souměrné útvary, osa úhlu, osa úsečky. Součástí je i pracovní list. Učivo je určeno pro žáky 6. ročníku. Očekávaný výstup: načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar Osová souměrnost - úvod.

DUMY.CZ Materiál G - Střed úsečky, osa úsečky

 1. - osa úsečky - osa úhlu - mezikruží - 56/6, 57/7,8 - DÚ č. 8) 57/9..do 10. 11. do 16:00 hodin Středa: MNOŽINY BODŮ V ROVINĚ - zopakování učiva - množiny středů kružnic DÚ č. 9: - opsat do školního sešitu množiny bodů ze stran 8 ì a 8 í v učebnici Pracovní sešit 9/1.
 2. osa úsečky, střed úsečky. video zde. do sešitu si narýsuj: Sestroj osu úsečky a střed pojmenuj S: pracovní list zde - prosím pokud chybíš, nafoť a pošli na e-mail kuzelova@zsodolenavoda.cz. středa. Ode dneška máme distanční výuku, a tak prosím, pracujte průběžně každý den, ať toho nemáte mnoho..
 3. Kontakty. Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace 679 34 Knínice 210 IČ: 620 730 61. E-mail: info@zskninice.cz Základní škola: +420 515 556 142 Mateřská škola: +420 515 556 144 Přístup ke školnímu e-mailu přes web

Osová souměrnost - úvod - Digitální učební materiály RV

 1. ulém pracovním listu jste měli za úkol prostudovat si v učebnici učivo Osová souměrnost
 2. GEOMETRIE - pracovní list str. 67 (jednostranný) 1 )osa úsečky - pokud potřebuješ, zalistuj znovu v zelené učebnici (2. díl) na stranu 38 a připomeň si, jak na to. Budeš potřebovat kružítko
 3. Pracovní list č. 2 1. Do 60-ti stupňového lomeného oblouku kl, příslušného k úsečce KL vepište kružnici m, která se uvnitř dotýká kružnic k, l a dále se dotýká úsečky KL. 2. Osa o úsečky KL a přímka p, která prochází středem M kružnice m a je na osu o kolmá, rozdělí kružnici m na čtyři shodné díly. Vepište do takto vzniklých čtvrtkruhů po třech.
 4. Osa úhlu je přímka, která rozděluje úhel na dva shodné úhly. A C F E H . 6. ročník - 6. Úhel a jeho vlastnosti 3 Příklad : Sestrojte osu úhlu. Řešení : 1) Sestrojíme kružnici s libovolným poloměrem a středem V ve vrcholu úhlu
 5. Osa úsečky je čára, která prochází středem úsečky a je na ni kolmá. Podívej se, jak se rýsuje. Dodrž tato 3 důležitá pravidla: Komu se nedaří v počítači, může si vytisknout pracovní list a počítat na papír, případně si příklady můžeš z pracovního listu opsat nebo si je i sama vymýšlet
 6. osa úsečky 2. proch{zející bodem mimo přímku P P 3. proch{zející bodem na přímce. 1. Osa úsečky Krok 1 Rozdělíme přímý úhel na dva pravé úhly pomocí osy úsečky sestroj úsečku. 1. - pracovní list na konstrukci kolmice procházejíc
 7. Přímku kolmou na úsečku AB a procházející jejím středem, tedy osu úsečky AB. Rys 3 - Osa úsečky II. Osa úsečky se dá definovat i jinými způsoby, např. jako množina středů kružnic, které prochází body A a B. Máme dánu úsečku AB a bod C mimo tuto úsečku. Bodům A, B a C opíšeme kružnici k

20.10.2015 - (29) Téma Dělitelnost osmi, UČIVO: zde a procvičování, sešit32, DÚ: Pracovní list - příklad 1 - dokončit, DÚ2: Pracovní list - příklad 2, DDÚ: Pracovní list - příklad Pracovní list druhy vět - znaménka 59.pdf (118911) Pracovní list měkké souhlásky 47.pdf (118197) pracovní list podstatná jména 70.pdf (118384) pracovní list- práce s textem 68.pdf (119168) pracovní list předložky 72.pdf (118836) Pracovní list- slabiky dě,tě,ně50.pdf (118222) Pracovní list -slova souř.,podř.nadř.66.pdf. Matematika (Násobení a dělení, pracovní list) - vypracované poslat zpět paní učitelce . 3. ROČNÍK. Výukové materiály. Anglický jazyk - zadání práce. Anglický jazyk (online hodina pro dobrovolníky) - v pondělí 25.5.2020 v 17:15 . 4. ROČNÍK. Zadání práce. Matematika (Střed úsečky a osa úsečky) - prezentac

Matematika ZŠ XV - konstrukční úlohy - Digitální učební

Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Odčítání desetinných čísel VY_32_INOVACE_17_RA_M- pracovní list. Výpočet povrchu krychle a kvádru VY_32_INOVACE_18_RA_M- pracovní list. Rýsování čtverce, obd., úhl., středu úsečky, osa úsečky VY_32_INOVACE_19_RA_M- pracovní list Matematika - 1. stupeň. 1. ročník. Učivo 1. ročníku souhrnně ; NUMERACE. Pracovní list číselná řada do 1 Osová souměrnost je dána přímkou o a přiřazuje každému bodu X mimo osu takový bod X', že přímka o je osou úsečky XX'.Jinými slovy: obraz má od osy stejnou vzdálenost jako původní bod a spojnice bodů je kolmá na osu. Osová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti Přečtěte si cvičení 2. a napište si do sešitu: Přímka, která prochází středem úsečky a je k ní kolmá, se nazývá osa úsečky. Narýsuj do sešitu cvičení 3/str.38. V příloze jsem připravila pracovní list Zjisti něco o mně, ve kterém si můžete vypočítat některé údaje o mně, ale vymyslete i příklady o sobě.

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním OSA

Osa paraboly prochází ohniskem a je rovnoběžná s RS AB. Vrchol můžeme dourčit např. jako střed úsečky XY, kde X je průsečík tečny t A s osou o a Y je pata kolmice spuštěné z bodu A na osu (XY - subtangenta) Další možností je využití tzv Každý si na bílý papír nakreslí mapu místa, kde se odehrává příběh z vaší knihy.Zamysli se, kde se hrdinové pohybují, co vše zažívají a zkus vytvořit přehlednou mapu. ( popiš hlavní místa děje) - můžeš si vybrat jen úpsek knihy či celý příběh Narýsujte přímku p a vyznačte na ní tři různé body K, L, M tak, aby bod L ležel mezi body K a M. Sestrojte obraz úsečky KL ve středové souměrnosti se středem M. Příklad 42 : Sestrojte obraz polopřímky XY ve středové souměrnosti se středem S, jestliže a) X ≡ S; b) Y ≡ S; c) S YX Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice Tento výukový materiál je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 2 Aplikace zobrazení v konstrukci Základní úloha: Jsou dány dvě kružnice k, m, které mají různé poloměry a leží vně sebe. Dále je dána přímka s. S k M m s Veďte přímku p // s tak, aby obě kružnice protnula v úsečkách stejné délky. S k M m s

Pracovní listy pro IV

téma: Osa úsečky - učebnice strana 88 na papír narýsuj cvičení 3 na straně 88 (prosím foto) POSTUP RÝSOVÁNÍ OSY ÚSEČKY (strana 88 - zelený rámeček) narýsuj si úsečku AB libovolné velikosti; vezmi si kružítko a naměř do něj velikost větší než je polovina úsečky (stačí odhad od oka, nemusíš úsečku měřit Lukáš Hejný CC BY-NC-SA. Postup při rýsování grafického součtu úseček AB a CD 1) Narýsujeme polopřímku MX 2) Narýsujeme oblouk k, který má střed v bodě M a poloměr A

osa, obraz, vzor Mgr. Barbora Brzósková Bod A0 je střed úsečky AA´. strana č. 5 ­ pracovní list ­ doplň chybějící vzor či obraz strana č. 6 ­ pracovní list ­ najdi chyby strana č. 7 ­ teorie osově souměrné útvary strana č. 8 ­ pracovní list ­ osově souměrné písmena. e) Osa úsečky prochází středem úsečky a je na tuto úsečku kolmá. 4. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC, AC BC 4 cm , AB 3 cm. Sestrojte obraz trojúhelníku ABC v osové souměrnosti podle osy o, která prochází bodem C a je rovnoběžná s přímkou AB. 5

ČTVRTEK 16. KVĚTNA. Matematika - geometrie. lístečkový diktát - řazení záporných a kladných čísel od nejmenšího po největší; práce ve dvojici - Střed a osa úsečky - pracovní list 127/ 1, 2, Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Úkoly 5. třída od 30.3.-3.4.2020 Vážení rodiče, moc Vás zdravím a zasílám úkoly. Kostelecká Matematika Desetinná čísla, opakování dělení dvojciferným čísle Pokyny pro domácí přípravu žáků třídy: 4.B pro dny: 14.4. - 30.4. 2020 předmět domácí příprava Český jazyk Opakovat koncovky pod. jmen rodu stř. a žen Pracovní listy - pouze zadání všech 26 řešených úloh ve formátu PDF (29 stran formátu A4, asi 332 kB) • Úvod > Geometrie Obsah neboli Mapa stránek Stránky budou průběžně doplňovány a aktualizovány... Zobrazovací metody. Úvod do promítán

- 1. osa úsečky a střed úsečky - uč. str. 38 (pročíst a vypracovat do sešitu na geometrii cv. 2, 3) - 2. útvary souměrné podle osy - ústně pročíst (uč. str. 49-50) - 3. opakujeme učivo 2. dílu učebnice - ofotit a vypracovat testy v učebnici str. 57, 58, 59 Přírodověda- hadacek@skolajinocany.c učivo 21.9., 22.9. Geometrické konstrukce. uč. 28-36 přečíst a vysvětlivky opsat - osa úhlu, osa úsečky, kružnice,... 22.9. uč 28/2,30/2,31/1,2,34/ M uč. 110 (119) Bod, úsečka, přímka opakování, symboly, cv. 2 do sešitu, osa úsečky 111/10 (opět do sešitu), 112 různoběžky a rovnoběžky (opakování), Prosím pracovní list si zkopírujte a vytiskněte. Kdo by si ho nemohl vytisknout, tak mi napište. Prac. list 1) pracovní list z minulého týdne - obvod kruhu pošli na mail safarikova@zsnyrskokom.cz do 8.5. 2) procvičování - obvod kruhu, délka kružnice zde : ( příklady A - počítej do sešitu) 3) obsah kruhu - jak vznikl vzoreček pro obsah kruhu zde : ( i když je to v angličtině dokoukej video a pochopíš Kružnici obvykle značíme malým písmenem k nebo l.. Každá kružnice má střed, označuje se S.; Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r.Na obrázku se jedná o úsečku AS.; Úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici se nazývá tětiva.Na obrázku úsečka FG..

Video: Kontakty OSA.C

Matematika Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Vod

3. Jakou společnou vlastnost mají úsečky AA´, BB´, CC´, DD´, EE´, FF´, GG´? 4. Co můžeš říct o vzdálenosti bodů A a A´ od přímky o? Jak jsou na tom ostatní dvojice bodů? Tento obrázek vznikl v OSOVÉ SOUMĚRNOSTI podle osy o. Zkus rýsovat podle postupu vlastní osově souměrný obrázek 1 2 3 Matematika - počítání s velkými čísly, pamětné a písemné počítání, procvičování písemného násobení a dělení, slovní úlohy, střed a osa úsečky, rýsování kolmic, kružnic a trojúhelníku = ŽM s. 24-37, UM s. 21-4

pátek, pondělí: Osa úsečky a střed úsečky, učebnice, str.38 - na 1 čistý papír A4 (vypracovaný poslat) a)vypracovat cv.1: náčrt + odpovědět na 2 otázky: 1) Co je osa úsečky? Co jsi zjistil o bodech Pracovní list, str.11 , cv.1,2,3 úterý: a) Vysvětli pojem přímá úměrnost a uveď 3 příklad ze cv.8 na str- 42. 6. ročník. Matematika ZŠ » 6. ročník » . aktualizováno: 1. 10. 2020 12:51. 1: Opakování z obecné školy. 010101: Desítková soustava: Lekce; Příklady. Vyplnit pracovní list a odeslat do 31. března 2020 na adresu mejzr.martin@zssokol.cz . Pracovní list otevřete ve Wordu, vyplníte, uložíte a odešlete. Využijte učebnice M6/2. díl a prezentací ZNAKY DĚLITELNOSTI. vše kružnice ZDE a osa úsečky.

ČJ- pracovní list učebnice 2. díl - strana 38/ 2, 3 osa úsečky a střed úsečky (opakování) Trojúhelníky s hrozny. ČESKÝ JAZYK. koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního (pracovní sešit strana 18) učebnice strana 170/ 1 a, 171/ 2. pracovní sešit strana 4 (shoda podmětu s přísudkem. Pokud si pracovní list budeš potřebovat vytisknout znovu, najdeš ho v přílohách na těchto webových stránkách ( přílohy: M7 č.6 Výšky ostroúhlého trojúhelníku, M7 č.7 Výšky pravoúhlého trojúhelníku, M7 č. 8 Výšky tupoúhlého trojúhelníku, M7 č.9 Výšky trojúhelníku, M7 č.10 Těžnice, M7 č.11 Střední. 09. - 13. 9. Hrajeme matematické hry, opakujeme násobení a dělení v oboru malé násobilky, seznamujeme se s některými netradičními matematickými prostředími (např. hra Autobus - učebnice Fraus - žáci se učí evidovat proces, vyčíst z evidence důležitá data, ze známých údajů vyvodit údaje neznámé) , které jsou vzdáleny 3 cm. Sestrojte množinu středů všech kružnic, které se zároveň dotýkají obou rovnoběžek

Matematika a fyzika na ZŠ - zs-mat5

ZŠ Školní 226 Kaplic

G - střed úsečky, osa úsečky. Vl - Slovanské kmeny na našem území , Sámo test /pravěk a Keltové/ Př - Přednáška o skle, Společenstvo louky - rostliny a živočichové , test / společenstva vod/ Týden 10.3. - 14.3.2014. ČJ Koncovky podstatných jmen - ženský rod, střední rod. DÚ 10.3. Rakety 12/b,c 13/b 12.3. Rakety 14/2. M - G :Střed a osa úsečky - celá str. 38. dnes byla na návštěvě preventistka pí. Račková - pracovalo se výrazně lépe, věřím ,že společná opatření ke zlepšení kázně přinesou brzo ovoce v podobě lepšího zapojení žáků a soustředění na práci a méně vyrušování a zlobení i o přestávkách. 20.2 9. 39 - osa úsečky (střed úsečky, kolmice) - 52/7 Český jazyk Využívej možnosti pracovat s e-učebnicí ČJ + PS 2 - Nová škola. Všechna cvičení je tu možné zkontrolovat. Využívejte tu kontrolu. Zkratky: 1. EU - e-učebnice Češký jazyk 4 2. EUPS2 - e- učebnice, pracovní sešit 2 3. IC - interaktivní cvičení 4 Pracovní list si stáhni zde: Pracovní list . SAMOSTATNÁ PRÁCE - 20. 4. - 24. 4. 2020. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ z minulého týdne si stáhnete zde: Řešení - učebnice. Řešení - Pracovní list - test. Řešení - Osa úsečky: Chválím za přeposlání testů, mám z vás velkou radost. HURÁ. Kromě jednoho žáka jste poslali všichni z M - procvičovali jsme učivo z geometrie - bod, přímka, úsečka, osa úsečky, grafické sčítání úseček, kružnice, čtverec a dále jsme se věnovali nácviku písemného násobení dvouciferným činitelem. z ČaJS - přírodověda - zopakovali jsme učivo - ekosystém pole - hlavně polní plodiny a co se z nich vyrábí - 13. 3

Pracovní listy pro fyziku na ZŠ - Masaryk Universit

Osa úsečky a střed úsečky. Přímka, která prochází středem úsečky a je k ní kolmá se nazývá střed úsečky. Do sešitu narýsuj cvičení 3 na straně 88. Přírodověda. Přečti si v učebnici stranu 39. Zapiš do sešitu: Luskoviny. Plod luskovin se nazývá lusk a jsou v něm ukryta semena, kterým říkáme luštěniny Dokončete, co jste nestihli, vraťte se k tomu, kde jste váhali nebo si nebyli jistí. Poznamenejte si, co Vám nešlo , vlepte si do sešitu lístečky nebo si jinak označte, co si myslíte, že bude potřeba v září společně projít. Pečlivě si schovejte sešit alespoň do toho září. Pokud se při matematice sejdeme, určitě se vám bude hodit

6. ROČNÍK - MATEMATIKA Základní škola a Mateřská škola ..

Pracovní sešit str. 10/ cv. 6A, 7. str. 11/ cv. 12, 13. osa nemá se čtvercem žádný společný bod. Ruský jazyk z 2.10. Téma hodiny: Procvičování psaní v azbuce . 1. Tento prac. list mi pošlete vyplněný ke kontrole, klidně můžete psát i na další stranu mimo rámečky, ale srozumitelně, označujte cvičení a věty. Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, ke schopnosti žáků narýsovat rovinné útvary, k procvičení pojmů - osa úsečky, osa úhlu, trojúhelník a kružnice vepsaná nebo opsaná, lichoběžník, šestiúhelník, Mgr. Lenka Otipková, publikováno 2.6.2014 8:32, zhlédnuto 1998×, hodnocení Opakování a procvičování vyjmenovaných slov - pracovní list. Stavba slov - učebnice str. 19 - cv. 5 a, b, c/ cv.6 a, b, c/ Cv.7. ČTENÍ. Čítanka str. 16 Vyhlídkový let, Přemnožení roháči. Do sešitu napsat nadpisy a 4 věty co se dělo v pravěku (jak žili, co jedli, kde bydleli, co dělali muži, co ženy) MATEMATIK Příklad 2: Sestrojte obraz úsečky MN = 7 cm v osové souměrnosti s osou o, která a) protíná úsečku MN v jednom bodě, který není totožný s jejím krajním bodem osa o prochází bodem P, přímky PX a o jsou různoběžné b) osa o prochází bodem P, přímka PX je kolmá k ose o Pracovní list č Author: Dan pracovní list na počítání, opět prosím do týdne pošlete zpět. a 26 - Osa úsečky, Vlastnosti osy úsečky. AJ Tento týden nebudeme mít učebnici, což ale neznamená, že budete zahálet. Pošlu vám oskenované listy knížky- pohádky (u

Důkazy z historie matematiky - Pythagorova věta, Eulerova úloha o mostech v Královci, úloha z Archimedova náhrobku,důkaz nekonečného množství prvočísel, pracovní list o prvočíslech Ročníky: SŠ 1 Prvouka - str. 32 a pracovní list, ten poslat do 10.4. na email 2.B Český jazyk - učebnice 93/1 - přes folii, 93/4 - poslat mailem do 10.4., 93 růžový obdélník přečíst, 94/1 - ústně, 94/2 - přes folii, 94/3 - ústně, čtení vlastní knihy Matematika - pracovní sešit str. 8 - poslat mailem do 10.4 Zlomky řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 75

 • Eric clapton heaven.
 • Halitoza test.
 • Zkratka pro anglický jazyk.
 • Čištění stříbra coca colou.
 • Dexter smrt debry.
 • Neurologie čím se zabývá.
 • Účesy podle znamení.
 • Iglesias you tube.
 • Ochranný rám scania.
 • Koupaliště lhotka u mělníka.
 • Svastika ukrajina.
 • Roma weather.
 • Metoda 136.
 • Odrosty blond.
 • Tolerance teoreticky přesného rozměru.
 • Úžasňákovi 2 postavy.
 • Real madrid soupiska 2017.
 • How to listen to music on android.
 • Tereza marečková zdeněk piškula.
 • Gastroenteroanastomoza roux.
 • Labioplastika komplikace.
 • Jak se zbavit černé barvy na vlasech.
 • Alternátor v autě.
 • Laktacni poradna trinec.
 • Tvaroh na paty.
 • Husitský tábor.
 • Dermacol velkoobchod.
 • Svědkové jehovovi financování.
 • Větroměr.
 • Jarní prázdniny roztoky.
 • Egp eur.
 • Herpetická stomatitida nakažlivost.
 • Pastýř ovcí.
 • Sloupky na volejbal bazar.
 • Jak vzniká závislost.
 • Android zmizela ikona aplikace.
 • Hliníková folie na potrubí.
 • Bobři valašské meziřičí.
 • Cervikalni hlen.
 • Joaquin phoenix height.
 • Bércové protézy.