Home

Perinatální období psychologie

Prenatální, perinatální a novorozenecké období

Otázka: Prenatální, perinatální a novorozenecké období Předmět: Vývojová psychologie Přidal(a): JaničkaSestřička Vývojová psychologie patří mezi základní psychologické disciplíny. Zabývá se vývojem člověka od početí do smrti a zabývá se studiem změn, ke kterým dochází v průběhu života embryonální období (4.-12. týden) - vytvoření základů orgánů, přičemž zárodek je velmi citlivý na faktory narušující vývoj orgánů nebo jejich funkce fetální období (od 12. týdne do porodu) - orgány jsou vyvinuty a začínají plnit své funkc Prenatální a perinatální období. Fáze prenatálního vývoje zahrnuje dobu od početí po narození dítěte a trvá přibližně 40 týdnů. Kromě zásadního významu biologického vývoje jsou v tomto období také pokládány základy pro citový vztah mezi matkou, resp. oběma rodiči, a (zatím očekávaným) dítětem PERINATÁLNÍM OBDOBÍM VÝVOJE tj. vývojem těsně před porodem, při vlastním porodu a těsně po porodu se mj. zabývá perinatální psychologie jako součást ontogenetické (vývojové) psychologie.POROD Vlastní porod má tři doby: 1. doba otevírací je charakterizována začátkem porodních bolestí, 2. doba vypuzovací trvá asi jednu hodinu a je charakterizována mohutnými. Úvod. Prenatální období= období mezi početím a narozením dítěte . Začněme takovým pozvolným vstupem do tohoto ontogenetického období. Zájem o prenatální období je relativně nedávný. Až v posledních desetiletích se začal výrazně měnit postoj k tomuto období a to i na základě technického pokroku, rozvoj: Sonografi

psychologie perinatální Z hlediska psychologie pokrývá změny, které nastanou u mužů a žen, kteří očekávají dítě. Mateřství a otcovství jsou velmi důležitá období, která z evoluční psychologie považují za zvláště citlivá nebo zranitelná období ve vývoji osoby. PS5 - Vývojová psychologie: prenatální období - předškolní věk. 03 - Prenatální a perinatální období 04 - Prenatální a perinatální období - pracovní list 05 - Prenatální a perinatální období - test 06 - Novorozenecké období.

PRENATÁLNÍ OBDOBÍ. od početí po narození porod - perinatální období. po 40 týdnech těhotenství biolog a představitel kognitivní psychologie; Předpokládal, že si děti v rámci vývoje vytvářejí pracovní teorie o okolním světě a jeho fungování. Prenatální, perinatální a novorozenecké období Přístup zdravotníka k nemocnému - psychologie Problematika mentálního postižení - psychologie a komunikac 3 Obecná a vývojová psychologie - 8. Prenatální a perinatální období ATTACHMENT (VAZBA) - John Bowlby, Mary Ainsworthová Pokus - krátkodobá separace od matky v neznámém prostředí - dítě bez matky v místnosti, vešel tam cizí člověk a pak odešel, matka se pak vrátila - stresová situace pro dítě

Fetální období. Fetální období začíná v 9. týdnu, kdy jsou již všechny struktury těla založeny, a trvá až do porodu, tedy do 38. týdne. Od 25. týdne těhotenství (perinatální stadia) už se při případném předčasném porodu obecně nemluví o plodu, ale o nedonošenci. Odkazy Související odkazy. Gametogeneze; Fertilizac Perinatální období =období krátce před porodem až do 7 dní po porodu-porod znamená pro dítě značnou zátěž-pro další vývoj dítěte se doporučuje kontakt dítěte s tělem matky ihned po porodu . Novorozenecké období-zahrnuje 1. měsíc života dítět

Etapy psychického vývoje - Studium psychologie

Úvod - vývojová psychologie

Psychologie v perinatální péči. Lea Takács, Daniela Sobotková,Lenka Šulová a kolektiv. Praktické otázky a náročné situace. Lea Takács, Daniela Sobotková, Lenka Šulová a kolektiv. Psychologie . v perinatální péči. Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7. tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 40 Klinická psychologie: zdraví a nemoc, neuróza, psychóza, stres a další zpracovaná témáta z klinické psychologie 19. Vývojová psychologie - Období prenatální a perinatální. 20. Vývojová psychologie - Období novorozenecké 21. Vývojová psychologie - Období kojenecké. 22. Vývojová psychologie - Období batolecí. 23. Vývojová psychologie - Období předškolní. Problematika školní zralosti. 24 Perinatální období - období porodu od prvních příznaků po narození dítěte Krátké, ale důležité období. Rizika jsou v příliš pomalém nebo rychlém porodu, popř. vyvolávaném porodu. Hrozí nebezpečí hypoxie, asfyxie ( mozek 4-5 minut bez O2 má za následek nevratné poškození ), pupeční šňůra okolo krku, napití.

perinatální období vývoje - ABZ

 1. Psychologie v perinatální péči Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Je užitečnou pomůckou jak pro..
 2. ázev materiálu: renatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Předmět: Psychologie, 2. roční
 3. Psychologie. Charakteristika prenatálního a novorozeneckého období stresové situace matky (nehoda atd). - PERINATÁLNÍ OBDOBÍ je individuální, matka je v tomto období citlivá ke všemu co se děje. Nejlepší je, když má u sebe partnere, posiluje se tak citový vztah a matka má větší pocit bezpečí a jistoty, uklidňuje.

Prenatální období a jeho členění, škodlivé faktory

 1. Jeden ze zakladatelů prenatální a perinatální psychologie Peter. Fedor-Freybergh zdůrazňuje, že prenatální stadia života představují unikátní. příležitost prevence psychických, emočních a tělesných problémů v pozdějším. životě. Jde o tom že v právě v období těhotenství můžeme rozvinout preventivn
 2. Období blastemové, embryonální a fetální tvoří dohromady období: perinatální. prenatální. zárodečné. Co je to BIG 5? jedna z teorií pojetí osobnosti. nic takového neexistuje. znamená to takzvaných pět pé Tzv.Eysenckův kříž se zabývá: konflikty osobnosti. lidskými zájmy. lidským temperamentem. Co je to.
 3. 5.3.1 Prenatální a perinatální období 5.3.2 Novorozenecké období 5.3.3 Kojenecké období 5.3.4 Batolecí věk 5.3.5 Předškolní věk 5.3.6 Školní věk 5.3.7 Dospívání 5.3.8 Dospělost 5.3.9 Stáří 6. Komparativní psychologie 6.1 Úvod do problematiky 6.2 Psychické procesy na subhumánní úrovni 6.2.1 Altruismu
 4. Prenatální období nebylo dlouhou dobu do vývojové psychologie zahrnuto; Vývojová psychologie byla definována tak, že se zabývá pozorováním změn až po porodu, ale otevíralo se mnoho otázek, které poukazovaly i na důležitost prenatálního období
 5. Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Je užitečnou pomůckou jak pro gynekology-porodníky, neonatology, porodní asistentky a zdravotní sestry, tak pro psychology, psychiatry, duly i další odborníky
 6. K perinatální a transpersonální rovině je možné se dostat pouze za změněného stavu vědomí. Navození tohoto stavu je možné pod vedením školeného terapeuta, znalého všech tří rovin. MUDr. Stanislav Grof rozdělil perinatální období do 4 stadií - tzv. bazálních perinatálních matric

Období perinatální (porod) Začíná odtokem plodové (amniové) vody, stále častější kontrakce dítě začíná narážet na děložní hrdlo, může trvat několik hodin. Žena je nastřižena, aby dítě mělo možnost se dostat ven Období po druhé světové válce: 1. období do 60. let - v tomto období patřil do vývojové psychologie i vývoj během dospělosti. 2. období po 60. letech se chápala vývojová psychologie jako celoživotní cyklus člověka, začaly se rozvíjet longitudinální výzkumy: J. Kotásková, J. Švancara, R. Konečný, L. Oseck 19. Vývojová psychologie - Období prenatální a perinatální. Otázky č. 19 - 27.doc (123 kB) 20. Vývojová psychologie - Období novorozenecké 21. Vývojová psychologie - Období kojenecké. 22. Vývojová psychologie - Období batolecí. 23. Vývojová psychologie - Období předškolní

Co je to perinatální psychologie? / Psychologie

 1. Psychologie a komunikace . 1. Předmět psychologie, její odvětví, metody, cíle. Význam psychologie pro povolání a identifikaci s rolí ZA. 2. Čití, vnímání a jejich poruchy. Psychosomatická a somatopsychická onemocnění. 3. Pozornost, představy, fantazie - jejich poruchy a význam v práci ZA
 2. (T. Verny - prenatální psychologie) Perinatální období. Zátěž i pro dítě (světlo, hluk, chlad, pevná podložka, dýchání) Rizika: předčasný porod, dlouhý porod a asfyxie (přidušení dítěte), nízká porodní váha. Riziko poruchy psychického vývoje, disharmonického vývoje. Novorozenecké období (neonatální) 1.
 3. Psychologie jako věda se začala rozvíjet v 19. století. 1.2 Historie vzniku psychologie Předvědecké období Člověka od pradávna zajímaly duševní - psychické jevy, rozdíly ve vlastnostech a schopnostech lidí, rozdíly v reakcích lidí na určité podněty či situace
 4. období batolete - 2. a 3. rok života, rozvíjí se motorika a řeč, dítě žije v rodině, kolem 3. roku probíhá proces prvotního sebeuvědomování předškolní věk - od 3 let po vstup do školy v 6/7 letech. Velký rozvoj pohybové a poznávací aktivity (období otázek proč
 5. Katedra psychologie FF UP Katedra psychologie PedF UK Katedra psychologie FSS MU Tato studie identifikuje hlavní psychosociální proměnné v rámci perinatální péče, které mohou představovat podpůrné či rizikové faktory pro úspěšné zahájení kojení. že do kvality kojení se promítá především rodičkou vnímaná.

PS5 - Vývojová psychologie: prenatální období - předškolní

 1. Vývojová psychologie (různá pojetí psychického vývoje člověka, krize na cestě životem) Období lidského života. prenatální - nitroděložní vývoj, - do porodu (perinatální období) - složitá lékařská etika . Postnatální stádium (po porodu) Novorozenec
 2. Všechny informace o produktu Kniha Psychologie v perinatální péči - Praktické otázky a náročné situace, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Psychologie v perinatální péči - Praktické otázky a náročné situace
 3. Biosyntéza vychází ze západních psychologický škol, především hlubinné a dynamické psychologie, ale také z pre- a perinatální psychologie, z transpersonální psychologie a východních učeních o proudění energie a vitality v těle. Holding nese témata prvního roku našeho života - období sycení. Zkoumáme tzv.
 4. Psychologie v perinatální péči. Od. Vladislav Kluska - 23. 2. 2016. Publikace se zabývá psychologickými aspekty péče o rodičku a ženu v poporodním období. Je členěna do 11 kapitol a je praktickou pomůckou pro všechny kategorie zdravotnických pracovníků přicházejících do kontaktu s těhotnými nebo již rodícími ženam
 5. Všechny informace o produktu E-book elektronická kniha Psychologie v perinatální péči, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Psychologie v perinatální péči
 6. 1.1 Psychologie jako věda Psychologie se řadí do vědních oborů zabývajících se člověkem. Její ná-zev vznikl spojením slov psyché - duše a logos - věda a zabývá se psy-chikou člověka. Psychologie zkoumá a snaží se porozumět prožívání, chování a psychické regulaci chování

Vývojová psychologie - Maturit

Psychologie v perinatální péči Autor Daniela Sobotková; Lea Takács; Lenka Šulová. Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Je užitečnou pomůckou jak pro gynekology-porodníky, neonatology, porodní asistentky a zdravotní sestry, tak pro psycho. 4. Periodizace duševního vývoje od prenatálního období až do období dospívání; 5. Problémy ve vývoji v jednotlivých etapách Klíčová témata: V prvních třech okruzích jsou probírány teoretické aspekty vývoje a variability vývoje. 1. Vývojová psychologie, její definice, příbuzné a spolupracující obor Perinatální psychologie je věda, která studuje duševní život dítěte v lůně matky. Tato oblast znalostí nejen zkoumá počáteční stadium života, ale také určuje jejich vliv na dospělou existenci člověka.Historie psychologie perinatálního vývojeZakladatelem této oblasti psychologie je Gustav Hans Graber. Byl to on, kdo v roce 1971 vytvořil první skupinu na světě, aby. Kategorie: Psychologie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce popisuje vývoj dítěte v prvním roce života.Zabývá se jednotlivými obdobími a uvádí typické chování pro každé z nich. Závěr je pak věnován vhodnému sociálnímu prostředí

1.1.2 Perinatální období Perinatální období lze nazvat vstupem do života. Porod, který je hlavní součástí tohoto období, je velmi důležitý jak v životě dítěte a matky, tak i u ostatních členů rodiny. Jsou jistá specifika spojená s porodem prvního dítěte, mezi která patří nejen očekávání zásadní změny 1.1 Předmět psychologie. Podle Hladíka (2002) v průběhu vývoje psychologie byl předmět ur-čován různě. V období, kdy bylo psychologické myšlení závislé na fi - lozofi i, se za předmět psychologie považovala duše. Pojem lidská duše vznikl ve spojení s uvědoměním si a hledáním příčin strachu a nejis (T. Verny - prenatální psychologie) Perinatální období Zátěţ i pro dítě (světlo, hluk, chlad, pevná podloţka, dýchání) Rizika: předčasný porod, dlouhý porod a asfyxie (přidušení dítěte), nízká porodní váha. Riziko poruchy psychického vývoje, disharmonického vývoj V104 Obecná a vývojová psychologie Vývojové procesy a činitele vývoje. 8. Období prenatální a perinatální. 9. Období novorozenecké, kojenecké, batolecí. 10. Období předškolní a mladší školní věk. 11. Období puberty, adolescence a vynořující se dospělosti. 12. Období dospělosti a stáří

Téma 1 - PRENATÁLNÍ A PERINATÁLNÍ OBDOBÍ: stručná charakteristika prenatálního vývoje, prenatální psychologie prenatální učení (BabyPlus aj.) - kritický pohled; psychologická příprava na rodičovství (změny přechodu bezdětného partnerství v rodičovství, aktivní otcovství); porod (aktuální alternativy. Psychologie v perinatální péči - Takács Lea, Šulová Lenka - 17x24 cm, Sleva 15%. Praktické otázky a náročné situace. Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období Takács L., Mlíková Seidlerová J.: Psychosociální klima porodnice očima rodiček: I. výsledky celorepublikového průzkumu spokojenosti s perinatální péčí v ČR u reprezentativního souboru 1195 rodiček. Česká gynekologie, 2013, č. • no. 78, s

Psychologie jako věda se začala rozvíjet v 19. století. 1.2 Historie vzniku psychologie Předvědecké období Člověka od pradávna zajímaly duševní - psychické jevy, rozdíly ve vlast - nostech a schopnostech lidí, rozdíly v reakcích lidí na určité podněty či situace. Lidé sledovali a uvědomovali si rozdíly mezi. Hledáte Psychologie v perinatální péči, Daniela Sobotková, Lenka Šulová, Takács Lea, e-kniha? Na Sleviště.cz Psychologie v perinatální péči, Daniela Sobotková, Lenka Šulová, Takács Lea, e-kniha od 254 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR Psychologie.cz je společným dílem.....psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl Kompletní technická specifikace produktu Psychologie v perinatální péči a další informace o produktu. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o. Období perinatální: Od porodu do konce porodu. Období postnatální: Od narození do stáří (resp. do smrti jedince) Období postnatální se dále člení na níže uvedená období. (Vymezení věku v rámci jednotlivých období je rámcové.) Duševní vývoj lze hrubě rozdělit tak

Psychologie v perinatální péči - Daniela Sobotková, Lenka

Psychologie v perinatální péči 254,-Ihned ke čtení Koupit Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období Perinatální období je pro další vývoj dítěte klíčové, o rizikových faktorech působících v tomto nejranějším věku však víme relativně málo. Dosavadní studie se zaměřovaly zejména na vývoj předčasně narozených dětí či dětí matek trpících poporodní depresí a jen málo prací sledovalo dopady dalších. Všechny informace o produktu Psychologie v perinatální péči, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Psychologie v perinatální péči EFT, Vizualizace, Pre-perinatální psychologie & konzultace, Trinec. 319 likes · 2 talking about this. Jsem dula a lektorka pre a perinatální psychologie. Zaměřuji se na početí, těhotenství, porod a..

2.1 Perinatální období Perinatální období vymezujeme od doby viability plodu (období, kdy je plod schopen přežití), přes období porodu a šestinedělí do 7. dne po narození dítěte. Dolní hranice viability plodu se historicky vyvíjí a v eské republice je stanovena 24. týdnem těhotenství Vývojová psychologie . 4.1 Prenatální období (od početí do narození ) 4:2 Perinatální období (porod) 4.3 Novorozenecké a kojenecké období (od narození do jednoho roku) 4.4 Období batolete (1 - 3 roky) 4.5. Předškolní věk (3 - 6let) Mladší školní věk (6 - 11 let) Pubescence (11 - 15 let) 4.8. Adolescence ( 15.

Předmět vývojové psychologie, její postavení v systému psychologických věd, determinace vývoje člověka A. Petrová, I. Plevová Vývojové modely a zákonitosti vývojových změn J. Šimíčková-Čížková Vývojová periodizace J. Šimíčková-Čížková Období prenatální a perinatální M. Pugnerová Novorozenecké období Perinatální období je definováno jako období od viability plodu (od 24. týdne těhotenství), přes období porodu, do 7 dnů po narození dítěte. Toto období tedy vymezuje oblasti paliativní péče zaměřené především na problematiku prenatálně diagnostikované život limitující vrozené vývojové vady u plodu, porod. Vědomé miminko - pre a perinatální psychologie a zdraví. 182 likes. Pregnancy Care Cente

Psychologie - seznam maturitních otázek Společenské věd

Všechny informace o produktu E-book elektronická kniha Psychologie v perinatální péči - Takács Lea, Sobotková Daniela, Šulová Lenka, kolektiv, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Psychologie v perinatální péči - Takács Lea, Sobotková Daniela, Šulová Lenka, kolektiv :: Postnatální vývoj CNS. Mozek novorozence váží asi 400g a je anatomicky i funkčně nezralý. Během kojeneckého období rychle roste (přibývá hlavně gliových elementů), buňky se diferencují a klesá hydratace.Koncem prvního roku je hmotnost dvojnásobná

Psychologie v perinatální péči | KNIHCENTRUM

PERINATÁLNÍ OBDOBÍ = POROD. Porod - předčasný porod: 30. - 40. týden (→ dítě do inkubátoru) Psychologie, pedagogika České právo - studium České právo a právní filosofie Občanská nauka Management a marketing Český jazyk Gastronomie a recept PSYCHOLOGIE ČASNÉHO POPORODNÍHO OBDOBÍ Mgr. Kateřina Ratislavová Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Vysoká škola v Plzni, o.p.s. Psychika žen v období šestinedělí je vystavena vysoké zátěži, která pramení z hormonálních změn probíhajících v organismu po porodu, fyzických změn a z adaptace na novou roli. 2. Úvod do vývojové psychologie 38 2.1 Prenatální a perinatální období 39 2.2 Novorozenecké období 40 2.3 Kojenecké období 41 Vývoj motoriky 41 Vývoj poznávacích procesů 42 Citový a sociální vývoj 4

Perinatální psychologie - je oblast klinické psychologie, vývojové psychologie a Perinatologie, vědy o duševním a psychického života nenarozených a nově narozené dítě, okolnosti a charakter vývoje v období těhotenství, porodu a šestinedělí (týden po porodu), stejně jako jejich vliv na další vývoj dítě Děti s perinatální zátěží představují širokou skupinu dětí se závažnými obtížemi v období kolem porodu. Největší část tvoří děti předčasně narozené, jejichž počet roste a v posledních letech představuje cca 8,3% všech novorozenců. 1.Psychologie-psychiatrie - screening raných neurovývojových odchylek a.

Prenatální období - WikiSkript

psychologie dítěte, perinatální péče, kvalita zdravotnické péče, psychologie zdraví, lékařská psychologie. ÚVOD. Zlomové období se přitom datuje do počátku 60. let minulého století, kdy se vlivem mnohých výzkumných studií zproblematizoval převládající pohled na novorozené dítě jako na nediferencovaný a do. Porovnání cen produktu Psychologie v perinatální péči -- Praktické otázky a náročné situace s podrobným popisem, uživatelskými recenzemi a videorecenzemi Transpersonální psychologie pracuje s rozšířenou mapou psýché, která vedle biografické oblasti zahrnuje do nevědomí také perinatální a transpersonální domény. Vedle postnatální historie předpokládá v osobním nevědomí i vzpomínky a emoce vázané na období perinatální, prenatální Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Je užitečnou pomůckou jak pr Psychologie v perinatální péči Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Svým zaměřením na náročné situace a důrazem na praktická doporučení představuje užitečnou pomůcku pro gynekology-porodníky, neonatology, porodní asistentky a.

Perinatální paliativní péče

Gabriel Angel - Psychologie - vývoj do 3

Psychologie v perinatální péči. Lenka Šulová, kolektiv a, Daniela Sobotková, Lea Takács. Psychologie Učebnice, odborná literatura E-Knihy Společenské, humanitní vědy Naučná pro dospělé Umění, kultura a řemesla. Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období Psychologie v perinatální péči Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Je užitečnou pomůckou jak pro gynekology-porodníky, neonatology, porodní asistentky a zdravotní sestry, tak pro psychology, psychiatry, duly i další odborníky.. VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE PRENATÁLNÍ OBDOBÍ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009 PRENATÁLNÍ OBDOBÍ Prenatální období zahrnuje dobu od početí po narození dítěte a trvá přibližně 40 týdnů Psychologie v perinatální péči. Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Svým zaměřením na náročné situace a důrazem na praktická doporučení představuje užitečnou pomůcku pro gynekology-porodníky, neonatology, porodní asistentky a.

Pokračovat Co to pro vás znamená? O nic nepřicházíte! Své e-knihy, kredity a seznam přání nyní naleznete na Palmknihy.cz Pro přihlášení použijte svůj e-mail a heslo z eReading.c Hledáte GRADA Psychologie v perinatální péči? Na Sleviště.cz GRADA Psychologie v perinatální péči od 76 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR

Psychologie v perinatální péči - Praktické otázky a náročné situace - Lea Takács, Daniela Sobotková, Lenka Šulová, kol. Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období Popis produktu GRADA Psychologie v perinatální péči: Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Je užitečnou pomůckou jak pro gynekology-porodníky, neonatology, porodní asistentky. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 750 02, tel.: +420 581 291 203, datová schránka: vsxji6 Kontaktní informace, mapa a trasa, kontaktní formulář, otevírací doba, služby, hodnocení, fotky, videa a oznámení od Vědomé miminko - pre a perinatální psychologie a zdraví, Centrum péče o těhotné ženy, , Trinec

Prenatální psychologie - Masaryk Universit

NORMÁLNÍ PRENATÁLNÍ VÝVOJ A POROD Psychologie v teorii a

Tvorba našich autorek a autorů se tedy, naštěstí, neřídí cyklem ročních období mírného pásu, a tak si čerstvé plody jejich práce můžeme užívat čtyřikrát do roka. Za redakci E-psychologie tudíž poděkování patří autorkám a autorům, čtenářkám a čtenářům přejeme inspirativní četbu a spolu se všemi se. Psychologie v perinatální péči E-kniha Kolektiv. Četl(a) jsem. Monografie přináší interdisciplinární pohled na problematiku péče o ženu v průběhu porodu a poporodního období. Svým zaměřením na náročné situace a důrazem na praktická doporučení představuje užitečnou pomůcku pro gynekology-porodníky. V otevřené průřezové klinické studii jsme v projektu podpořeném IGA MZČR 8118-8/4 NR v období let 2004 2006 vyšetřili 135 dětí (59 dívek, 76 chlapců) ve věku 5,2 Ī 2 roky (medián 5,9; rozmezí 0,3-9,5 r.) počatých po intracytoplazmatické injekci spermie. Děti se narodily v období let 1997-2006

perinatální - ABZ

Poporodní deprese - kdo ji vůbec v ČR řeší. Opravit zažitou představu, že maminka s miminkem je bezvýhradně spokojená bytost, protože právě prožívá nejšťastnější období života, a pomoci tomu, aby se ženy nestyděly s někým si o svých duševních stavech promluvit (a třeba zabránit něčemu horšímu, než je přechodný smutek)

 • Knihtisk.
 • Eger sudety.
 • Čtení z ruky kniha.
 • Šťáva z černého jeřábu recept.
 • Absinth alkohol cena.
 • Brzdové kotouče octavia 2 1.9 tdi 77kw.
 • Objektově orientované programování python.
 • Online film labyrint.
 • Elektrické autíčko 4x4.
 • Stanovení cytokinů.
 • Administrativa kchmpp.
 • Venkovní bezdrátový kamerový systém se záznamem.
 • Artroskopie kyčle.
 • Pierre cardin crossbody.
 • Obal na oblečení.
 • Slaughterhouse book.
 • Promlčení trestného činu.
 • Basket slovanka u13.
 • Řezačka na dlažbu půjčovna.
 • Korálová svatba.
 • Nejnižší bod evropy.
 • Vesmírná fyzika.
 • Plíseň ryb v jezírku.
 • Občanská revoluce v anglii.
 • List of genders.
 • Loreal paris unlimited recenze.
 • Pouštní štít.
 • Aston villa transfermarkt.
 • Mléčná majonéza.
 • Teambuildingové hry tipy.
 • Absolutní nula.
 • Jostedalsbreen.
 • Knock omar sy.
 • Potravinářské barvivo cena.
 • Raptor f22.
 • Inguinal hernia cesky.
 • Ortocentrum.
 • Bengálský oheň.
 • Dobrou noc gif.
 • Jantarové srdíčko.
 • Španělská chřipka oběti.