Home

Facies symphysialis

Symphysial surface - Facies symphysialis - IMAIO

Description. The medial border of body (or superior ramus) of pubis is articular, called the symphysial surface, is oval, and is marked by eight or nine transverse ridges, or a series of nipple-like processes arranged in rows, separated by grooves; they serve for the attachment of a thin layer of cartilage, which intervenes between it and the interpubic fibrocartilaginous lamina Pánev (latinsky: pelvis) je kostnatý útvar, který se skládá ze dvou pánevních kostí (os coxae) a kosti křížové (os sacrum), na kterou navazuje kostrč (os coccygis).Kosti pánevní jsou vepředu navzájem spojené symfýzou a vzadu jsou s kostí křížovou spojené kloubně (articulatio sacroiliaca).Tři kosti pánve tak tvoří pevnou, ale pružnou obruč, jež pruží při.

Facies symphysialis information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues Facies symphysialis. Facies symphysialis: translation. sąvaržinis paviršius statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Facies symphysialis ryšiai: platesnis terminas -. facies symphysialis ossis pubis — [TA] symphysial surface of pubic bone: the rough, ovoid, medial surface of the body of the pubic bone, by which it articulates at the pubic symphysis with its fellow of the opposite side Medical dictionary. Facies — A direct borrowing from the Latin, facies means face. * * * 1 Facies symphysialis sąvaržinis paviršius statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Facies symphysialis ryšiai: platesnis terminas - užpakalinė gaktikaulio šakaryšiai: platesnis terminas - užpakalinė gaktikaulio šak

Pánev (anatomie) - Wikipedi

vzdálenost ze středu fossa acetabuli k hornímu okraji facies symphysialis a k dolnímu okraji tuber ischiadicum jsou u muže zhruba stejné, naproti tomu u ženy je vzdálenost k tuber ischiadicum podstatně menší než k facies symphysialis Hip bone. The hip bone (os coxae) is the complex-shaped bony structure formed after the fusion (synostosis) of three bones: ilium, ischium, and the pubis, that usually occurs before the age of 20*.The two hip bones are the major structural component of the pelvis. * Braus H. (1929) Wegleitung für das praktische Studium der Anatomie Facies symphysialis sąvaržinis paviršius statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Facies symphysialis ryšiai: platesnis terminas - sėdynkaulio šakaryšiai: platesnis terminas - sėdynkaulio šak The bachelor's thesis is aimed at the historical development of methods dealing with estimating the age of adult individuals' skeleton survivings on the premise of basinal bone's facies symphysialis. Besides a description of each single method, we observed what ways the authors had approached to the facies symphysialis relief changes.

Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody Pospíšilová, Kateřina Zobrazují se výsledky 1 až 1 z Facies symphysialis — sąvaržinis paviršius statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Facies symphysialis ryšiai: platesnis terminas - sėdynkaulio šaka Facies symphysialis ryšiai: platesnis terminas - sėdynkaulio šaka

Facies symphysialis - RightDiagnosis

 1. na základ ě facies symphysialis : zhodnocení vývoje metody Kate řina Pospíšilová Vedoucí práce: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. Katedra antropologie Fakulta filozofická Západo české univerzity v Plzni Plze ň 201
 2. • reliéf facies symphysialis ossis pubis (McKern 1973, McKern a Stewart 1957, Todd 1920) • degenerativní změny. Známky opotřebování na páteři a velkých kloubech ukazují na pokročilý věk. Zatížení ovšem může být ovlivněno činností nebo pohlavím. • zkostnatění chrupavčitých částí kostry
 3. facies [fa´she-ēz] (pl. fa´cies) (L.) 1. face. 2. a specific surface of a body structure, part, or organ. 3. the expression or appearance of the face. adenoid facies the dull expression with open mouth, in children with hypertrophy of the pharyngeal tonsils (adenoids). facies hepa´tica a thin face with sunken eyeballs, sallow complexion, and yellow.
 4. Symphysis pubica (spona stydká) je chrupav čité spojení dvou facies symphysialis ossis pubis vep ředu skrz discus interpubicus. Discus je vysoký asi 45-50 mm a vyplňuje št ěrbinu mezi dvoumi os pubis. Spojení je velmi pevné. V těhotenství je tká ň disku řidší a prosáklá vlivem hormon ů. Vazy, které dopl ňuj
 5. facies symphysialis: TA98 English equivalent symphysial surface Properties Immaterial This entity is an immaterial object (no mass). TA98 Hierarchy A01..00.000 corpus humanum. A02..00.000 ossa. A02..00.010 skeleton appendiculare. A02.5.00.001 ossa membri inferioris.

Facies symphysialis - veterinari_lt

 1. vet-Anatomy vet-Anatomy the interactive atlas of veterinary anatomy. vet-Anatomy is a veterinary atlas of anatomy based on veterinary imaging (MRI, CT, X-Rays) and medical illustrations, designed and created by professional anatomists and veterinary imaging specialists
 2. ida, žijící ve starším pliocénu (před 4,4 miliony let) na území dnešní Etiopie ve východní Africe.Je jedním z prvních zástupců lidské vývojové linie po oddělení od předků šimpanzů.Starší jsou pouze rody Sahelanthropus a Orrorin a druh Ardipithecus kadabba, jejichž postavení ale zatím není zcela jisté
 3. Určování pohlaví a věku z kosterního materiálu. Morfoskopické a morfometrické metody. Bi4340c Biologie člověka - cvičení (podzim 2014) 24. 9. 2014 i4340c iologie člověka - cvičení (podzi
 4. entia retropubica ční dorzálně do pánve (per vaginam hmatná) lig. pubicum superius et inferius (dolní vaz je velice pevný !) · Syndesmoses

facies symphysialis - это Что такое facies symphysialis

Pánev - WikiSkript

Hip bone (Os Coxae) - Anatomy Standar

 1. facies scaphoidea; facies sternocostalis cordis; facies superior hemispherii cerebelli; facies superior tali; facies superolateralis hemispherii cerebri; facies symphysialis; facies temporalis; facies temporalis alaris majoris ossis sphenoidalis; facies temporalis ossis frontalis; facies temporalis ossis zygomatici; facies urethralis penis.
 2. symphysial surface of pubic bone facies symphysialis ossis pubis.. Medical dictionary. 2011
 3. 3. Pánevní kost levá (pohled z laterální strany) Navigace: Téma: Pohybový aparát > Kapitola: Kostra dolní končetiny > Fotogalerie: Kostra dolní končetiny > Snímek 3 Legenda: 1 - facies glutealis, 2 - spina iliaca ant. sup., 3 - spina iliaca ant. inf., 4 - spina iliaca post. sup., 5 - spina iliaca post. inf., 6 - Tuberculum iliacum (Waldayeri), 7 - crista iliaca, 8 - facies lunata.
 4. Synonyms for facile in Free Thesaurus. Antonyms for facile. 45 synonyms for facile: superficial, shallow, slick, glib, hasty, cursory, effortless, easy, simple, quick.
 5. Legenda: 1 - sulcus obturatorius, 2 - tuber ischiadicum, 3 - facies symphysialis, 4 - crista iliaca, 5 - spina iliaca ant. sup., 6 - spina iliaca ant. inf., 7 - spina.
 6. facile: adjective accomplished , amenable , attainable , compliable , compliant , conquerable , deft , dexterous , docile , easily done, easily influenced , easily.

Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies

, facies symphysialis, , discus inter-pubicus. , symphysis pubica, , facies symphysialis, , discus inter-pubicus. . , , 1980), zhodnocení povrchu facies symphysialis (Suchey, Bro-oks, 1990) a posouzení zubního obrusu metodou dle Lovejoye (Dobisíková, 1999b). U jedince C a D bylo vzhledem k vidi-telným osifikačním liniím aplikováno ještě i osifikační schéma (Schwartz ,1995). Pro určení etnické příslušnosti byla u jedinc Contextual translation of symphysialis into Spanish. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory

Prohlížení dle Předmět facies symphysialis - otik

 1. alis (Linea arcuata, Pecten ossis pubis): großes ↔ kleines Becken (Beckeneingang) - Art. sacroiliaca: Facies auriculares (Amphiarthrose
 2. ology. The structure of the typical vertebra. 2. The classification of the bones. The structure of the bones. The structure of the cervПрочитать больш
 3. adjective see symphysea

Facies superolateralis hemispherii cerebri information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues facies symphysialis (1) 88. geosynclinal facies (1) 89. parkinsonian facies (1) 90. petrographic facies (1) 91. facies superior tali (1) 92. spencer wells 98. facies anterior ulnae (1) 99. facies colica splenis (1) 100. facies medialis ulnae (1) Next page >> Too many results? Click Common words and phrases above! Learn more about wildcard.

Sep 25, 2015 - Лобковый симфиз, symphysis pubica, образован покрытыми гиалиновым хрящом суставными. HIP 1.1 High-sensitive Innominate Processing UserManual Miroslav Králík 1, Petra Urbanová , Ondřej Klíma2, Tereza Mikešová 1, Martina Wagenknechtová , and Jana Jungerová 1Laboratory of Morphology and Forensic Anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masary Hrob č. 20/IV - kostra dospělého muž (podle pánvee ) - věk dožití 45 - 50 let (podle facies symphysialis) - výška postavy 170,5 cm (podle femur dx) u Hrob č. 22/IV - kostr asai 10 letého dítěte (podl prořezáne í zubů) Hrob č. 23/IV - kostr dospěla é ženy (prokázané poporodní změn nya pánvi) - věk dožití 4

(facies symphysialis - FS) which articulates with a similar . surface of th e pubis at the opposite side, f orming pubic . symphy sis (sym physis pu bica). The fol lowing anatomical Studijní materiál antropologie-1-otazky-z-FB z předmětu Základy antropologie 1 (Bi2BP_ZA1P), Pedagogická fakulta (PedF), Masarykova univerzita (MU Start studying Pánev - obrázek 1.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools PDEM - Paleodemografie LS 2012 2 Patrik Galeta Etické normy studia a ochrana duševního vlastnictví jiných autorů Po celou dobu trvání kurzu jste povinni dodržovat etické normy studia a pracovat v soulad

Вид спереди. 1-os sacaim; 2-articulatio sacroiliaca; 3-ramus superior ossis pubis; 4-facies symphysialis; 5-ramus inferior ossis pubis; 6-ramus ossis ischii; 7-tuber ischiadicum; 8-corpus ossis ischi; 9-epicondylus medialis; 10-condylusmedialis; 11-tuberositas tibiae; 12-corpus tibiae; 13-malleolus medialis; 14-phalanges; 15-ossa. 57. facies articularis carpalis // carpal articular surface of radius 58. facies articularis sternalis // sternal facet of clavicle 59. facies auricularis // auricular surface of ilium 60. facies patellaris // patellar surface 61. facies poplitea // popliteal surface 62. facies symphysialis // symphysial surface 63 Facies temporalis ryšiai: platesnis terminas - žvyninė dalis Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai facies temporalis ossis frontalis — [TA] temporal surface of frontal bone: the slightly concave surface of the frontal bone that forms the superior part of the wall of the temporal fossa and gives attachment. The aim of the present work is the research in age specific changes at human skeletal remains. Thereby references for the application of the methods for age estimation should be Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody: Pospíšilová, Kateřina: 2012: Odhadování a predikce počtu lidí v menze na základě analýzy obrazu z kamer: Šmolík, Radek: 2012: Odhady normy chyby v metodě sdružených gradientů: Švamberková, Hana: 201

NOVINKY. 1.11. 2013. AKCE PRO LISTOPAD 2013. Domem měsíce listopadu byl v anketě opakovaně zvolen typový rodinný dům Tali I. Při objednání tohoto typového.

facies symphysialis NA - medicine_en_ar

 1. Facies definition of facies by Medical dictionar
 2. 3. Léka Řská Fakult
 3. A02.5.01.304 Entity Page - unifr.c
 4. Ardipithecus ramidus - Wikipedi
 5. Klouby HK - Univerzita Karlov
 6. Rozdíly mezi mužskou a ženskou pánví - WikiSkript
 7. Irishhealth.com - Online Medical Dictionary - irishhealth.co

Video: Facies, Metamorphic Article about Facies, Metamorphic by

Coxa - Medicine Makro 1 with Mette at Aarhus UniversitypubsymphysisТазовая кость shram
 • Barnabáš domácky.
 • Doctrina liberec.
 • Měření sluchu u novorozenců.
 • Cim prekvapit partnerku v posteli.
 • Pes přestává vidět.
 • Segregace materiálu.
 • Terbium wiki.
 • Hradní stráž prace.
 • Titanic palace kramny.
 • Sociální sítě wikipedie.
 • Statut krymu.
 • Kukačka film.
 • Film do fotaku.
 • Adhd triáda.
 • Tvoreni z brizy.
 • Jak dlouho trvají návaly v přechodu.
 • Power point 16 9.
 • Anatomie film.
 • Kopírovat synonymum.
 • Hudebniskupiny cz.
 • Jak se zbavit mušek na zahradě.
 • Architektonický návrh bytu cena.
 • My little pony rainbow rocks.
 • Přírodní střecha.
 • Jak se naučit bílou magii.
 • Atentát na prezidenta film.
 • Ruzova rtenka.
 • Kulata postel.
 • Televizní stolky mobelix.
 • Zak iv cousteau.
 • Ansel elgort instagram.
 • Kumquat jak jist.
 • Plyšové prasátko.
 • Stříbro bez puncu.
 • Hobit misto nataceni.
 • Porfyriny v moči.
 • Vězení věznice.
 • List of hair colors.
 • Gaming monitor.
 • Učíme se žonglovat.
 • Výkonové normy stavebních prací.