Home

Index spotřebitelských cen

Index spotřebitelských cen - Wikipedi

 1. Index spotřebitelských cen (anglicky: Consumer price index, odtud CPI) vyjadřuje cenovou hladinu jako průměrnou úroveň cen souboru (spotřebního koše) výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností.Srovnává tedy náklady na nákup určitého neměnného souboru statků. Soubor statků je tvořen několika sty položek (cca 700 položek), které vystupují jako.
 2. Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace COICOP (čtvrtletně) - do roku 2017 Odkaz [nové okno] Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace COICOP (ročně) - do roku 2017 Odkaz [nové okno] Kontextové menu . Statistická ročenka České republiky. Česko v číslech. Statistika & My
 3. Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb ve dvou srovnávaných obdobích
 4. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,0 % a ceny služeb o 3,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,2 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích.
 5. Index spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP - podrobné členění Tab. 3 Domácnosti celkem (předchozí měsíc = 100) Excel PD
 6. Index spotřebitelských cen. viz. CPI. Makro. V této kategorii se dozvíte přehledně o základních makroekonomických veličinách, které ovlivňují trhy po celém světě. Týkají se hlavně fundamentálních dat o ekonomikách a dalších indikátorech, které poukazují na zdraví hospodářství. Instituce
 7. Měsíční informace o vývoji indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) na území České republiky podle klasifikace konečné spotřeby COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) za domácnosti celkem, domácnosti důchodců a domácnosti žijící v hl. m. Praze

Indexy spotřebitelských cen - inflace - časové řady ČS

Consumer's Price Index - Index spotřebitelských cen. Index měřící vývoj cenové hladiny určitého spotřebního koše obsahujícího některé zboží a služby. Ten je vybírán tak, aby reprezentoval spotřební návyky průměrného občana Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace) Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy) Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku) Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen - mezinárodní srovnán Charakteristika: Práce se zabývá indexy spotřebitelských cen a inflací. Věnuje se pojmům inflace, míra inflace a deflace. Charakterizuje cenové indexy, v rámci kterého si všímá indexu spotřebitelských cen i s jeho výpočtem, a indexu cen výrobců (PPI) s tématikou problémů indexních čísel

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,6 % a ceny služeb o 3,4 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,6 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,6 % a ceny služeb o 3,9 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,6 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích. Meziměsíční změny indexu spotřebitelských cen se většinou pohybovaly v rozmezí hodnot -0,2 až +0,3 %, pouze v lednu a v dubnu se změna rovnala +0,6 %. V lednu mělo největší vliv na cenový růst v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje především zvýšení sezónních cen plodové zeleniny o 13,4 % a cen. Index spotřebitelských cen měří inflaci, tj ceny zboží a služeb nakupované domácnostmi ze spotřebitelského koše. Spotřebitelský koš je stanovován statistickým úřadem a změny v jeho složení umožňují například sledovat technologický vývoj výrobků, ale také umožňují manipulovat úrovní inflace

Index (latinsky, původně ukazováček), znamená ukazatel, seznam, přehled; tento pojem se využívá v těchto významech: . seznam všeobecně, jako např.:. obsah knihy; vysokoškolský index - výkaz o studiu, studijní průkaz se seznamem zapsaných předmětů, přednášek, seminářů a studijních výsledků (z latinského index lectionum - seznam přednášek. Index spotřebitelských cen, označovaný také jako CPI inflace, je proměnnou sledovanou širokou veřejností. Zajímají se o ni i centrální bankéři, investoři nebo smluvní strany při indexaci nájemného o inflaci

Index spotřebitelských cen (CPI) a míra inflace, inflace v

Nejpoužívanější je index spotřebitelských cen CPI. Je zjišťován přímo v terénu na vybraných statcích a službách , které souhrnně nazýváme spotřebitelský (tržní) koš , který se skládá asi ze 370 typických výdajů domácností (potraviny, oblečení, doprava, nájemné, energie, telefony apod.) Meziroční růst spotřebitelských cen v červenci zrychlil na 2,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v červnu. Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura byl způsoben zejména zvýšením sezónních cen dovolených s komplexními službami o 24,8 % V Česku se měří pomocí indexu spotřebitelských cen. Zboží a služby, které index obsahuje, se dělí do dvanácti kategorií. Při výpočtu se cenová úroveň každé kategorie přepočítává váhou, která vyjadřuje, kolik peněz za dané zboží utratí domácnosti ze svého rozpočtu Ale podíváte-li se na Case-Shiller index spotřebitelských cen můžete skoro říct, že reálná inflace dosáhla vrcholu v rozsahu 8% zde, A můžete tvrdit, že pokud by to byla čísla, které Americká centrální banka používá, byl by to mnohem lepší politický nástroj, protože by viděli, že inflace vyskočila zpátky v lednu.

Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2020 ČS

Vývoj spotřebitelských cen pohonných hmot korespondoval s vývojem cen průmyslových výrobců a dovozních cen ropných výrobků, jak je vidět z grafu 4. V roce 2012 vzrostly ceny dopravních služeb o 6,9 %. Na jejich růstu se promítlo zejména zvýšení DPH (od ledna 2012). Naopak klesly ceny automobilů o 3,5 % Meziroční růst spotřebitelských cen přibrzdí pod tři procenta. 6. listopadu 2020 5. listopadu 2020 12:00 (WDA) meziročně. Slabý srpnový výsledek byl ovlivněn celozávodními dovolenými. V září index nákupních manažerů PMI překonal 50bodovou hranici a poprvé od roku 2018 se tak dostal do pásma značící expanzi

05.01.2018 Celková inflace spotřebitelských cen za eurozónu zpomalila v prosinci kvůli slabšímu růstu cen energií.Index spotřebitelských cen klesl z 1,5 procenta na 1,4 procenta. Míra jádrové inflace, která nezapočítává energii, potraviny, tabák a alkohol, dosáhla meziročně o 0,9 procenta oproti očekávání 1 procento Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen. V ČR inflaci měří ČSÚ, na jehož internetových stránkách lze nalézt podrobnosti o měření inflace v ČR Meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zpomalil na 2,0 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v říjnu a nejméně od dubna letošního roku. Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl ovlivněn především nižšími cenami ovoce o 6,3 % a zeleniny o 4,2 %

25.11.2020 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů ..

Inflace je všeobecný růst cenové hladiny v ekonomice. Nejčastěji se inflace měří indexem spotřebitelských cen. V indexu spotřebitelských cen se porovnávají ceny vybraných výrobků a služeb a přisoudí se jim podíl podle toho, jak se podílí na celkové spotřebě domácnosti. Porovnáním hodnoty tohoto indexu v různých obdobích se získá míra inflace Grafické znázornění změn CPI vytvořených za sledované období ve srovnání se základním rokem ilustruje index spotřebitelských cen. Tento graf umožňuje čtenáři porozumět minimálním a maximálním změnám CPI v daném období, průměru a mediánu CPI a podstatným odchylkám CPI ve srovnání se základním rokem Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,6 % a ceny služeb o 2,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,7 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,3 %

Index spotřebitelských cen - Patria

 1. US cities consumer price index 1913-2006.gif 789 × 429; 76 KB US Consumer Price Index Graph French.svg 750 × 469; 151 KB US Consumer Price Index Graph.svg 788 × 469; 105 K
 2. Index spotřebitelských cen. Pro zjednodušení Český statistický úřad na základě měsíční změny cen počítá takzvaný index spotřebitelských cen. Jedná se o bazický index se základem (bází) na hodnotě 100, přičemž za bázi je stanoven průměr cen roku 2015
 3. Inflace v ČR. Vývoj inflace na přehledných grafech a tabulkách jako přírůstku indexů spotřebitelských cen. Inflace 2020., Index spotřebitelských cen
 4. Index spotřebitelských cen Index cen výrobců Deflátor hrubého domácího produktu Index spotřebitelských cen (CPI) Index spotřebitelských cen je nejpoužívanější cenový index pro zjišťování inflace. Statistikové každý měsíc zjišťují ceny určitého koše statků a služeb. Statky a služby byl

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (5), Účelem tohoto nařízení je vytvořit společná pravidla pro stanovení některých referenčních období pro index, aby se zajistilo, že výsledné harmonizované indexy spotřebitelských cen (dále jen HISC) budou. Ranní zprávy 01.12.2020 - Klíčové události • Německo: Index spotřebitelských cen CPI v listopadu dle předběžného odhadu meziměsíčně poklesl o 0,8 %, v meziročním srovnání pak o 0,3 %. • Polsko: Hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí podle finálních údajů mezikvartálně vzrostl o 7,9 %, meziročně nicméně poklesl o.. Index spotrebiteľských cien Ceny letenek se mohou měnit podle změn indexu spotřebitelských cen , ne však častěji než jednou za 6 měsíců. Ceny lístkov sa môžu meniť v súlade so zmenami indexu spotrebiteľských cien , ale nie častejšie ako každých 6 mesiacov Index spotřebitelských cen představuje ukazatel růstu jednotlivých cen různého zboží a služeb, které běžný spotřebitel denně kupuje k uspokojování svých potřeb. K tomu, abychom mohli jasně určit, vývoj změn spotřebitelských cen, musíme rovněž znát i takzvaný spotřební koš, který představuje souhrn víc V kapitole Index spotřebitelských cen (CPI) naformátujte odstavec začínající slovy Index spotřebitelských cen je nejpoužívanější odstavcovým stylem Běžný text. Změny v dokumentu uložte. 3. U odstavce začínající slovy V současnosti tento koš zrušte odsazení odstavce od levého okraje stránky. Změny v dokumentu.

Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2019 ČS

Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace): Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v lednu největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 4,2 %, vodného o 5,3 %, stočného o 4,5 % a zemního plynu o 2,9 % Index spotřebitelských cen. Index spotřebitelských cen je souhrnný ukazatel růstu cen všeho zboží a služeb, které domácnosti kupují.Pro výpočet indexu spotřebitelských cen zkoumáme spotřební koš s cca 800 druhy statků a služeb, které domácnosti běžně spotřebovávají. Každý statek a služba je ve spotřebním koši zastoupena v poměru, v jakém se běžně. Očekávané události: Index spotřebitelských cen (ČR), Depozitní sazba (EU), Index výrobních cen (USA) 10.9.2020 08:23 Česká republika

CPI (Index spotřebitelských cen) - Patria

Spotřební koš II | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra

Cenový index: 100,0: 102,9: 104,8: Míra inflace: 2,9 %: 1,8 % * Růst spotřebitelských cen v eurozóně vypočítává každý měsíc Eurostat. Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) v průměru zahrnuje přibližně 700 položek zboží a služeb. Odráží výdaje průměrné domácnosti v eurozóně za koš zboží a služeb Píšeme na Investujeme.cz: Ještě před pár lety to znělo jako nesmysl a bláznivá vize snílků. Nyní se již množství poradenských i těžařských společností shoduje, že v dalších letech a jednou provždy již bude spotřeba ropy jenom klesat A říkají, že index spotřebitelských cen pro všechny městské spotřebitele, stejně jako jsme o tom mluvili v minulém videu... Když lidé hovoří o indexu spotřebitelských cen, skutečně hovoří nebo mají tendenci hovořit o CPI-U, protože většina spotřebitelů spadá do této kategorie Index spotřebitelských cen - listopad. 11.12.2019 10:00 | podobné články . Růst spotřebitelských cen v květnu zpomalil a byl nejnižší za letošní rok . Růst spotřebitelských cen v květnu zpomalil meziročně na 3,2 procenta z dubnových 3,5 procenta a byl letos nejnižší. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,2 procenta. Kanada: Index spotřebitelských cen v červnu meziročně vzrostl o 2,4 % (odhad: +2,4 %, květen: +2,3 %) Meziměsíčně v červnu ceny vzrostly o 0,1 %. Jádrová inflace podle kanadské centrální banky meziročně zrychlila na 1,8 % z 1,7 % v květnu (odhad: +1,7 %)

Inflace - 2020, míra inflace a její vývoj v ČR - Kurzy

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl způsoben především vyššími cenami zeleniny o 5,7 %, z toho ceny brambor vzrostly o 5,8 %. Ceny ovoce byly vyšší o 5,3 %, uzenin o 1,7 %, sýrů a tvarohů o 1,7 %, drůbeže o 1,9 %, vepřového masa o 1,8 % a másla o 4,6 % Index spotřebitelských cen (CPI) - - měří náklady na pořízení určitého pevného koše statků a služeb, který je reprezentativně vyjádřen nákupy městských spotřebitelů - vychází se z cen, které zjišťují pracovníci průzkumem ve vybraných provozovnách, koš statků a služeb se po určité období nemění

Slovensko: Index spotřebitelských cen za duben meziměsíčně nezměněn po 0,1 % v březnu. Inflace Slovensko Inflace na Slovensku se v dubnu udržela na nejnižší úrovni od konce roku 2010. Tempo meziročního růstu spotřebitelských cen zpomalilo na 1,7 % z březnových 1,9 %. V meziměsíčním srovnání ceny zboží a služeb. Index spotřebitelských cen a jeho vhodnost pro měření inflace The Consumer Price Index and it´s appropriateness for measure of inflation. Anotace: Cílem této práce je provést srovnání současného měření inflace dle indexu spotřebitelských cen a alternativních přístupů k měření inflace, včetně identifikace přidané.

CPI je jedním s nejdůležitějších měsíčních makroekonomických dat. Jedná se o data, jejichž měření je spojeno s měřením životních nákladů na základě změny cen, proto se též často označuje jako index životních nákladů Index spotřebitelských cen - leden 2015 - Zatímco v první polovině loňského roku se deflace české ekonomice jen těsně vyhnula, tak v první polovině letošního roku se to již asi nepovede. Asi v uvozovkách je napsáno schválně, protože o tom zda se česká ekonomika propadne do deflace či nikoliv rozhodne vývoj cen pohonných hmot. - Redakc

Indexy spotřebitelských cen a inflace - Seminarky

index spotřebitelských cen. Platy, ceny, index spotřebitelských cen a deflace v Izraeli. Publikováno ‍‍18.1.2016 - 8 Ševat 5776 | Autor: redakce. Konec fiskálního roku je vždy časem pro souhrnné informace o cenách spotřebního zboží v uplynulém roce a v posledním kvartálu roku 2015 Změny ve vývoji cen ve 4. čtvrtletí 2019 se promítly do meziročního růstu tržních cen o 2,6 %, stejně jako ve 3. čtvrtletí 2019. Růst regulovaných cen ve 4. čtvrtletí 2019 zrychlil na 5,3 % ze 4,3 % ve 3. čtvrtletí 2019. Největší vliv na růst hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení Index spotřebitelských cen (CPI) je jedním z hlavních ukazatelů inflace, jehož hodnota ukazuje průměrnou úroveň cen zboží a služeb ve spotřebním koši po určitou dobu. Při výpočtu se používá poměr tržní hodnoty předem vybrané skupiny produktů v běžném roce k základnímu roku. V Ruské federaci se s jeho analýzou zabývá Federální státní statistická. Ceny potravin zvýšily meziroční index spotřebitelských cen Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák Index cen výrobců (PPI - Production Price Index) bývá specifikován pro různá odvětví a obory jako index cen průmyslových, zemědělských výrobců, stavebních prací apod. Koše obsahují příslušné výrobky a služby (např. též suroviny, polotovary apod.). Pracuje, stejně jako Index spotřebitelských cen, s fixními vahami, a to dle struktury tržeb

Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace): Meziměsíční srovnání. Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl způsoben především vyššími cenami zeleniny o 5,7 %, z toho ceny brambor vzrostly o 5,8 %

Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2019 ČS

Imputované nájemné a inflace, jak se měří - Hypoindex

Kdy nakupovat zlato? | FXstreet

Inflace - Česká národní banka - CN

ČSÚ Inflace (2015)Není všechno zlato… aneb Nenechte se svést grafyKritéria hodnocení hospodářského vývoje ČR | StemŘecká inflace zůstala v kladném pásmu | FXstreetVývoj na devizovém trhu – ranní zprávy 10Článek | Gold Delivery sKoruna na dobrá čísla nijak nereaguje | Kurzy
 • Látky na závěsy.
 • Krokusy v kvetinaci.
 • Ego ben.
 • Hrnce zepter indukce.
 • Miles heizer.
 • Mravenci prodej.
 • Toyota prius plug in hybrid 2017.
 • Soutěž soběstačný dům.
 • Pampers pants 7.
 • Semenné plody.
 • Realgeek ičo.
 • Plíseň ryb v jezírku.
 • Sušenky hořce.
 • Jak rozčesat dred ve vlasech.
 • Než jsem tě poznala postavy.
 • Výkup peří ostrava.
 • Jednorožec hračka.
 • Pruský král fridrich ii.
 • Baby design dotty 07.
 • Kázání ohně.
 • Kabelová spojka 3x2 5.
 • Konfigurátor vw transporter.
 • Velké suv.
 • Stepníka moravského.
 • Million dollar baby csfd.
 • Útrpný.
 • Křemen fialový.
 • Jak napsat křížek ve wordu.
 • Cukrfree vajickova pomazanka.
 • Labioplastika komplikace.
 • Jak udelat ohen z ledu.
 • Atentát na prezidenta film.
 • Rob dyrdek fantasy factory.
 • Test motorových pil 2017.
 • Kukačka film.
 • Hdmi rozbočovač 4k.
 • Otok po bodnuti včelou.
 • Louise hay nemoci.
 • Náhradní díly toyota hilux.
 • Elizabeth debicki instagram.
 • Střevní chřipka co jíst.