Home

Proximální tubulus

proximální tubulus Velký lékařský slovník On-Lin

 1. proximální tubulus. kanálek (tubulus) v ledvině. Část nefronu navazující na glomerulus. Probíhá v něm především intenzivní vstřebávání vody a s ní řady dalších látek nezbytných pro organismus z moči zpět do krve
 2. Proximální tubulus je zjednodušeně trubička složená ze dvou částí: stočené (pars convoluta) a přímé (pars recta). Na jeho stavbě se podílí jednovrstevný kubický epitel . Epitelové buňky jsou poměrně velké , transportující ionty a aktivně absorbující
 3. álním povrchu kartáčový lem vysokých mikroklků, na apikální straně tight junctions
 4. proximální tubulus - je první a nejdelší částí tubulární struktury je odpovědný za resorpci největšího podílu GF buňky mají největší transportní výkon v těle první úsek je vinutý, konečný přímý - směřuje ke dřeni stěna je tvořena jednovrstevných kubickým epitelem a hustým kartáčovým lemem (mikrovilli

Proximální tubulus -Stočený kanálek I -Přímý úsek • výstelka jednovrstevná kubická -kartáčový lem na luminální straně • resorpce NaCl a vody (80 - 95 %) -Na+ do buňky pasivně, z buňky aktivně Intermediální tubulus • tenké raménko Henleyho kličky • sestupné a vzestupné raménk • proximální tubulus je místem resorpce většiny nízkomolekulárních látek: H 2 O a Na +, K +, Cl-, aminokyselin a většiny Glc. Voda se resorbuje difúzí. Na + ionty se z lumen tubulu pasivně transportují do tubulárních buněk. Z tubulárních buněk do krevní plazmy se resorbují aktivním transportem pomocí Na + /K +-ATPasy Nefron je základní stavební a funkční jednotka ledviny.. Stavba. Jeho základem je Bowmanovo pouzdro, ve kterém se nachází klubíčko vlásečnic glomerulus, dohromady nazývaných Malpighiho tělísko.Glomerulus je tvořen klubíčkem vlásečnic (přívodná a odvodná tepénka, kde se pomocí hladkého svalstva v cévě řídí tlak ve vlásečnici) Proximální tubulus. Zde zatím není znám žádný specifický transportér pro K + lokalizovaný v apikální membráně tubulární buňky. Proto se předpokládá, že zpětná resorpce draslíku zde probíhá difúzí, a to paracelulárními zkraty mezi tubulárními buňkami Alkalická fosfatáza (ALP) je metaloproteinový enzym katalyzující hydrolýzu monoesterů kyseliny fosforečné v alkalickém prostředí (v optimu pH 9,5-10,5) na kyselinu fosforečnou a alkohol. Ovlivňuje metabolismus makroenergických fosfátových vazeb a napomáhá transportu anorganických fosfátů přes buněčnou membránu

Proximální tubulus: Kanálek v ledvině. Probíhá v něm především intenzívní vstřebávání vody a s ní řady dalších látek nezbytných pro organismus z moči zpět do krve. Henleova klička: Má vlásenkový tvar, její sestupné raménko probíhá z ledvinné kůry různě hluboko do dřeně, vzestupné raménko pak zpět do kůry Proximální tubulus v ledvině je část nefronu navazující na glomerulus. Probíhá v něm především intenzivní vstřebávání vody a s ní řady dalších látek nezbytných pro organismus z moči zpět do krve Proximální tubulus je tvořen jednovrstevným epitelem. Odehrává se v něm největší část zpětného vstřebávání. Aktivně se zde absorbuje 80 % ultrafiltrátu, úplně se absorbují především aminokyseliny, glukóza a draslík. Henleova klička je útvar tvaru vlásenky, který navazuje na proximální tubulus Glykosurie je přítomnost glukosy v moči. Běžně je způsobená neléčeným diabetem mellitem.Za normálních okolností však moč glukosu neobsahuje, protože nefrony ledvin jsou schopny efektivně čerpat glukosu z primární moče zpět do krve. Časným následkem výraznější glykosurie je dehydratace a ztráta Na +, jelikož nadbytek glukosy v luminech proximálních tubulů.

1. Funkční morfologie ledvin • Funkce buněk a lidského těl

Nefron - WikiSkript

PPT - Ledvina jako regulační orgán, perfúze ledviny, GFR

Prohlížení dle předmětu proximální tubulus Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Prohlížení dle předmět Proximální tubulus (resorpce) Henleova smyčka (koncentrace) Distální tubulus (sekrece) Sběrný kanálek (resorpce vody) = funkční jednotka ledviny, ledvina člověka cca 106 kůra dřeň Glomerulu

Funkce proximálního tubulu, E0104011 - Lékařská fyziologie

 1. Proximální stočený tubulus Ascendentní tenká část Henleyovy kličky Ascendentní tlustá část Henleyovy kličky Sběrací kanálek Distální stočený tubulus Je základní funkční jednotka ledvin Každá část je tvořena buňkami zastávajícími specifické transportní funkce Nefron Dva typy nefronů Kortikální nefrony
 2. • proximální tubulus, Henleova klička, • distální tubulus a sběrací kanálek. • Corpusculum renale se skládá z klubíčka kapilár • glomerulu, které má přívodnou a odvodnou cévu, • vas afferens a vas efferens, • a z dvoulistu Bowmanova pouzdra
 3. Proximální tubulus Distální tubulus Henleova klička Ledvinná žíla Vas afferens Vesa recta Vas afferens Vas efferens zevní list vnitřní list distální tubulus začátek proximálního tubulu . obr. 5 Princip funkce ledvin obr. 6 . obr. 7 obr. 8 . obr. 9 Nervové řízení močen
 4. Proximální tubulus ledvinného tělíska je pokračováním parietální vrstvy Bowmanova váčku. Dochází zde ke zpětné resorpci živin, sodných iontů a vody. Skládá se ze dvou částí: vinuté (pars convulta) a přímé (pars recta)
PPT - Transportní mechanismy v ledvinách (seminář) Mizera

Proximální tubulus(75%): Na+, Cl-, H 2O, močovina, HCO 3-K+, Ca2+, Mg2+, fosfáty glukóza, aminokyseliny Henleova klika (15%): sestupné raménko: H 2 O vzestupné raménko: Na+ (ATP), K+, Cl- Distální tubulus(5%): Na+, Ca2+, H 2 O Sbrací kanálek (4%): Na+, Ca2+, H 2 O TUBULÁRNÍ PROCESY SEKRECE 1) transcelulární(léky, barviva): krev Proximální tubulus je tvořen jednovrstevným epitelem. Odehrává se v něm největší část zpětného vstřebávání. Henleova klička je útvar tvaru vlásenky, který navazuje na proximální tubulus. Distální tubulus pokračuje směrem k povrchu ledviny a pokračuje jako sběrací kanálek, který se znovu zanořuje do dřeně proximální tubulus. Henleova klička. v ascendentním tubulu nemožnost resorbce vody zajišťuje tvorbu vysokého osmotického tlaku ve dřeni, což zajišťuje tvorbu koncentrované moči. vasa recta - vysoká koncentrace by mohla poškodit erytrocyty, proto je většina před vstupem odloněna, protéká jen plazma. Distální tubulus vinutý kanálek = tubulus - Bowmanův váček → proximální tubulus (1. řádu) → Henleova klička (sestupné a vzestupné reménko) → distální tubulus (2. řádu) → sběrný kanálek - otevírá se do ledvinné papily, která přechází v ledvinné kalichy; Moč. tvoří se filtrací krve protékající glomerulem do Bowmanova pouzdr

Články a informace z různých oblastí lékařství

Proximální tubulus funkce. Proximální tubulus je tvořen jednovrstevnou kubickou výstelkou s kartáčovým lemem na luminální Ve výsledku tedy zvyšuje kalcemii a snižuje fosfatemii. Zahušťovací a zřeďovací funkce ledvin Funkce[editovat | editovat zdroj]. Tubuloglomerulární zpětná vazba umožňuje zúžit přívodnou tepénku. Nefron. Nefron je základní stavební a funkční jednotka ledviny. V nefronech dochází k filtraci krve a vzniká zde moč. Nefron se skládá z glomerulů (klubíček vlásečnic), na ně navazujících kanálků (proximální tubulus), Henleovy kličky, distálního tubulu a sběracího kanálku Proximální tubulus Distální tubulus Sběrnýk ál ký kanálek Glomerulus Henleova klička William E. Winter, M.D., Univ of Florida. Bowmanův prostor Lumen kappyiláry AA = afferentní arteriola, EA = efferentní arteriola. Eff t í Distální tubulus

+ tubulus renalis tubulus renalis: proximální tubulus Henleova klička distální tubulus tubulus colligens ductus papillaris. Nefron - základní stavební a funkční jednotka ledviny. Skládá se z corpusculu Bowmanův váček (capsula glomeruli); 5. proximální tubulus; 6. Henleova klička (ansa nephroni); 7. distální tubulus; 8. sběrací kanálek Schéma horní části močových cest

* * Proximální tubulus Reabsorpce Na+ Hladina bílkovin Glomerulární filtrace Stimulace sympatiku Angiotensin II Insulin Na+ Stimulace symatiku Angiotensin II PGE2 ANF Akutní tubulární nekróza Glomerulonefritidy Renální vaskulitidy Příčíny retence solí, a retence H2O Reabsorpce vody Stejně jako v případě sodíku, největší. vlásečnic), proximální tubulus, Henleova klička, distální tubulus, sběrný kanálek • k zahušťování moči dochází ve sběrných kanálcích a Henleově kličce • činnost ledvin je řízená nervově i hormonálně pomocí antidiuretického hormonu (aldosteronu) a tkáňového hormonu renin VÝSKYT alkalické fosfatázy - žíhaný lem resorpčního epitelu (sliznice tenkého střeva, proximální tubulus ledvin) Bakerova tekutina, příprava a její výskyt Bakerova tekutina patří mezi formolové fixační tekutiny, je to 10 % formol obohacený o chlorid vápenatý

Nefron - Wikipedi

Dalším místem účinku je distální a proximální tubulus. Vyvolává zvýšené vylučování sodíku, chloridů a vody, ale také draslíku, vápníku a hořčíku; Furosemid způsobuje zvýšení průtoku v ledvinách a jeho redistribuci v kůře ledviny. Snižuje plnící tlak levé komory, přičemž tento účinek se dosahuje dříve. contorti) - ty dále dělíme na stočený kanálek I. řádu (proximální tubulus) a stočený kanálek II. řádu (distální tubulus), b) přímé kanálky (tubuli renales recti) proximální tubulus (portio proximalis tubuli nephroni): d - 15 mm, ∅ 65 μm, děl

o Proximální tubulus. o Henleova klička. o Distální tubulus. o Sběrací kanálek. Pasivní resorpce - voda. Aktivní resorpce - ostatní látky. resorpce vody, Na+, K+, Cl−, aminokyseliny, většina glukózy. Není funkčně jednotný systém. Některé kličky zasahují do dřeně. Resorpce dalších 25% Na+ a Cl. PROXIMÁLNÍ TUBULUS; stočený a přímý segment. HENLEOVA KLIČKA; SESTUPNÉ (DESCENDENTNÍ) RAMÉNKO - tenké. VZESTUPNÉ (ASCENDENTNÍ) RAMÉNKO - tenký a tlustý segment. DISTÁLNÍ TUBULUS; SBĚRACÍ KANÁLKY; prochází kůrou a dření a končí na DŘEŇOVÉ PAPILE ® LEDVINOVÁ PÁNVIČKA . TYPY NEFRON U zdravých dospělých je proximální tubulus ledviny schopen reabsorbovat všechnu filtrovanou glukózu, tj. 180 g/den (tab. 1). Za reabsorpci glukózy jsou zodpovědné dvě transportní molekuly - sodíko‑ ‑glukózový transportér 2 (SGLT2) a sodíko‑glukózový transportér 1 (SGLT1) Proximální tubulus Probíhá v proximálních tubulech Na+ AMK Zpétná resorpce látek se aktivním transportem. Voda Glukóz Vitamíny Ptíklady mnoŽstvi látek, které se vrací do krve: Glukóza - 100% NaCI - AMK - Voda — 85% - pasivné (osmózou

Téma: Draselný iont a poruchy jeho homeostázy « Tvorba a

 1. Proximální tubulus - antiport Na+ a H+, antiport Cl- a kyselin, symport Na+ a organických látek (glukóza, AMK) Vzestupné raménko Henleho kličky - není prostupné pro vodu, resorbují se proto pouze ionty bez vody, mění se tak osmotická aktivita moči, nejdůležitější je symport pro 2Cl-, Na+ a K+, na který působí.
 2. První ást tubulárního systému je proximální tubulus, další ástí je vláskovitě tenká trubice ve tvaru písmene U, které říkáme Henleova klika, má dvě ásti, ást sestupnou a vzestupnou , která pak navazuje na distální tubulus, Distální tubulus pak sbíhá do sběrného kanálku, který pak ústí do ductus papilaris
 3. proximální tubulus (stočený kanálek I.řádu) Henleova klička - dřeň, kůra . distální tubulus (stočený kanálek II.řádu) sběrací kanálek (do 1 sběracího kanálku - 5 - 10 nefronů) společný sběrací kanálek ledvinná branka FCE LEDVIN: 1) tvorba moči 2) udržování stálého objemu tekutin vnitřního prostředí a.
 4. Kaţdý nefron je moţno rozdělit na pět oddílů: glomerulus, proximální tubulus, Henleovu kliþku, distální tubulus a sběrací kanálek. Několik sběracích kanálků se spojuje a ústí do ledvinové pánviþky. Moþové ústrojí pak pokraþuje moþovodem a moþovým měchýřem, který se vyprazdňuje přes moþovou trubici
 5. proximální tubulus, který přechází v Henleovu kliku dlící se na tenké sestupné a ě č vzestupné raménko a koní tlustým vzestupným raménkem. č Dalším úsekem je distální stočený tubulus, spojovací tubulus a korový, nebo dřeňový sběrací kanálek
 6. Vylučovací ústrojí Systema urinarium Děkuji za pozornost a přeji úspěch u testu. Horní vylučovací ústrojí Ledvina (Ren) Nefron (Nephron) Sběrací kanálky (Tubuli colligentes) Dolní vylučovací ústrojí Kalichy ledvinné (Calices renales) Pánvička ledvinná (Pelvis renalis) Močovod (Ureter) Močový měchýř (Vesica urinaria) Močová trubice (Urethra) Ledvina (Ren.
 7. -glomerulus, proximální tubulus, H. kli čka, distální tubulus, sb ěrný kanálek DIURETIKA Lé čiva r ůznými mechanismy zvyšujícími diurézu (tvorbu a vylu čování mo či) Indikace: 1/ Hypertenze 2/ Vylu čování nadbyte čných tekutin (otoky) 3/ Odstran ění xenobiotik (intoxikace) Dělí se: A/ Saluretika B/ Osmotická diuretik

E proximální tubulus E distální tubulus E sběrací kanálek S 56 močovod S 57 močový měchýř S 63 uretra (penis) Urinary system development.mp4. 6. týden - Mužský pohlavní systém + vývoj pohlavního systému S 58 varle - semenoplodný epitel, Leydigovy buňky E spermie - střední oddíl a bičí Nefron je složen z několika částí, mezi něž patří - glomerulus, Bowmanův váček, proximální tubulus, Henleova klička, distální tubulus a sběrací kanálek. V lidské ledvině se nachází až milion těchto funčkních jednotek. Základní funkce, které ledviny zprostředkovávají, jsou zejména Proximální tubulus (segment I) Proximální tubulus segment II Intermediální segment Distální tubulus Sběrný kanálek (ductus mesonephricus) Stavba nefronu u ryb Sladkovodní Teleostei Mořské Teleoste Teze přednášky ELEKTŘINA, MAGNETISMUS, EKUSTIKA Elektrické vlastnosti látek vodiče 1. druhu (kovy atd.) 2. druhu (roztoky) polovodiče 1. vlastní 2. nevlastní nevodiče izolanty Vodivost roztoků je závislá na: koncentraci iontů teplotě pohyblivosti iontů - velikost iontu - náboj - druh iontu Elektrochemie Faradayovy zákony elektrolýzy M M m = ----- Q = ----- I t z F z F z. Proximální tubulus je tvořený jednovrstevným epitelem. Odehrává se zde největší část zpětného vstřebávání. Buňky mají na svém vnitřním povrchu tzv. kartáčový lem, který zvětší velikost jejich plochy. Přechází do Henleovy kličky, kde je část descendentní, která se prudce ohýbá o 180st

Kazuistika MUDr. E. Slugeňová Anamnéza: 49-letá pacientka s chronickou renální insuficiencí pokročilého stupně a s uremickým syndromem byla před 10 týdny hospitalizována pro infekční onemocnění močových cest 99% glomerulárního filtrátu se vstřebá, proximální tubulus, Henleova klička distální tubulus - stále resorpce vody (0,5-20%), ovlivňuje ADH, vstřebávání elektrolytů sběrné kanálky - definitivní úprava moč uspořádaná podél zevního obvodu ledviny. V kůře se nachází ledvinové tělísko, proximální tubulus a distální tubulus [6]. Nefron se skládá z Malpighiho tělíska, proximálního tubulu, Henleovy kliþky, distálního tubulu a sběracího tubulu. Každá oblast hraje důležitou roli při tvorbě a koneþném složení moþi [4] Ledviny - funkční anatomie zNefron −Glomerulus + renální tubulus zG: Bowmanovo pouzdro + svazek kapilárních kliček zT: Bowmanovo pouzdro + proximální tubulus (stočená a rovná část) + Henleova klička (tenké setupné + tenké vzestupné + tlusté vzestupné raménko) + distální stočen odvodný ledvinný kanálek, který má n ěkolik částí: proximální tubulus, Henleyovu kli čku a distální tubulus, jenž ústí do sb ěracího kanálku. Kanálek s mnoha dalšími ústí do ductus papilaris, které ústí na ledvinových papilách, kde dochází k reabsorbci vody, tak že celkové.

Alkalická fosfatáza - WikiSkript

 1. Proximální tubulus je vystlán nízkými cylindrickými buňkami s mikroklky a bazolaterálním labyrintem, to umožňuje zpětné vstřebávání iontů a dalších důležitých látek.
 2. Maluji to tak záměrně, protože chci, abyste si zapamatovali, že se nazývá stočený. Protože je blízko Bowmanova váčku, proto proximální stočený kanálek. Je to jeden dlouhý kanálek, je jako malá trubice. Takže část nefronu, která následuje po Bowmanově váčku, je stočený kanálek prvního řádu (proximální tubulus)
 3. Ledviny Stavba nefronu Glomerulus Ledviny Udržování Udržování homeostasy a vylučování odpadních látek = tvorba moči (filtrace, resorpce, sekrece) Endokrinní funkce (renin, renin, erythropoetin, erythropoetin, prostaglandiny) prostaglandiny) metabolická funkce (glukoneogeneze, glukoneogeneze, amoniogeneze) amoniogeneze) Stavba nefronu = funkční jednotka ledviny, ledvina.
 4. Ledvina jako regulační orgán, perfúze ledviny, GFR Přednáška z patologické fyziologie 17. 3. 2004 Hlavní funkce ledvin Regulace vnitřního prostředí organizmu - udržováním Koncentrací nízkomolekulárních látek Objemu tělesných tekutin Vylučováním některých katabolitů Regulaci acidobazické rovnováhy Dlouhodobá regulace TK Udržování tkáňové tenze kyslíku.
 5. y a n ěkteré soli Henleova kli čka : zasahuje až do d řen ě, především zp ětné vst řebávání vody vinutý kanálek 2. řádu (distální tubulus) : vst řebávání solí, p řípadn ě i vody
 6. Na proximální tubulus navazuje Henleova klička. Zde proudí zbylých 30 % primární moči. V kličce se vstřebává a koncentruje voda. Henleova klička má tvar písmene U a svými konci zasahuje do dřeně ledvin. Má sestupné a vzestupné raménko, které produkují hormon renin. Vzestupné raménko kličky pokračuje do tubulu.
 7. okyselin a nízkomolekulárních látek)

• proximální tubulus • Henleova klička • distální tubulus • sběrný kanálek (pro více nefrónů) • kapilární síť vasa recta kolem kanálku umožňuje zpětnou resorbci / sekreci = výměnu látek mezi krví a vznikající močí Nefróny savců • základní anatomické členění: • jedna lidská ledvina obsahuj • Proximální tubulus - obligátní, povinná resorpce, pouze udrţení objemu (70%) • Aktivní transport (potřeba energie) - Na+ionty - > narušení osmolarity -> přestup vody, K+ • Kotransport Cl-, glukózy, aminokyselin, HCO3-, močoviny(NH2)2CO - překročení transportní kapacity - zůstanou v definitivní moč • Proximální tubulus tubulární sekrece (exkrece) (PNC, PAH, exog. kreatinin, sulfonamidy) -odstraněny z krve při jediném průtoku (vyluč. GF i tubul. exkrecí); tubulární resorpce (reabsorpce) -látky prahové (GLU) v moči až když v plasmě překročí práh • Proximální tubulus - obligátní, povinná resorpce, pouze udrţení objemu • Aktivní transport - Na+ionty -> narušení osmolarity -> přestup vody, K+ • Kotransport Cl-, glukózy, aminokyselin, HCO3-, močoviny • Překročení transportní kapacity - jsou v definitivní moč Makroskopicky je ledvina členěna na kůru a dřeň. V kůře jsou uloženy glomeruly a proximální a distální tubulus, do dřeně se zanořuje Henleova klička a prochází jí i sběrací kanálek, který odvádí vytvořenou moč do ledvinové pánvičky. Funkční jednotkou ledviny je nefron

Tubulární postižení se projevuje obvykle snížením glomerulární filtrace (elevací sérového kreatininu), mírnou proteinurií, tubulárních funkcí a konsekutivními odchylkami v mineralogramu.(17) Projevy závisí na lokalizaci poškození (proximální nebo distální tubulus) - v případě proximálního tubulárního. Vlastní exkreční jednotka je nefron. Složky nefronu: Bowmanův váček v kůře - do něj ponořen glomerulus- klubíčko vlásečnic, proximální tubulus , Henleova klička, distální tubulus à sběrný kanálek. Oběhová soustava. Soustava oběhu tělních tekutin (krve, hemolymfy, lymfy, tkáňového moku) Přednáška z anatomie Trávicí systém Petr Šifta Vesica biliaris-žlučník+extrahepatální cesty Obsahuje 30-80 cm³ žluči Leží ve fossa vesicae biliaris Jedná se o reservoár žluče Fundus, corpus, collum, ductus cysticus, který se spojuje ductius hapaticus communis => ductus choledochus, jenž ústí do duodena (papilla duodeni major) Hepar-játra Jsou svou stavbou exokrinní. Bowmanův váček, proximální, distální tubulus. Které látky nesmí být v moči zdravého člověka obsažené? Bílkoviny, stopy krve, glukóza, patogeny (bakterie). Jakou hlavní funkci plní ledviny? Vyloučení dusíkatých produktů metabolismu, udržení homeostázy, regulují objem vody a solí

Proximální tubulus Intermediální tubulus Distální tubulus Tepenné zásobení Žilní zásobení Mízní odtok + inervace Vývoj močového systému Metanefros Vývojové vady Odvodné cesty intrarenální Vývodné cesty močové obecná stavba Ledvinná pánvička (pelvis, pyelon) Ledvinné kalichy (calices renales) Močovod (ureter. Glomerulární filtrace Zásoben tepennou krví, větve aorta dorsalis Vývodný systém Proximální tubuly I. a II., intermediální segment (pouze sladkovodní ryby), distální tubulus, ductus mesonephricus Tubulární resorbce Glomerulus Bowmanův váček Proximální tubulus (segment I) Proximální tubulus segment II Intermediální. Uropoetický systém Ledvina (Ren) Nefron (Nephron) Sběrací kanálky (Tubuli colligentes) Kalichy ledvinné (Calices renales) Pánvička ledvinná (Pelvis renalis) Močovod (Ureter) Močový měchýř (Vesica urinaria) Močová trubice (Urethra) Vývoj močového systému Vývoj ledviny Pronefros Mesonefros Metanefros Vývoj močových cest Pronefros stopky kraniálních 12-13 prvosegmentů. Proximální tubulus Henleova klička Distální tubulus Distální tubuly přechází v sběrací kanálky, které ústí na vrcholcích dřeňových pyramid ledviny Tvorba moče Glomerulární filtrát - primární moč, 180l/d, 99% se opět vstřebá v kanálcích Množství definitivní moči - 1 - 1,5 Výsledkem této resorpční aktivity je zhruba 20litrů isotonické tabulární tekutiny, která opouští proximální tubulus a vstupuje do tenkého sestupného raménka Henleovy kličky. Ta se zanořuje do dřeně v níž osmotická aktivita okolního prostředí směrem do hloubky (k vrcholu papily) stoupá

Video: Nefron - Galenu

Tubulus - Dieta při chronickém onemocnění ledvi

Ošetřovatelská péče o nemocného s dg

Start studying HIS (img.) - Močo. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Proximální tubulus Velký objem, nízký koncentrační gradient Reabsorpce větší části ultrafiltátu Místo specifických transportů Reabsorpce asi 85 % filtrovaného HCO3′, Reabsorpce 60-75 % filtrovaného Na+, K + a vody isoosmolárně Reabsorpce prakticky veškeré glukosy většiny aminokyselin a velké části dvojmocnýc 3. Proximální tubulus a Henleyova kli čka - kvantitativní a kvalitativní úprava ultrafiltrátu, mechanismy (resorpce, sekrece). 4. Protiproudový multiplika ční systém a jeho úloha p ři tvorb ě hypertonické mo či. Osmotické stratifikace d řen ě - charakteristika, mechanismus vzniku, úloha vasa recta. 5 Parietální epitelové buňky CD24+ CD133+ byly lokalizovány blízko močového pólu glomerulu (blízko přechodu Bowmanova pouzdra v proximální tubulus). Po izolaci enkapsulovaných glomerulů na fibronektinem pokrytých destičkách byly izolovány přerůstající buňky CD24+ CD133+ pomocí imunomagnetické separace

Glykosurie - Wikipedi

Informační server zaměřený na zdraví, nemoci, těhotenství, výživu, nadváhu, diety, bioenergetiku a cvičení. Databáze subjektů působících ve. distální a proximální tubulus. Dřeň je rozdělena na 15 - 18 pyramid, což jsou zaoblené kužele orientované bází proti kůře a s vrcholy směřujícími proti hilu ledviny. Barva pyramid je hnědofialová. Jednotlivé pyramidy od sebe odděluje vazivová vrstva, kterou procházejí cévy a nervy Takže část nefronu, která následuje po Bowmanově váčku, je stočený kanálek prvního řádu ( proximální tubulus ). This is the proximal convoluted tubule , the part of the nephron after Bowman's capsule is the proximal convoluted tubule

Mikroskopická stavba ledvin a glomerulární filtrac

Kůra ledviny 1 - glomerulus (klubíčko krevních vlásečnic) 2 - Bowmannův váček 3 - proximální tubulus (vinutý kanálek 1. řádu) 4 - žíla . Originální velikost. Vylučovací soustava: močová trubice . Močová trubice ženy 1 - vrstevnatý dlaždicovitý epitel 2 - dutina močové trubice 3 - tenkostěnné. Dalším místem účinku je distální a proximální tubulus. Vyvolává zvýšené vylučování sodíku, chloridů a vody, ale také draslíku, vápníku a hořčíku. Furosemid způsobuje zvýšení průtoku v ledvinách a jeho redistribuci v kůře ledviny. Snižuje plnící tlak levé komory, přičemž tento účinek se dosahuje dříve. překlad proximální ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Autor knihy: Emanuel Nečas; kolektiv, Téma/žánr: orgánové soustavy - patologická fyziologie, Počet stran: 394, Cena: 302 Kč, Rok vydání: 2019.

Ledviny a nefron - Khanova škol

 1. primární mo, z toho prostoru vystupuje ledvinový kanálek (tubulus renalis), který dosahuje celkové délky 46 mm a probíhá v nkolika úsecích: proximální tubulus, Henleova kliþka, distální tubulus a sbrné kanálky. (1) Do systému ledvinových kanálků přitéká primárním mo , a to do proximálního tubulu
 2. Sodný kation v séru Distribuce hodnot natrémie v nemocniční populaci (N=21410, listopad a prosinec roků 2013 a 2014) Modře - medián (138,8 mmol/l
 3. Proximální tubulus a vzestupné raménko Henleovy kličky. Účinek diuretik na tubulární transport elektrolytů Distální tubulus a sběrný kanálek. Diuretiky indukovaná aktivace protiregulačních mechanismů.
 4. Lidská ledvina v dvojnásobné velikosti je rozložitelná na dvě části. To nám umožňuje detailně studovat všechny anatomické struktury ledviny, jakožto orgánu močového ústrojí
 5. Title: Přednášky Obecná biologie - 2013 (návrh) Author: hatina Last modified by: Křížková Zdenka Created Date: 1/15/2019 6:51:00 AM Other title
 6. Struktura ledvin - OPERATIVA - informace zejména o
 7. Téma: Ionty hořčíku a poruchy jejich bilance v organismu
PPT - Močový systém PowerPoint Presentation, free downloadPPT - Fyziologie vylučování ledvinami PowerPointPPT - Vylučovací soustava PowerPoint Presentation, freePPT - Vylučovací a pohlavní soustava, žlázy s vnitřní
 • Justin bieber vlastnosti.
 • Katastrofický film 2012.
 • L mies van der rohe.
 • Mistrovství moravy a slezska v kulturistice 2018.
 • Gustáv valach.
 • Aurecon plus ušní svíčky recenze.
 • Cypřiš cena.
 • Element mobil.
 • Plavební rejstřík veřejný seznam.
 • Motokáry zličín voucher.
 • Jablecny ocet ph.
 • Obr dobr film zdarma.
 • Malá skála ubytování.
 • Hydrocortison na akne.
 • Řecké ostrovy srovnání.
 • Original alu kola octavia 1.
 • Dia linecké cukroví recept.
 • Aerifikační boty.
 • Mezi nimi pravopis.
 • Přízdoby do kytic.
 • Nejhorší dieselové motory.
 • Manowar discography.
 • Colors of ostrava 2017.
 • Firmy.cz kontakt.
 • Dílčí výzkumné otázky.
 • Strom kvetoucí v srpnu.
 • Kosmetika skin79.
 • Zvířecí kostýmy pro děti.
 • Zorro tajemná tvář.
 • Klubové statky.
 • Daňová vratka pro absolventy.
 • Sheree j wilson paul derobbio.
 • Modelace kyselinou hyaluronovou.
 • Okysličovadlo do jezírka.
 • Mcgregor mayweather cz.
 • Dawid celt kontuzja.
 • Christina aguilera 2010.
 • Čína hlavní město.
 • 1980 prima.
 • Přehřátí brzd.
 • Text perfekt.