Home

Nitrace naftalenu

Naftalen - Wikipedi

Nejvíce naftalenu se získá z černouhelného dehtu. V letech 1960-1990 se naftalen získával také při frakční destilaci ropy. Naftalen je nejhojnější samostatná složka černouhelného dehtu. Složení černouhelného dehtu závisí na uhlí, ze kterého se získává. Obsah naftalenu bývá kolem 10 hmotnostních % Největší elektronová hustota se v případě naftalenu nachází v polohách α, tedy 1,4,5 a 8. Snadněji tedy probíhá substituce do α-poloh. Nitrace a halogenace probíhají výlučně do polohy 1 (α). U sulfonace a Friedelovy-Craftsovy acylace lze získat produkt podle reakčních podmínek. Obě reakce jsou vratné, i když s. Např. nitrace benzenu do druhého stupně probíhá dle schématu: Pokud jsou na benzenu dva, popř. více substituentů, je reaktivita benzenového jádra ovlivněna efekty všech přítomných substituentů. Ve většině případů lze snadno předpovědět, do jaké polohy se další substituent umístí Kyselina dusičná a nitrace naftalenu. Vypočítejte kolik cm3 65% kyseliny dusičné (1,390g/cm3) je třeba k nitraci 1 g naftalenu. M(HNO3) = 63,01 g/mol, M(C10H8) = 128,18 g/mol?. Potřeboval bych hlavně vědět, jak mám tento příklad počítat, výsledek není tak důležitý (hlavní je postup). Díky moc

Elektrofilní aromatická substituce - Wikipedi

Nitroniový kation se napojuje na aromatický systém benzenu přes tzv. p komlex, zjednodušeně a názorněji (i když poněkud nepřesně) se dá říci, že na jednu z dvojných vazeb (konjugovaného 6 -ti elektronového systému) se napojuje elektrofilní činidl Nitrace benzenu (také viz výše) Sublimace naftalenu : fyzikální vlastnosti naftalenu jsou příčinou tohoto fyzikálního jevu - naftalen za běžných podmínek sublimuje, stačí jen mírné zahřátí Naftalen může u těhotných matek poškodit plod. Děti matek, které byly vystaveny naftalenu, mohou mít problémy s krví. Z hlediska karcinogenity je naftalen zařazen do kategorie 2B, možný karcinogen pro lidi. U pokusných zvířat byly zjištěny podobné příznaky jako u lidí. tj. poškození krve, ledvin a jater Nitrace je chemická reakce, při které dochází k navázání nitroskupiny na organický zbytek (R). Příklad nitrace. Chemické reakce a výrobní postupy, při kterých působením kyseliny dusičné (obvykle ve směsích s různě koncentrovanou kyselinou sírovou, takzvanou nitrační směsí) vznikají z organických sloučenin. Na rozdíl od nitrace je sulfonace vratnou reakcí. K desunlfonaci dochází především za vyšších teplot a nebo při nižších koncentrací + SO 3 H. Třetí reakcí je halogenizace. Ta probíhá na stejném principu u florace, chlorace, bromace, prostě se na aromatické jádro navazuje X +. Nejběžnější je ale bromace a chlorace

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky – MojeChemie

Naftalen 150 g baleni obsah PE dóza 150 g — 147 24ks/krt. Velmu důkladný přípravek k hubení všech typů molů i jejich larev, ověřeno vlasní zkušeností! Někteří zákazníci využívaji tento přípravek k odpuzovánirůzných hlodavců, třeba kun, nutryjí, myší, hrabošů,hrizců. Elektrofilní substituce - nitrace nitrobenzenu. Schématický zápis. Nitrobenzen působí -M efektem, tudíž má nižší celkovou elektronovou hustotu, ale v polohách 3 a 5 vyšší. Elektrofilní činidlo jde do polohy 3. + HNO 3 : katalyzátor. Téma: nitrace Úkol č.1: prove ďte nitraci benzenu (toluenu) K 1 ml čerstv ě p řipravené nitra ční sm ěsi (1 ml konc. kyseliny dusi čné a 1 ml konc. kyseliny sírové) přidáme n ěkolik kapek benzenu nebo toluenu. V obou p řípadech se reak ční sm ěs siln ě zah řeje a p nitrace v koncentrované nebo zředěné kyselině dusičné více než 20 reaktorů v provedení z nerezové oceli, litiny a smaltu v objemech 4 -10 m 3 vlastní výroba kyseliny dusičné a sírov

Kyselina dusičná a nitrace naftalenu - Ontol

 1. Nitrace organických sloučenin (autor: Kattar) Přímá nitrace parafinických uhlovodíků se v průmyslu obvykle provádí v plynné fázi při vyšších teplotách probíhá jako radikální reakce. Nitračním činidlem je NO2 radikál, který vzniká z oxidu dusičitého N2O4 nebo z kyseliny dusičné
 2. Příklad: nitrace naftalenu NO 2 se naváže do polohy α bílá pevná látka sublimuje Kumen isopropylbenzen, na benzenové jádro je navázán za svůj prostřední uhlík propyl výroba fenolu a acetonu - oxidací kumenu.
 3. 364 - Mechanismus elektrofilní nitrace chlorbenzenu; 365 - Mechanismus F-C alkylace; 366 - Bromace 1-methylnaftalenu; 367 - Nitrace nitronaftalenu; 368 - Sulfonace naftalenu; 369 - Sulfonace naftalenu 2; 370 - Sulfonace thiofen

Sulfonace naftalenu je závislá na reakční teplotě (vratná reakce) Bromace naftalenu Nitrace naftalenu Elektrofilní substituce naftalenu Největší elektronová hustota se v případě naftalenu nachází v polohách ?, tedy 1,4,5 a 8. Snadněji tedy probíhá substituce do ?-poloh. Nitrace a halogenace probíhají výlučně do polohy 1 (?). U sulfonace a Friedel-Craftsovy acylace můžeme získat produkt podle reakčních podmínek Pozorujte vyloučené produkty nitrace. Úkoly 1) Vysvětlete jak probíhá nitrace jako aromatická elektrofilní substituce na benzenovém jádře. 2) Zapište vznik všech tří možných nitroxylenů chemickými rovnicemi. 3) Napište chemickou rovnici nitrace naftalenu

Nitrace arénů - substituce elektrofiln

3 stále pod kontrolou, -nikdy nezahřívejte zcela uzavřenou aparaturu, -nenechávejte hořet kahan bez dozoru, -nepracujte s hořlavinami v blízkosti ohně (nalévání, jímání destilátu), ani nestavt Nitrací naftalenu (probíhá snadněji než nitrace benzenu a toluenu) vzniká 1-nitronaftalen, další nitrací pak 1,5- a 1,8-dinitronaftalen, příp. směs trinitro- a tetranitronaftalenů. NO2 NO2 NO2 NO2. nitrace nitrace + NO

Rozložení π-elektronové hustoty v naftalenu: - polohy α a β Substituce elektrofilní S E - probíhá přednostně v pozici α V případě substituce do 2. stupně situace komplikovanější! 16 α Nitronaftalen - organiczny związek chemiczny, nitrowa pochodna naftalenu.Występuje w dwóch odmianach izomerycznych. α-nitronaftalen (1-nitronaftalen), żółte igły o temperaturze topnienia 61 °C i o temperaturze wrzenia 180 °C.Związek jest nierozpuszczalny w wodzie, ale jest rozpuszczalny w etanolu i eterze.. Stosowany jest w przemyśle barwników, przede wszystkim do produkcji 1. oxidace naftalenu a o-xylenu + O 2 2 C . C . O O O + CO x + H 2O CH 3. CH3 + O. 2 . C . C O O O + H. 2. O . naftalen o-xylen . ftalanhydrid . V O. 5. V. 2. O. 5. Teplotní profil katalyzátoru při 82,5 g/Nm3 Nitrace směsí kyseliny dusičné a sírové je exotermní reakce, provádí se při teplotě 60 80 °C. Již zmíněným.

Aromatické uhlovodíky - areny - Chemie - Maturitní otázk

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky - MojeChemi

 1. NAFTALEN - naftalín (dezodorační a insekticidní přípravek
 2. Nitrace nitrobenzenu - substituce elektrofiln
 3. Nitrace - Synthesi
 4. Nitrace - http://kattarit
PPT - Dusíkaté deriváty PowerPoint Presentation - ID:5084959

Areny Uralyx

 1. Mechanismus - Elektrofilní substituce aromatická OC
 2. Elektrofilní aromatická substituc
 3. Nitrace aromatických uhlovodíků - Absolventi A Sraz
 4. Nitronaftalen - Wikipedia, wolna encyklopedi
 5. Nitrowanie naftalenu - YouTub
 6. Nitrosloučeniny - webzdarm
 7. Naftalen Benátecký čtyřlíste

ARENY 2.doc, CH - Chemie - - unium.c

Jak vyrobit nitrocelulózu aneb nitrace celulózy part 1

Substituce elektrofilní - podrobně

 1. Substituce elektrofilní - nitrace fenolu
 2. 3 - Nitrace alkanů (CHE - Organické reakce)
 3. Odhalení kuřáka
 4. Substituce radikálová
 5. Výpočet pomocí molární hmotnosti
 6. Chemické Prvky Song
 7. Adice u alkenů

Benzen và Ankyl Benzen-Hóa Học 11-Thầy Phạm Thanh Tùng

PPT - Dusíkaté deriváty PowerPoint Presentation, free

Video: Proč na halogenderiváty probíhá typicky substituce nukleofilní? Indukční efekt a jeho důsledky 1

 • Nervové zhroucení.
 • Recklinghausen wikiskripta.
 • Exif date/time changer.
 • Benzínová sekačka honda hrg 466 skep.
 • Mucha šperky.
 • Kurare.
 • Jpg fotografie.
 • Kontrolka žhavení stále svítí.
 • Iphone ringtone creator online.
 • Lucie ernestová kontakt.
 • Slezina jidelnicek.
 • Gambie informace.
 • Youtube elvis presley love me tender.
 • Směsi chemie prezentace.
 • Půlmaraton ústí nad labem 2017 výsledky.
 • Příčníky thule.
 • Duofilm dostupnost.
 • Samsung sl m2835dw toner.
 • Philips h7 whitevision.
 • International classification of diseases 11th edition.
 • Saint tropez pension.
 • Solárium v zimě.
 • Chronicke zivani.
 • Ekolog.
 • Velké koncerty 2020.
 • Cukry v potravinách.
 • Školní váhy.
 • Pasport komunikací zákon.
 • Tulipany v zime.
 • Mr bean charakteristika.
 • Červené oko.
 • Edukace pacienta s diabetem.
 • Prostorové a funkční uspořádání území.
 • Francouzský buldoček chovná stanice pardubice.
 • Stalinec s80.
 • Cukry v potravinách.
 • Wsclient webshare.
 • Regulátory pdf.
 • Permanentni ruzova barva na vlasy.
 • Elektronická filmová klapka.
 • Vzorník barev nábytku.