Home

Ženy a muži v datech

Ženy a muži v datech - 2017; Vytisknout . Ženy a muži v datech - 2017 . Kód: 300004-17 Informační služby: tel: 274 052 304 E-mail:. Ženy a muži v datech - 2. část Typy d ůchod ů Pr ůměrná m ěsí ční výše d ůchod ů Populace 60+ a diferenciace d ůchod ů s ČESKÝ STATISTICKÝ Ú ŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz rostoucím v ěkem Ženy pobírají v pr ůměru nižší d ůchody než muži, ale pobírají je v pr ůměru dél V prosinci 2008 vydal Český statistický úřad ve spolupráci s Úřadem vlády útlou brožurku s názvem Ženy a muži v datech. Někdo by se mohl domnívat, že jde o nudný statistický souhrn čísel a grafů. To by ale byla velká chyba. Publikace totiž obsahuje spoustu zajímavých údajů o tom, jak dnes žijeme

Ženy a muži v datech - 2017 ČS

Oficiální stránky Českého statistického úřadu Přejít do menu. Přejít do menu; Přeskočit na obsah. Přeskočit na obsa This publication from 2011 provides sex disaggregated statistics from 2010 on a variety of areas such as families and households, health, education, work and salaries, social security, crime, decision-making, and information society Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády. 12. 12. 2008 13:17. Nová publikace Ženy a muži v datech 2008. je k dispozici v papírové i elektronické podobě Konečně vyšlo aktualizované vydání publikace Ženy a muži v datech. Publikaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, podíleli se na ní také zástupci a zástupkyně ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva zdravotnictví, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva školství, Ústavu pro informace a.

print. 56 s. : il. [Ceský statistický úřad], [Ministerstvo práce a sociálních věcí] Název z obálky rodová kriteria rovnost příležitostí sociální diferenciace equal opportunity 316.346.2 311 ABA006 030606 20030611000000.0 000069959 cze Název z obálky rodová kriteria rovnost příležitostí sociální diferenciace equal opportunity 316.346.2 31 Ženy a muži v datech / zpracoval Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí. -- Praha : Český statistický úřad, 2011. -- 76 s. ; 15 c

Ženy a muži v datech nejen na trhu prác

Ženy a muži v datech - první část - Meredi

Ženy a muži v datech - 3

 1. V Estonsku tvořily ženy-lékařky 73 % a v Litvě necelých 70 %, uvedla Adéla Denková z Evropy v datech. Na opačném konci škály se umístily Lucembursko (34,5 % žen) a Lichtenštejnsko, kde ženy tvoří jen necelou třetinu z celkového počtu lékařů (zhruba 30,5 %)
 2. Čím vyšší je v ČR nezaměstnanost, tím větší rozdíl panuje mezi muži a ženami. Při nízké nezaměstnanosti začnou firmy ochotněji nabírat i ženy s malými..
 3. Katedra demografie a geodemografie. menu. Biologie; Chemie; Geografie; Geologie; Životní prostředí; Fakulta Fakulta Kolegium děkana Katedry a ústavy Pracoviště děkanátu Sekretariát děkana a tajemníka Úřední desk
 4. MDŽ v datech 1908: 8. března 1908 demonstruje v New Yorku 15 000 žen. V květnu téhož roku vyhlašuje socialistická strana na základě těchto protestů poslední únorovou neděli dnem oslav amerického Národního dne žen. 1910: Na Mezinárodní ženské konferenci v Kodani navrhne Klara Zetkin, zástupkyně německých socialistek, aby Den žen nabyl mezinárodního charakteru
 5. V takovém případě je totiž nutné pracovat s existujícími kategorizacemi, které nemůžeme jednoduše měnit. V kapitole 3. Rozdíly v odměňování žen a mužů v datech a číslech ukazujeme rozdíly v odměňování mezi muži a ženami v různých dostupných kategorizacích. Pokud jde o vzdělání, Česk
 6. • Pravidelné publikace (v současnosti již jen elektronicky) -Zaostřeno na ženy a muže (sestavované na základě každoročního usnesení vlády k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže) -Ženy a muži v datech • Nepravidelné analýz

5 Věci, ženy se zabývají na data, které muži prostě nemají Možná není žádná situace, kdy by kulturní misogyny vzpomněla na hlavu více, než na rande. Zejména v heterosexuálních scénářích mohou vyjít některé z nejvíce zastaralých rolí pohlaví Ženy mluví více než muži; Mezi lidmi se rozšířili závěry americké psycholožky, která stavěla na zběžném průzkumu a nedostatečně ověřených datech - ženy denně v hovoru použití 20000 slov a muži pouze 7000. Čísla nebyla nikdy podrobena legitimnímu průzkumu a jsou tedy pouze odhadem. Faktem je, že ženy mívají. muži, kteří stáli na vrcholu této hierarchie. Jsou to muži, kteří zastupují většinou vysoce postavené místo v zaměstnání, mají lepší finanční ohodnocení než ženy za stejnou práci. Pokud ženy chtějí uspět ve světě mužů, musí vyvinout mnohem větší úsilí a neustále dokazovat, že opravdu na tuto práci stačí Muži a ženy se liší v mnoha ohledech, jídelníček patří k jednomu z nich. Z rozsáhlé americké studie vyplynulo, že pánové se raději zakousnou do masa a mořských plodů, zatímco ženy raději zeleninu a ovoce. Společnost Foodborne Disease Active Surveillance Network sledovala jídelníček čtrnácti tisíc Američanů od května 2006 do dubna 2007 Projekt Evropa v datech uvádí, že v první polovině roku měla pandemie koronaviru na práci Čechů ve srovnání s jinými evroými národy jen malý vliv.O práci u nás do července přišly podle průzkumu Eurofoundu jen 4 % obyvatel.. Z domova začalo podle Eurofoundu nově pracovat 38 % lidí. Z hlediska kvality i množství odvedené práce patří Češi podle analýzy projektu.

Jednotky: Ženy & muži v datech

Stručný přehled - ženy a muži v datech. Následující výstupy se týkají zajímavostí, jež se objevily v brožuře Ženy a muži v datech 2011. Rodí se o něco málo více chlapců než dívek, jinak však v populaci převažují ženy. Tento trend je výrazný v nejvyšších věkových skupinách, kde již ženy dominují 2) Ženy a muži v datech, Praha, 2003, ČSÚ, MPS. 3) Čermáková, M.,: Demografický vývoj v České republice a jeho sociální, ekonomické a kulturní dopady na život žen, Praha, 2005, FES. 4) Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice, Praha, 2002, ČH Ta informace je tam obsažená, ale ne v úplně čisté podobě. Vždy zůstanou věci, které statistika měřit nedokáže. Třeba osobnostní předpoklady a psychologické vlivy, říká Řezanka, který jednou za tři roky připravuje publikaci Ženy a muži v datech a tento měsíc vychází už 4. vydání

Proto by se měli mít muži, kterým stoupá ručička na váze na pozoru. ZHUBNOUT! Jeden cíl, dva rozdílné přístupy. Přes to, že se mužům hubne snáz, jsou na tom s nadváhou až obezitou podle studie Česko v datech hůř než ženy. Proč tomu tak je Romské dějiny v datech. Morava, 25.10.2006 15:48, (Romano vodi) R a takto potrestané po podepsání hrdelního reversu symbolicky vyhnat a konečně při třetím vstupu měli být muži a dostatečně vzrostlí chlapci oběšeni a ženy sťaty popravčím mečem. O pět roků později ponechal doplňující tereziánský dekret v. Rozdíl v nezaměstnanosti muži vs. ženy. Česko v datech. 2 marca 2018 · Čím vyšší je v ČR nezaměstnanost, tím větší rozdíl panuje mezi muži a ženami. Při nízké nezaměstnanosti začnou firmy ochotněji nabírat i ženy s malými dětmi, naopak v dobách recese mizí takto obsazovaná místa jako první. V okolních zemích. Graf 3 - Zdroj: ČSÚ: Ženy a muži v datech, 2011 Graf 4 - Zdroj: ČSÚ: Ženy a muži v datech, 2011 0 5 10 15 20 25 30 35 0 10 20 30 40 50 p \ X Np Y\ããt m .þ 9]G OiQt 0HGLiQ\PH]GSRGOH~URYQ Y]G OiQt]DURN äHQ\ 0XåL GPG (%) 0 5 10 15 20 2

(ŽENY A MUŽI V DATECH, 2005) - 3 - 2.1.1 Genderová rovnost Gender vychází z konceptu rovných příležitostí pro muže a ženy, který říká, že všechny lidské bytosti mohou svobodně rozvíjet své schopnosti a využívat příležitost Renáta: V datech, co máme k dispozici, v zásadě není příliš informací. O uživatelích víme pouze jejich pohlaví a věk. Také známe věk a pohlaví lidí, které kontaktují, a zda dostali odpověď. než že by muže oslovovaly samy. Také se ze zahraničních výzkumů ukazuje, že muži a ženy kladou u potenciálních. Sportovní nadšenci v datech: ‚čutaná' táhne hlavně po třicítce, v Brně vede volejbal . Které sporty ve volném čase provozují muži a kterým se věnují ženy? V jakém věku Češi sportují nejčastěji? Je v Praze populárnější fotbal a v Brně hokej? A hlásí se lidé názvy týmů spíš ke Spartě, nebo Slávii

V rámci studie byly zkoumány technické knihy vydané mezi lety 1980 a 2009, dále byly analyzovány novinové zprávy o 899 dopravních nehodách v USA za posledních 10 let. Výzkumníci také provedli dvě analýzy statistik nehod, jedna byla založena na datech Národního výzkumu příčin nehod (NMVCCS) z let 2005 až 2007, ta druhá. a výraz dárky pro ženy vyhledávají spíše muži; tak si můžeme říci, že muži jsou v nakupování dárků oproti ženám zpoždění až o dva týdny. Hledanost dárků pro muže totiž výrazně roste už od 43. týdnu, zatímco skokový nárůst dárků pro ženy vidíme až v 45. týdnu

Persistence v datování - Když jsou muži příliš trvající na datech Jak se připravuji na psaní knihy, na které pracuji - o tom, co vám může literatura naučit o lásce (vydařená v lednu 2012, od Free Press!) - znovu jsem četl Sabbathovo divadlo od Philipa Rotha, protože mám na mysli to diskutovat v mém vlastním svazku Zatímco dříve se ukázalo, že v rámci startupů mají mnohem vyšší šanci získat prvotní financování ve formě rizikového kapitálu (tzv. venture capital, VC) společnosti založené muži, v crowdfundingu jsou podle nové studie naopak úspěšnější ženy. Autoři zde využili data z crowdfundingové platformy Kickstarter. Rozdíl mezi ženami a muži v šancích na úspěšný rozjezd vědecké dráhy je dobře vidět na datech o dlouhodobé zahraniční mobilitě. Na delší pobyty vyjíždějí s celými rodinami mnohem častěji pánové, jejich partnerky se vzdávají, alespoň dočasně, budování vlastní kariéry a v zahraničí je podporují. Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií Diverzita v týmu musí být - ženy, muži, starší i mladší či chrliči nápadů nebo dotahovači. Pohybuji se v PR a marketingu, což je odvětví ženám blízké. Ani ve startupovém světě jsem si zatím nevšimla nedůvěry vůči ženám, v jejich výkonnost nebo v úspěch jejich projektů

Česká republika se tak nachází těsně pod průměrem Evroé unie, který činí 5 %. Nejběžněji se využívá v Nizozemsku a dle předpokladů ho častěji využívají ženy než muži. Nejen v této době, ale už i v minulých letech zaměstnanci skutečně čím dál více poptávali po možnosti práce z domu Rizikové skóre protiepidemického systému PES v Česku k neděli stouplo o sedm bodů na 64, což je zpět ve čtvrtém stupni. Ukázalo se to poté, co ministerstvo zdravotnictví opravilo výpadek v datech z laboratoří. Ve čtyřce by musely znovu zavřít hospody, služby i řada obchodů, přechod na jiný stupeň ze stávajícího třetího je nicméně politickým rozhodnutím 31.10.2019 Ženy a muži v Moravskoslezském kraji ČSÚ (ČSÚ) 11.03.2019 Zámek Slavkov si letos připomene 250 let od narození Napoleona Jana Brožková (Bydlet.cz) 26.06.2015 Muži stagnují, ženy přebírají podnikatelské kormidlo Ekonomický deník (Ekonomický deník Nejvyrovnanější podíl žen a mužů je u lékařů (57 % žen a 46 % mužů). Naopak v kategorii všeobecné sestry a porodní asistentky drtivě převládají ženy. Muži tvoří pouze 2,5 %. Dominance žen byla zjištěna také v případě farmaceutů, kde žen tvoří více než 80 %, tedy čtyři pětiny všech farmaceutů Když si položíme otázku, zda jsou muži v krizi, je dobré si nejdříve ujasnit, koho myslíme tím muži a také, co rozumíme krizí. Abychom tím netrávili hodiny, pro definici krize jsem nahlédla do novinových titulků z posledního roku

Starý muž a mladá žena Ukazuje se, že mladé ženy s karcinomem tlustého střeva přežívají déle než stejně staří muži. Toto zvýhodnění však s věkem mizí. Výsledky studie publikované v časopise Clinical Cancer Research naznačují, že za to nejspíš mohou některé hormony, zejména pro ženy charakteristický hormon estrogen Muži, kteří nenavidí ženy: 2010-07-01: 2 240: 304 151: 21 701: 2 588 044: Dívka, která si hrála s ohněm: 2010-11-11: 2 182: 308 653: 12 722: 1 250 343: Dívka v pavoučí síti: 2018-11-08: 6 768: 1 044 323: 10 565: 1 616 127: Dívka, která kopla do vosího hnízda: 2010-12-16: 1 210: 163 368: 9 641: 969 305: Tísňové volání: 2018. Je 13.11.2020, svátek má Tibor, slavíme Mezinárodní den nevidomých, Světový den laskavost V Příloha č. 4: Mediány mezd podle úrovně vzdělání za rok 20104 0 5 10 15 20 25 30 35 0 10 20 30 40 50 p \ X Np Y\ããt m .þ 9]G OiQt 0HGLiQ\PH]GSRGOH~URYQ Y]G OiQt]DURN äHQ\ 0XåL GPG (%) 4 ČSÚ: Muži a ženy v datech 2010. Praha: ČSÚ, 2010, graf 11

Ženy v reprodukčním věku z vědy mizejí a již se nevracejí, nehledě na to, jak chytré a talentované byly. Ty, které se chtějí věnovat vědě, ale na toto nastavení přistupují. Muži, kteří nenávidí ženy - Recenze českých kritiků Tomáš Vyskočil (Filmtoro) Uf, ten soundtrack má tři hodiny a už po hodině z něj mam tik v pravém oku V roce 1319 byl v Avignonu zaveden tzv. papežský ceník, který přesně uváděl, kolik mají hříšníci zaplatit za odpouštění svých nemravných hříchů. Například za anální sex muž zaplatil nejvíce. Levnější pak byl styk muže se zvířetem či jinochem a ještě levnější byl styk ženy s více muži

Dostupnost: Ženy a muži v datech

Na okresním kole 1993 v Úpici byly ženy první a muži šestí. V roce 1994 na okresní soutěži ve Dvoře Králové obě družstva zvítězila a v roce 1995 opět na okresní soutěži byla obě družstva druhá. Musíme si připomenout, že v průběhu let to nebyla jen práce spojená s přípravou na hasičské zásahy Pivo v datech. 26. 2. 2018. Muži pijí pivo dvakrát častěji než ženy. To, že muži pijí pivo častěji než ženy, asi nikoho nepřekvapí. Z těch, co pivo pijí, si ho dá alespoň dvakrát týdně 76 % mužů a 39 % žen Stejně tak na datech dokázal, že muži v průměru odpracují více hodin a stejně tak je mužů více zaměstnaných. Důvodem pro tento nepoměr je třeba hledat v mateřské a rodičovské. Ženy jsou taky méně ochotné pracovat přesčas, jelikož se snaží skloubit rodinný život se svým pracovním Ženy a muži v čele úplných rodin podle vybraných charakteristik (v %) v roce 2016 (Tabulka 1) Zdroj: Šetření EU SILC, ČSÚ, 2016 Údaje jsou za osoby v domácnostech. V čele úplné domácnosti stojí pro statistické účely muž a jeho partnerka. Úplnou rodinu bez dětí tvořily především ženy a muži ve věku 65 a více let

Tato kniha Dějiny Československých legii v datech mě neskutečně bavila.Je výborně psaná.V knize je psán den po dni historie našich legii v rusku v italii apd.Doporučuji První ucelené dějiny českých legií, které doposud nebyly do takové míry zpracovány Z toho vyplývá, že jsou to právě ženy, které jsou v krajích s rurálním charakterem ohroženy nezaměstnaností. Všeobecná nezaměstnanost žen v ČR vzrostla z 4,8% v roce 1995 na 9,9% v roce 2001, je zároveň vyšší než u mužů (3,4% v roce 1995 na 6,8% v roce 2001) a roste rychleji. Zdroj statistik: Ženy a muži v datech. muži 1. místo ve třetí lize, postup do druhé ligy: 2011/2012: ženy první postup do play-off Extraligy: 2012/2013: juniorky postup do čtvrtfinále 1. ligy juniorek: 2013/2014: juniorky 4. místo v 1. lize juniorek ženy 1. místo na mezinárodním turnaji Ostrava Cup: 2014/2015: ženy 5. místo v Extralize, zatím nejlepší umístěn Proč jsou ženy odměňovány méně než muži? Štěpánka Jónová. 1. ročník v oboru Andragogika a personální řízení v kurzu Základy sociologie (ved. Eva Kyselá) Tento text je autorským dílem studenta, není odborným výstupem katedry. - - Ženy a muži v datech : 2005 / Ministerstvo práce a sociálních věcí, Český statistický úřad Záhlaví-korpor. Česko. Ministerstvo práce a sociálních věcí Vyd.údaje: Praha : Český statistický úřad : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005 Fyz.popis: ix, 90 s. : il. ISBN: 80-250-1092-9 (brož.

Údaje o názvu: Ženy a muži v datech : 2008 / Úřad vlády, Český statistický úřad Záhlaví-korpor. Česko. Úřad vlády Vyd.údaje: Praha : Český statistický úřad : Úřad vlády, 200 Podle studie Česko v datech jsou na tom muži s obezitou výrazně hůře než ženy. Zatímco nadváhou či obezitou trpí přibližně 57 % českých žen, u mužů je procentuální podíl 71 %. Podle Martiny Dvořákové za to může zejména mužská lenost a pohodlnost, i to, že zdaleka tolik nedbají na krásu jako ženy

Český Instagram v datech. 18.11.2015. Muži nebo ženy? Ano, ženy jsou u nás aktivnější než muži. Největší podíl uživatelů Instagramu v České republice jsou Millenials (18-24 let), podíl Millenials v ČR je přitom vyšší než globální průměr Ženy a muži v datech, 2005), že tedy nejde o rozdíly přirozené, ale jedná se o dočasný vývojový stupeň sociálních vztahů. Genderové role jsou naučené v tzv. socializačním procesu a jsou vytvářeny získaným chováním příslušné společnosti nebo sociální skupiny Romské dějiny v datech . přičemž muži měli být zakováni v poutech a ženy s dětmi měly být svázány provazy. 1842, 30. 9. U krajských úřadů byly založeny zvláštní kmenové knihy, které evidovaly na Moravě 376 a ve Slezsku 127 romských usedlíků.. Stejné podíly tedy vykazují i muži a ženy, kteří naopak své zvyky nijak nezměnili. Přibližně půl na půl vycházejí také podíly lidí jak z měst, tak i z venkova, kteří kouří stále stejně, říká Irena Honsnejmanová. Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává.

Nová publikace Ženy a muži v datech 2008 Vláda Č

Ženy v českém zdravotnictví obecně převládají. Z celkového počtu téměř 282 tisíc zdravotnických pracovníků bylo v roce 2016 asi 220 tisíc žen, zatímco mužů jen necelých 62 tisíc, shrnuje situaci Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech Přitom jejich úspěšnost bývá vysoká. V našich datech vidíme, že nejvyšší šance na úspěch u mladších žen mají mladí muži, zatímco šance starších mužů na seznámení s mladší partnerkou jsou mizivé. Naopak, lepší šance mají muži u starších partnerek. Těm ale zprávy často neposílají Ženy a muži v datech česky Ministerstvo práce a sociálních věcí, červen 2003 - 1. ucelenější brožura k genderové statistice ČR Aktivistkinje. Kako opismeniti teoriju, (Aktivistky, jak poučit teorii) ostatní/others Centar za ženske studije, Zagreb, 2000 - kniha obsahuje reflexe a osobní zkušenosti aktivistek ženského. Za svou práci pobírají téměř vždy nižší odměny než muži. V odvětví ICT, které je spojeno s průnikem digitalizace do všech ostatních sfér ekonomiky, se ženy ve Zlínském kraji vyskytují pouze výjimečně. To, a ještě mnohem více vyplývá z nové analýzy Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje Ženy & muži v datech : 2005 Varying form of title: Ženy a muži v datech Edition statement: Druhé, aktualizované vydání Publication [Praha] : MPSV ; ČSÚ, 2005 Phys.des. 90 stran : grafy ISBN: 80-250-1092-9 (brožováno) Note: Obálka nahrazuje titulní list Subj. Headings: demografie demography * obyvatelstvo population * muži a ženy.

Jak přitom analytici projektu Česko v datech upozorňují, podobně jako ve většině jiných oborů mají muži ve školství vyšší platy než ženy. V současné době například berou v průměru o 1 341 korun měsíčně více. Průměrný hrubý měsíční plat učitelů podle nich činil 29 411 Kč, zatímco u žen to bylo 28 070 Kč Objednávejte knihu Dějiny Uher a Maďarska v datech v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Jiný trend, který se v českých datech objevuje pouze okrajově, je zase zřetelnější ve švédských datech. U nás se úmrtnost chlapců a dívek začíná srovnávat (v grafu přibývá červených teček vpravo dole) až v posledních dvaceti letech, ve Švédsku je tenhle vývoj patrný někdy od osmdesátých let minulého století Ač se to v dnešní době zdá nepravděpodobné, je v ČR průměrná měsíční mzda žen v B2B marketingu o 29 % nižší než u mužů, na Slovensku o 13 %. V absolutním vyjádření berou ženy v ČR v průměru o 13 tis. Kč méně než muži

V uplynulých měsících jsme v datech adMeter měli možnost sledovat dvě větší vlny zájmu o eRoušku že ženy tráví celkově více času doma než muži, ale podobně jako muži oproti jaru zatím tráví doma o jeden procentní bod méně času. O něco větší rozdíly mezi jarem Ukazuje se, že mladé ženy s karcinomem tlustého střeva přežívají déle než stejně staří muži. Toto zvýhodnění však s věkem mizí. Výsledky studie publikované v časopise Clinical Cancer Research naznačují, že za to nejspíš mohou některé hormony, zejména pro ženy charakteristický hormon estrogen V Nizozemsku, kde je home office nejběžnější, takto obvykle pracuje 14 % lidí. Home office v EU využívají častěji ženy (5,4 %) než muži (4,8 %) a také živnostníci (36,9 %) oproti zaměstnancům (4,2 %). Téměř 6 % pracujících také v Česku dojíždí do zaměstnání do jiného regionu Ženy a muži v datech nejen na trhu práce (M. Řezanka) Ženy a muži ve školství ( M. Kleňhová ) Vzdelanie, trh práce a rozdiely medzi mužmi a ženami v rómskej populácii na Slovensku ( B. Šprocha Metodologická poznámka: Segmenty byly nalezeny tzv. shlukovou analýzou - ta v datech hledá shluky, v rámci nichž jsou si respondenti svým chováním a postoji podobní. Shluky se naopak od sebe velmi liší. Segmentaci provedla společnost MEDIAN na datech MML-TGI 2016, které obsahují celkem cca 14 000 respondentů ve věku 15-79 let

Ženy a muži v datech 2011 European Institute for Gender

Validita a reliabilita: Chyby měření v datech ze sociálně-vědních výběrových šetření Mgr. Johana Chylíková Český sociálněvědní datový archiv, Sociologický ústav AV ČR, v.v. Národní pojištění, 32, č. 10: s. 28 -- 30. Ženy a muži v datech 2003. Praha: MPSV, ČSÚ, 2003. Internetové zdroje Internetové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz). Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz) (Bibliografie a citace podle Sociologického časopisu) V seznamu. S nákazou COVID-19 v České republice zemřelo první dítě do čtrnácti let, potvrdila ve čtvrtek opakovaně CNN Prima NEWS mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Naopak mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Lenka Svobodová informaci vyvrátila, podle ní jde o chybu v datech. Statistiky na webu ministerstva ukázaly, že se jedná o miminko. Vážení, pro zjevné rozpory v datech jsem byl nucen projít všechny ročenky UZIS 1992 - 2018. Rok 1995 je v kapitole Demografie hodnocen jako mírný nárůst úmrtí na nemoci dýchací soustavy, o epidemii ani zmínka. Na stranách 28 a 29 jsou rozepsány příčiny v tabulkách muži a ženy

Předčasná menopauza trápí stále více žen - Novinky

Verze pro tisk Nová publikace Ženy a muži v datech 2008

Česko v datech added a cover video. September 14, 2017 · Related Videos. 0:25. Rozdíl v nezaměstnanosti muži vs. ženy. Česko v datech. 22K views · March 2, 2018. 0:29. Kde domov můj aneb jak Češi bydlí. Podle statistiky ČSÚ Ženy a muži v datech za rok 2011 pak vidíme, že ve všech krajích představovali muži mezi příjemci rodičovského příspěvku méně než 2,5 %. Tato čísla jasně dokumentují, že nejohroženější a drtivou většinou převažující skupinou v této oblasti jsou právě ženy Mezi muži a ženami neexistuje hierarchie; Naše mozky jsou nastaveny odlišně a tyto anatomické variace v architektuře a funkci osvětlují některé důvody, proč jsou muži a ženy tak specificky různí. Jsme rovnocenní - navržení ke vzájemnému zdokonalování, posilování a doplňování podle Božího návrhu reálný obraz v datech Praha 11.února 2010. Bohumil Seifert . Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze . Kolorektální karcinom Muži a ženy od 50 let. Pokrytí cílové populace v okresech. TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) (2006-2007, N = 612 121 vyšet

Bez publikace Ženy a muži v datech se zkrátka neobejdet

Sportovec roku v datech - kolektivy 1961 - 1982 - reprezentace v motocyklových soutěžích 2013 - tenisový tým ČR - muži 2014 - tenisový tým ČR - ženy 2015. Každopádně, když ženy sbírají, investují, odváží se vždy do vyšších částek, jsou na trhu vidět více, než muži, uvedla finanční ředitelka fondu Pro Arte Alexandra Bízková. Podle dat fondu se v České republice prodává historicky více v aukcích, jde o dvě třetiny trhu za 1,4 miliardy korun Ženy v tomto porovnání ročně v investicích zhodnocovaly svá portfolia o 6,4 procenta a muži o 6 procent. Průzkum poukázal ještě na další zajímavost - ženy dokázaly ze své roční mzdy v průměru ušetřit 9 procent, zatímco muži jen 8,6 procenta

Ženy a muži v datech

 1. V oblasti, kde muži přečíslují ženy, bylo méně případů vražd a násilí a také menší počet sexuálně motivovaných sexuálních činů. Současně se více takových činů odehrávalo v místech, kde žilo více žen než mužů
 2. ovaná družstva
 3. Nejprve pomocí PET změřili průtok kyslíku a glukózy v mozku 200 jedinců, přičemž 121 z nich byly ženy a 84 muži, všichni ve věku mezi 20 a 82 roky. Měřili přitom jak velké množství cukru jednotlivé části mozku spotřebovaly aerobní glykolýzou během metabolických procesů
 4. Muži ale v případě zeleniny raději než ženy konzumovali chřest a růžičkovou kapustu. Zatímco ženy měly raději karbanátky neboli hamburgery z čerstvého masa, muži zmrazené polotovary. Muži také více než ženy riskovali v konzumaci syrových potravin, ať už šlo o tatarák, krvavý steak či polosyrová vajíčka
 5. BARTÁKOVÁ, H. Cesta z pátky: Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. ISBN 978-802-105-012-9. BĚLOHLÁVEK, F. Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-7169-083-X. ČSÚ. Ženy a muži v datech 2011. [online]. 2011. [cit. 2012-10-23]
 6. Muži v průměru reportují o pět podstatných osobních kontaktů více než ženy. To může být dáno tím, že mezi ženami je více osaměle žijících seniorek, pracovně neaktivních, a také nižší intenzitou některých rizikových aktivit (např. návštěvy restaurací a hospod)

Ženy vstupují na trh práce v čím dál větším měřítku, a to i tehdy, když mají doma malé děti. Stávají se z nich tedy pracující matky. Konzervativní názor praví, že žena by měla zůstat doma s dětmi, aby si je nejen užila, dokud jsou ještě malé, ale také, aby je například správně vychovala Podle dostupných údajů ministerstva školství tvoří muži v rámci pedagogického sboru pouze pětinu. Prvňáky až páťáky pak vyučuje jen necelých šest procent mužů. V Česku je podíl kantorek na prvním stupni pátý největší v Evropě, vyplývá to z analýzy projektu Evropa v datech Ženy podle odbornice dokážou žít v mnohem větším nepořádku než muži. Protože jsou smířené s tím, že později ho budou muset uklidit. Majitelka úklidové společnosti Alena Žertová nám prozradila, jaký je rozdíl mezi mužskými a ženskými klienty a jak si uklízení zpříjemnit Ženy se na základním vzdělávání prvního stupně podílejí nejvíce na Slovinsku, kde obsadily 97,3 % učitelských pozic, a na druhém stupni v Litvě, kde tvoří 85 % pedagogických sborů, říká Tomáš Odstrčil z analytického projektu Evropa v datech. Česká republika v tomto ohledu také vyčnívá, jelikož jsou u nás.

muži z brigády DielewangerStartuje Bloger roku 2019, soutěžte s námi a vyhrajteKomenský a Přerov: Jan Amos Komenský o svém pobytu vAC Praha 1890 - závody, výsledky, foto

SKC - Ženy a muži v datech

 1. Jsme datovým partnerem českých obcí - Obce v datech
 2. Ženy a muži v datech 2011 Europos lyčių lygybės instituta
 3. Evroá mapa obezity Evropa v datech

Kniha Ženy a muži v datech neznámý Aukr

 1. Nová statistika: muži a ženy v datech za rok 2017 - !Argumen
 2. Ženy stále berou o 3700 korun méně než muži - Novinky
 3. Ženy mezi lékaři Evropa v datech

Česko na nemocenské Česko v datech

 1. Ženy jdou (pomalu) do vedení Česko v datech
 2. Katalog Vědecké knihovny v Olomouci -- Ženy & muži v
 3. Náboženství a pohlaví: Proč jsou ženy zbožnější než muži
 4. Women and men in Norway 201
 5. Zbudou nám jen sestry a lékařky? Muži o medicínu ztrácejí
Modelky - důchodkyně jsou ve Francii stále populárnějšíDámský klub voněl bylinkami, byl nabitý energií a módnímiPoslanci se přeli kvůli sňatkům pro gaye a lesby
 • Všeminské slavnosti 2019 všemina obec 3 srpna.
 • I am not the only one text.
 • Patron malych deti.
 • Perseus charakteristika.
 • Darování krve rady.
 • Jak se zbavit rýmy wikihow.
 • Kontrola po angíně.
 • Stalingrad stream.
 • Nové koření v těhotenství.
 • Zpěvník hrůzy michala.
 • Růženec spojených srdcí.
 • Plomba samolepka.
 • Afty na jazyku.
 • Mia talerico 2019.
 • Učíme se žonglovat.
 • Japonská jména pro psy.
 • The orville 2 online.
 • Moda 70 a 80 let.
 • Jak vytvořit sloupce v excelu.
 • Jehněda dub.
 • Město valašské meziříčí ičo.
 • Tipy na knihy pro teenagery.
 • Warp pohon wiki.
 • Games tvis.
 • Kloubní soustava.
 • Velikonocni lyzovani se skipasem.
 • Teplota vody balaton 2018.
 • Ms v cyklistice 2018 online.
 • Hm de.
 • David guetta prague 2019.
 • Biosféra pojmy.
 • Prdy po pivu.
 • Maappi žvýkačky.
 • Eastpak shoulder bag.
 • Bolehlav po alkoholu.
 • Řecké svátky jména.
 • Vánoční mašle.
 • Chuck e cheese token.
 • Hovězí kližka v tlakovém hrnci.
 • Vojenské muzeum vítkov.
 • Samovyšetření čípku v těhotenství.