Home

Anatomická stavba stonku

Anatomická stavba stonku Stonek (kaulis, kaulom) je zpravidla nadzemní část rostliny nesoucí listy a reprodukční orgány s nimiž vytváří prýt (frons). Fylogeneticky se stonek vyvinul převršením telomů psilofytních rostlin. Morfologicky je stonek tracheofyt rozdělen na nodi (uzliny), v nichž se stone Stavba stonku 1 Stavba stonku Stonek je nadzemní část rostliny, která nese listy, pupeny a generativní orgány (květ, plod a semeno). Její další funkcí je ukládání zásob, zajištění transportu živin a případně má i funkci asimilační (pokud obsahuje chloroplasty) (1) Obrázek: Schéma primární stavby stonku Anatomická stavba primárních stonků se liší v závislosti na typu rostliny. Je rozdílná u jednoděložných rostlin a dvouděložných a nahosemenných rostlin. Jednoděložné rostliny. Anatomická stavba stonků na příčném řezu je poměrně jednoduchá. Povrch stonku kryje pokožka.

Sekundární stavba stonku. Podobně jako kořeny mohou i stonky dvouděložných a nahosemenných rostlin sekundárně tloustnout prostřednictvím kambia a felogenu. Kambium ve stonku vzniká propojením úseků svazkového (fascikulárního) a mezisvazkového (interfascikulárního) kambia.Svazkové kambium má povahu primárního meristému, poněvadž se vyvíjí z prokambia. 11.11.2010 Stonek, jeho stavba, funkce, modifikace a význam. (2/32) 3 Stavba a růst stonku • U semenných rostlin je základ stonku již v semeni • Vyrůstá z pupenu = plumuly • Vrchol je tvořen meristémem bez čepičky ve formě pupenů • Pupeny se tvoří také po stranách stonku v úžlabí listů a kdekoli jako adventivn Anatomická stavba Kořen. Len chlupatý má allorhizický typ kořene vřetenovitého tvaru. Kořen dřevnatí. Stonek. Typ stonku je dřevnatý, větvící se většinou v květonosné (zřídkakdy sterilní) lodyhy. Na bázi jsou lodyhy krátce vystoupavé, větví se přímo, dále pokračuje větvení šikmo rozestále. Lodyha je oblá, hustě pýřitá (zejména v horní části)

Anatomická stavba seminálního kořene kukuřice

Primární stavba stonku - MENDEL

Anatomická stavba stonky- primárna. Na priečnom reze stonky možno rozlíšiť:-pokožku /krycie pletivá/-primárnu kôru / základné pletivá/-stredný valec /latentné, vodivé, mechanické a základné pletivá Anatomická stavba stonku (primární) Anatomická stavba listu: Sekundární anatomická stavba stonku: Odkazy na WWW stránky: Základní slovník rostlinné anatomie autoři: Olga Votrubová, Jana Opatrná, Karel Beneš (Katedra fyziologie rostlin, PřF Karlovy univerzity) Photo Study of Plant Anatomy. Sekundárna anatomická stavba stonky: Od primárnej sa odlišuje tým, že v stonke sú prítomné aj sekundárne pletivá, ktoré zabezpečujú hrubnutie stonky. K sekundárnym pletivám patrí: kambium: zakladá sa na rozmedzí drevnej a lykovej časti Anatomická stavba buňky. 1. Základní cytoplazma - bezbarvá, polotekutá, přehledná látka vnitřek stonku ), hromadí se v nich zásobní l. 2) chromoplasty . obsahují barviva - karoteny a xantofyly v červených, žlutých a oranžových, plodech, květech, jsou nerozpustná ve vodě. hypokotyl - součást stonku, kde se cévní svazky mění z radiálních na kolaterální; funkce: propojení (spojení) kořenů s listy; transportní; nese listy, květy, plody; vegetativní rozmnožování; zásobní funkce (např. hlízy brambor) stavba: a) pokožka = epidermis. jednovrstevná; popř. trichomy, průduchy; b) primární.

Sekundární stavba stonku - MENDEL

Len chlupatý - Wikipedi

Anatomická stavba listu. Na povrchu listu je pokožka tvořená plochými buňkami - epidermis.Vnější stěna je krytá kutikulou.Součástí epidermis jsou průduchy, trichomy a papily.U dřevin jsou průduchy většinou na spodní straně listů, kdežto u bylin jsou vyvinuty na obou stranách. Jejich hustota se mění podle druhu a může jich být i několik set na 1 mm² Anatomická stavba listu List, podobne ako koreň a stonku tvoria pokožkové pletivá - pokožka, vodivé - CZ a základné pletivá . V stavbe bifaciálneho listu možno rozlíšiť vrchnú a spodnú pokožku - epidermu , ktorá obklopuje listový parenchým - mezofyl Anatomická a morfologická stavba stonku kaktusu odráží podmínky, ve kterých tyto rostliny rostou. Kaktusy patří mezi sukulentní rostliny, což je termín zahrnující v sobě obrovské množství druhů a rodů z mnoha čeledí. Každá rostlina, která je schopna ve svém stonku poutat zásobu vody, je sukulent; podle toho, kde si. STAVBA STONKU Stonky mají válcovitý tvar a směrem nahoru se zužují. (Kromě válcovitého tvaru se můžeme setkat i s hranatým (hluchavka, ostřice), zploštělým (srha laločnatá), křídlatým (třezalka) nebo rýhovaným (přeslička). Podle typu stonku rostliny rozdělujeme na

3 sekundární stavba ~přiřaďte: POKOŽKA, KOREK, FELOGEN, PRIMÁRNÍ KŮRA, ŠKROBOVÁ POCHVA, PERICYKL, PRIMÁRNÍ LÝKO, SEKUNDÁRNÍ LÝKO, KAMBIUM. - složitější než vzrostný vrchol kořene(v pupenech- základy listů a stonku) větvení stonku: 1. hroznovité- postranní stonky jsou kratší než hlavní 2. vrcholičnaté-postranní(dceřinné)stonky přerůstají hlavní(mateřský) 3. vidličnaté- u jmelí. Anatomická stavba stonku

Stonek - Wikipedi

Anatomická stavba kořene; Mykorhiza; Anatomická stavba stonku; Srovnání anatomicko-morfologických znaků kořene a stonku krytosemenných rostlin; Xylotomie; Anatomická stavba listu; Stomata; Hydatody; Pohlavní a nepohlavní rozmnožování cévnatých rostlin; Meióza; Přehled vývojových cyklů cévnatých rostlin; Vývojový cyklus. Vonkajšia stavba a druhy stoniek Vonkajšia stavba a vnútorná stavba stonky je - podobne ako pri koreni - neprerastajú materskú stonku 2. vrcholíkovité (sympodiálne) - hlavná stonka nie je súvislá, anatomická stavba koreňa na stonkovú premena cievneho zväzku radiálneho na kolaterálny Ve stonku je ještě vyvinuto protostélé nebo aktinostélé a anatomická stavba je zřetelně jednoduchá. U pozdějších zástupců jsou určité části větví již uspořádány v jedné rovině , mohoou být dokonce srostlé do roviny a diferenciace osa × list začíná být již zřetelná

11. listopadu 2010 List, jeho stavba funkce, modifikace a význam. (1/33) 13 Anatomická stavba čepele • kutikula • pokožka na svrchní straně • palisádový parenchym • houbový parenchym • cévní svazky • pokožka na spodní straně • průduchy • kutikula • někdy mohou být na jedné rostlině listy odlišnéh Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online botanika (přednášky) zápočet: 100% účast na cvičeních, poznávání preparátů, písemná zkouška přednášek ze cvičení literatura: biologie rozsypal, zemědělsk Seznam preparátů (jednotlivé celky jsou hypertextové - stačí kliknout!!!) Obecná botanika Cytologie 001_epidermis_cibule.jpg.BMP 002_cystolity_list_fíkovníku.jpg.JPG 003_drúzy_šťavelanu_řapík_voskovky.jpg.JP DRASLÍK. DRASLÍK je hlavní živinou, kterou do půdy a k potřebné výživě rostlin dodáváme draselnými hnojivy. Protože se draselná hnojiva převážně dobývají hornicky z přirozených ložisek solí, obsahují kromě hlavní živiny i další biogenní prvky (Mg, Ca, B a rovněž Na, Cl a další)

Cévní svazky vodních rostlin jsou zredukovány na jeden svazek, který probíhá středem stonku a napojuje se v uzlinách článků na cévní svazky listů. Typická je i anatomická stavba kořenů vodních rostlin. Uvnitř kořenů vodních rostlin nacházíme vzduchem vyplněné prostory mezi buňkami Anatomická a morfologická stavba vegetativních orgánů. Přehled jednoděložných rostlin, význam, chráněné druhy. KOŘEN-RADIX Je podzemní částí rostliny. Upevňuje rostlinu v půdě, přijímá vodné roztoky a minerální látky, shromažďuje zásobní látky. Základ je již v zárodku jako kořínek=radikula. Morfologie Anatomická (vnútorná) stavba listu: (1) Bifaciálny list: usporiadanie pletív v hornej a dolnej časti čepele je iné, t.j. rozlišujeme rub a líce. (1) Kutikula: na povrchu (2) Pokožka na líci (3) Mezofyl medzi spodnou a vrchnou pokožkou. Môže byť a) Palisádový: predĺžené bunky s množstvom chlorofylu

Anatomická stavba listu Anatomická stavba listu List (fylom) je postranní, většinou plochý, zelený orgán omezeného růstu (s výjimkou některých tropických kapradin a Welwitschia), sloužící především k fotosyntetické asimilaci a transpiraci. Listy se zakládají exogenně - z periferních meristémů růstového vrcholu stonku 4.2 Anatomická stavba listu u C3 a C4 rostlin..... 39 4.3 Anatomie a morfologie lenticel vybraných zástupců dřevin 4.43 Uspořádání cévních svazků v kořeni, hypokotu a stonku hrachu setého..... 117 4.44 Vedení vody stonkem (kmenem). Anatomická stavba stonky. Pokožka - prieduchy, kutikula, trichómy. Primárna kôra - vypĺňa priestor medzi pokožkou. a cievnymi zväzkami-jej vnútornú časť tvorí škrobová. pošva. Pericykel-bočné stonky. Cievne zväzky-väčšinoukolaterálne. Stržeň -so stržňovými lúčm

Anatomická stavba listové čepele . Epidermis . Mesofyl . Vodivá pletiva listu - listová žilnatina . Stavba řapíku . Opad listů . Přizpůsobení stavby listu podmínkám prostředí a specializované typy listů . Stonek . Ontogenese stonku . Větvení stonku . Primární stavba stonku . Epidermis . Stavba internodií . Stavba nodů Anatomická stavba listů Průduchy - stomata - tvořeny dvěma buňkami - ledvinovitý nebo činkovitý tvar - vnitřní stěna je ztluštěná, vnější je tenká - orientace celulózních fibril - směřují do středu → buňky se od sebe odděluj Primární stavba stonku. Stavba listu: list C3 a C4 rostlin. Sekundární růst kořene a stonku. Anatomická stavba jednoděložných a dvouděložných rostlin. Předmět: ZÁKLADY FYZIOLOGIE ROSTLIN Základy fyziologie rostlin (Bi4060) Cytofyziologie. Transport vody a iontů minerálních živin. Transport organických látek v lýku

Stonka - O škole - O škole - Deti a m

 1. List Obsah Morfologie listů | Anatomická stavba listu | Postavení listů na stonku (fylotaxie) | Listy v pupenech | Modifikace a metamorfózy listů | Hospodářský význam listů | Literatura | Externí odkazy | Navigační menu4007051-7sh85075608lccn-sh8507560
 2. botanika pojmy: botané rostlina jsou vyčleněny botanické disciplíny anatomie rostlin vnitřní stavba rostlin morfologie vnější stavba rostlin fyziologie životn
 3. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část).9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev.
 4. anatomická stavba kořene. anatomická stavba stonku. anatomická stavba květu. anatomická stavba plodu. anatomická stavba semene Biochemická a fyziologická část (vybrané kapitoly) Primární a sekundární metabolismus, fotosyntéza, dýchání rostlin, glykolýza, citrátový cyklu
 5. BOTANIKA ROSTLINNÁ ANATOMIE Rostlinné buňky Rostlinné buňky Anatomie rostlinné buňky a - vakuola b - váček c - plazmatická membrána d - diktyozóm (Golgiho tělísko) e - plastid f - plazmodesma g - endoplazmatické retikulum h - jádro i - jadérko j - chromatin k - ribozómy l - mitochondrie m - základní cytoplasma n - buněčná stěna Anatomie rostlinné.
 6. Anatomická stavba stonku Stonek (kaulis, kaulom) je zpravidla nadzemní část rostliny nesoucí listy a reprodukční orgány s nimiž vytváří prýt (frons). Fylogeneticky se stonek vyvinul převršením telomů psilofytních rostlin
PPT - GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA PowerPoint Presentation

Anatomická stavba plochého listu bifaciálního (Pyracantha coccineaRoem. -hlohyně šarlatová, př.ř., barvení) 2. Anatomická stavba jehlicovitého listu monofaciálního (Pinus nigraArnold -borovice černá, př.ř., barvení); stonku, akropetálně (vzestupně), postavení listů na stonku Vnitřní stavba těla vodních a vlhkomilných rostlin Vnitřní (anatomická) stavba těla vodních a vlhkomilných rostlin je zcela přizpůsobena jejich životnímu prostředí. V jejich základním pletivu jsou zvlášť silně vyvinuty mezibuněčné prostory (intraceluláry), ve kterých se hromadí nejčastěji vzduch

Biológia-Biológia rastlín - Stonk

Anatomická stavba listu . Na povrchu listu je pokožka tvořená plochými buňkami - epidermis. Vnější stěna je krytá kutikulou. Ze stonku do listu přecházejí svazky bez překrucování, dřevo kolaterálního svazku je tedy na vrchní a lýko na vnitřní straně čepele The credit from Pharmaceutical Botany I consists of the following study duties: 1 continuous test: cytology, anatomy, morphology (11 questions, minimum 7 correct answers) 1 continuous test: from plant biochemistry and physiology (5 questions, minimum 3 correct answers) knowledge and description of 3 microscopic preparations (at least 2 must be known) Anatomická stavba. list bifaciální svrchní pokožka ( epidermis) = květy na postranních větvích nepřerůstají květ na stonku hlavním a pořadí rozkvétání je centripetální (poslední rozkvétá květ na hl. stonku) hrozen, klas, jehněda, hlávka, strbou,.

Anatomická stavba stonku Stonek (kaulis, kaulom) je zpravidla nadzemní část rostliny nesoucí listy a reprodukční orgány s nimiž vytváří prýt (frons). Fylogeneticky se stonek vyvinul převršením telomů psilofytních rostlin. Morfologicky je stonek tracheofyt rozdělen na nodi (uzliny), v nichž se ston

Cvičení z cytologie a anatomie rostlin - obsa

Stavba vegetativních orgánů - kořen, funkce, stavba. Meristémy kořene a kořenová čepička -- ontogeneze kořene. Kořenové vlásky. Environmentální adaptace kořene. Stav. ba vegetativních orgánů - stonek: anatomická a morfologická stavba, uspořádání svazků cévních, větvení stonku, metamorfózy stonku zkoumaných rostlin. Anatomická stavba je u všech rostlinných druhů unikátní. Úvod: Kmeny - stonky dvouděložných rostlin tloustnou díky činnosti kambia. Kambium je druhotné dělivé pletivo a nacházející se mezi lýkem (floém) a dřevem (xylém). uňky kambia rostou ve směru poloměru stonku

Anatomická a morfologická stavba, funkce a metamorfózy orgánů rostlinného těla (kořen, stonek, list, druhotné tloustnutí stonku, charakteristika a rozdělení pletiv (krycí, vodivá, primární a sekundární meristémy). B Ptáci (AVES) Charakteristika z hlediska anatomie a morfologie Stonek - funkce, primární a sekundární stavba. 15. Větvení stonku, třídění pupenů. 16. Modifikace a metamorfózy stonku. 17. List - funkce, anatomická stavba listu. 18. Modifikace a metamorfózy list

Sekundární stavba stonku dvouděložných a jednoděložních: u jednodělož. vyjímečně Kambium - zůstane-li část prokambia mezi meristematickými pletivy, stane se z něj kambium. - ve svazku cévním = fascikulární kambium - primární meristém, ven produkuje deuterofloem=sek.lýko a dovnitř. Program na odstraňování celulitidy a tukových váčků, detoxikace, zpevnění, hydratace, výživa, odstraněn únavy a zmírnění otoků, pročištění cév a zpevnění cévní stěny, zeštíhlení - lymfatická masáž, drenážní přípravky, zábal (mořské řasy nebo minerál Růst a anatomická stavba kořene. Sekundární stavba • u nahosemenných a dvouděložných. cévní svazky tloustnou činností kambia = produkce druhotného dřeva a lýka • felogén tvoří druhotnou kůru. 24.10.2010 Kořen, jeho stavba, funkce, modifikace a význam 1/30. ANATOMIE STONKU primární stavba stavba cévního svazku stavba stonku dvouděložných stavba stonku jednoděložných stelární teorie stavba nódu Stonek součástí prýtu, je článkovaný a nese listy, jeden nebo kořenová špička Osnova přednášky : List List: anatomická stavba C3 x C4 anatomická stavba listu Krycí pletiva.

Vyznačuje se tím, že bez ohledu na primární strukturu stonku se pod vlivem sekundárních změn může vytvořit rostlina se stejnou strukturou: společný komorní kruh. Anatomická stavba ročních stonků dřevin a bylinných rostlin je podobná: vodivostní soustava má nosnou strukturu Stavba ropné plošiny. Stavba oplotenia od susedov. Online právna poradňa Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky. Otázka: Stavba oplotenia od susedov. Dobrý deň, prosím Vás o radu ohľadom oplotenia nášho.. Vyčerpání všech ropných a znečišťujících látek není jednoduché a nebude levné. Podle odborníků je ale. Primární anatomická stavba kořene - sci . jednovrstevná, později v proužcích suberinizovaná (Casparyho proužky). střední válec = centrální válec = stélé - vodivá pletiva + parenchym - vždy radiální cévní svazek - střed stélé může být vyplněn xylémem nebo se zde vytvoří dřeň pericykl/perikambi List, jeho stavba funkce, modifikace a význam. (1/33) LIST - FYLON • zpravidla zelený orgán cévnatých rostlin • vzniká na stonku kde zaujímá většinou. pravidelné postavení (střídavé, vstřícné, přeslenité) • má omezený vzrůst (nejdéle se vyvíjí u báze Page 3 and 4: Anatomická stavba kořene Primárn. Page 5: JEDNODUCHÁ KVĚTENSTVÍ hroznovit Škoda že sem nedal větší clonu aby pak ty přední květy nebyli tak out of focus. ale i tak super hroznovité květenství s přisedlými květy na prodlouženém tuhém vřetenu

5. Anatomická a morfologická stavba dřeva. 5. Anatomická a morfologická stavba dřeva Stonek Stonek je vegetativní orgán vyšších rostlin, jehož základními funkcemi je růstem prodlužovat rostlinu ve směru pozitivního heliotropismu, nést listy a generativní . Víc 1.2. MODULÁRNÍ STAVBA A KOORDINOVANÝ RŮST ROSTLINY V obecném plánu růstu vyšší rostliny je opakování fytomerů, což jsou moduly skládající se z listu, pupenu a internodia (článku stonku). Větvení kořenů je rovněž neustálým opakováním podobného (obr. 1-1). Na každém vrcholu stonku (ve vrcholové

Video: Stonka (Kaulom) - O škole - O škole - Deti a m

Anatomická stavba buňky - webzdarm

anatomická stavba osových orgánů (kořen, stonek) je podobná, tzn., že těmito orgány prochází sloup vodivých pletiv (stélé). Vaskulární systém rostliny je určen uspořádáním cévních svazků v internodiích (= článcích) a v nodech (= uzlech). V nodech se rostl. orgány větví a ve stoncích zd neprerastajú materskú stonku (napr. dub) Anatomická stavba stonky (na priečnom priereze od povrchu smerom do stredu) p. okožka (epiderma) - tvoria ju tesne k sebe priliehajúce bunky, na vonkajšej strane má kutikulu a trichómy. U niektorých druhov môžu byť prítomné aj emergencie. Niekedy je inkrustovaná SiO2 (čeľaď.

Botanika - Botanika obecně - Stavba rostlin - stone

Anatomická stavba listu. monofaciálny - jednotvarý (zo spodnej i z vrchnej strany je rovnaký - nerozoznávame rub a líce) stonku, list a kvet. na úrovni orgánu - napr. v liste diferenciácia na pokožku, parenchymatické pletivo a cievne zväzky Anatomická stavba buňky: 1. Základní cytoplazma - bezbarvá, polotekutá, průhledná látka, tvoří základní hmotu buňky. složení - voda 70 - 80 %. bílkoviny 10 - 20 %. tuky, cukry, RNA. význam - jsou v ní uloženy všechna organely, je v neustálém pohybu = význam pro výměnu látek z b. do. b. a z b. do prostřed Anatomická stavba bulev -30-Stavba klubíčka řepy -31-Typy osiva řepy -32-6.3.Makrofenologická růstová stupnice pro cukrovku -32- 8.2.Stavba rostliny lnu -40-Morfologie stonku přadného lnu -41-8.3.Hodnocení růstu lnu -42-8.4.Kvalitativní hodnocení lnu -42 Jeden klíčny list, krytosemenné, kvet podľa čísla 3, charakteristická anatomická stavba koreňa, listu. Liliopsida: sú prevažne trváce byliny, článkovitú, priamu stonku vytvárajú iba v čase kvitnutia, len zriedka sú drevinami. Semená klíčia 1 klíčnym listom. Primárny koreň zaniká, nahrádza sa rovnakými koreňmi Anatomická stavba listu. Anatomická stavba listu je prispôsobená fyziologickej funkcii (vyparovanie vody, dýchanie a fotosyntéza). Hlavná asimilačná časť listu je čepeľ. List ktorý má rozdielnu stavbu vrchnej (líce) a spodnej (rub) strany čepele je bifaciálny

Nauka o lesním prostřed

Anatomická stavba koreňa: Typy koreň. sústav: dvojklíčnolistové: hlavný koreň a vedľajšie korene (alorízia) Koreňový vztlak = ak prerežeme stonku nízko nad pôdou , vyteká z rany tekutina pod určitým tlakom - jarné rezy organické látky z listů do stonku, kořenů, vyvíjejících se plod ů nebo zásobních K těmto modifikacím a funkcím listu je přizpůsoben jejich tvar a anatomická stavba. Jako. Adresa pro korespondenci: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc tel. 585 413 705, 585 634 820, 604 510 470, 733 690. Určuje ji anatomická stavba dřeva (například letokruhy, dřeňové paprsky), jeho barva, lesk a způsob, jakým se provádí řez. Základní surovinou pro výrobu rákosového koberce je velmi pevný vnější plášť ratanového stonku. Ten se následně ručně třídí, krájí a zapravuje. Zhruba každých 15 až 30 centimetrů.

Dřevina je cévnatá vytrvalá rostlina, se schopností druhotného tloustnutí dřevnatého stonku.Díky vrstvě dělivých buněk (kambiu) se můžou směrem dovnitř od této vrstvy tvořit buňky dřeva a vnějším směrem buňky lýka Stavba dřeva - Wikipedi . Tracheje jsou vodivé dráhy dřeva u krytosemenných rostlin, tvoří široké rourky z mrtvých buněk bez protoplastu s rozpuštěnými příčnými přepážkami. Z kořenů do listů vedou vodu s rozpuštěnými minerálními látkami izotonický, tracheidy, tracheje, transpirační proud Anatomická a morfologická stavba generativních orgánů. Přehled dvouděložných rostlin, význam, chráněné druhy. 1. KVĚT = FLOS - je nadzemním rozmnožovacím orgánem rostliny, který se vyskytuje až u krytosemenných rostlin Morfologie kalich, koruna, pestík, tyčinky = přeměněné list Modul: Anatomická stavba stonku • Obecná charakteristika stonku • Funkce stonku • Diferenciace primárních trvalých pletiv stonku, růstové zóny stonku • Obecné schéma anatomické stavby stonku • Anatomická stavba stonku výtrusných cévnatých rostlin (plavuně, vranečky, přesličky, kapradiny) • Anatomická stavba stonku dvouděložných a jednoděložných rostlin.

Přijímací zkoušky N-Mgr. - Agronomická fakulta - ZS 2015/2016. Okruhy otázek z předmětů ke zkouškám do navazujícího studia: Program / Obor Předmět zkoušky Jeden klíčny list, krytosemenné, kvet podľa čísla 3, charakteristická anatomická stavba koreňa, listu. 128.Porovnaj jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny. Dvojklíčnolistové - dreviny, byliny s druhotne hrubnúcou stonkou a koreňom. V cievnych zväzkoch sú pravidelne usporiadané v kruhoch tachey

Inovace studia botaniky prostřednictvím e-learning

Anatomická stavba bulev. Bulevnaté okopaniny lze rozlišit podle podílu jednotlivých částí při tloustnutí kořenů. Prvotní stavba. Na povrchu mladých kořenů je prvotní kůra a uvnitř je ústřední válec (centrální cylindr, plerom). U prvotní kůry rozlišujeme vrchní vrstv Často jsou dobře zachovalé i jejich anatomické struktury, tedy vnitřní stavba stonku, pokožka listů a výtrusnice, připomněl Bureš. Tisíce fosilií V roce 2013 byla u Nýřan na lokalitě Doubrava 1 odhalena a paleontologickými metodami prozkoumána vrstva tufu na ploše 48 metrů čtverečních v hloubce sedmi metrů anatomická struktura kořenové špičky. Organizace kmenových buněk (stem cells), klidového centra (quiescent centre) a primární apikální meristémy stonku primární apikální meristémy kořene kambium pericykl Stavba semene jedno- a dvouděložných rostlin. Title: Snímka

Anatomická stavba listů Pod voskovitou kutikulou a epidermis je vrstva palisádového parenchymu. U submerzních druhů kutikula není. Buňky houbovitého parenchymu vytvářejí polygonální síť. U řady druhů je mechanická podpora zvýšena ještě přítomností sklereid - sklerenchymatických idioblastů specifických tvarů Anatomická stavba čepele se u jednotlivých druhů liší. Květy většinou oboupohlavné s okvětím redukovaným, tyčinky obvykle 3 (1 - 2; 6 - 40), s vrtivými prašníky, semeník svrchní, původně za 3 plodolistů, jednopouzdrý, s 1 vajíčkem, blizny pérovité (2 - 3) VODNÍ REŽIM ROSTLIN - voda - rozpouštědlo, prostředí pro reakce, důležitý reaktant a produkt reakcí, transport látek - obsah v protoplazmě (hydratace) je nezbytný pro normální průběh životních funkcí buňky - vodní bilance - poměr mezi výdejem a příjmem vody - vodní deficit - množství vody, které rostlině chybí k plnému nasycen

anatomická stavba: pokožka, korkotvorné pletivo, korová vrstva, cévní svazky (3 - 5 mm pod povrchem), očka (jsou navzájem spojená), dužnina, různě tvarované srdíčko, pupek - morfologické hodnocení brambor je charakteristické pro odrůdu a slouží pro rozpoznáván Anatomická stavba listu. Ž ilnatina List (Fylom). tvoří se pouze na stonku zakládá se z meristému vzrostného vrcholu růst listu je omezen v ontogenezi vyrůstá několik typů listů děložní lístky šupiny Žilnatina listu - rovnoběžn - anatomická stavba a význam centrální nervové soustavy člověka - funkce hřbetní míchy, hlavní skupiny míšních nervů, funkce mozkového kmene, příklady stonku a listu, význam pro člověka - generativní orgány rostlin - stavba, základní funkce květu a plodu, typy opylení, typy rozšiřování semen, přizpůsobení.

PPT - BOTANIKA ROSTLINNÁ ANATOMIE PowerPoint PresentationLen chlupatý – WikipedieList – WikipediePPT - MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - Kořen PowerPoint

Pri dobrom zásobení rastlín draslíkom sa znižuje transpiračný koeficient (množstvo vody potrebné na produkciu sušiny), je lepšie dozrievanie pletív a je pevnejšia anatomická stavba rastlín v dôsledku zosilnených bunkových stien, je to dôležité z hľadiska mrazuvzdornosti repky morfologická a anatomická stavba listů. vlastnosti kutikuly - vnější faktory - teplota a vlhkost vzduchu. pohyb vzduchu - vítr. půdní vlhkost - většina vody přijatá rostlinou je zase vydána do prostředí-celkové množství přijaté vody je obrovsk 1. Přesličky (obr. 29_x1, 0385 a 28.17) Přesličky jsou výtrusné cévnaté rostliny typického přesličkovitého vzhledu. Rozmnožují (rozšiřují) se výtrusy, které jso a/ vnitřní faktory - velikost, počet průduchů, morfologická a anatomická stavba listů, vlastnosti kutikuly. b/ vnější faktory - teplota, vlhkost vzduchu, pohyby vzduchu, vítr urychluje transpiraci, půdní vlhkost Primární stavba stonku. Dvouděložné rostliny - na povrchu: epidermis - obsahuje průduch Inkluze - látka v inaktivním stavu, mohou být buňkou znovu využity; nejčastěji jsou v cytoplazmě, vakuolách, organelách (plastidy, mitochond..

 • Jak rychle roste ptačí zob.
 • Srazy.
 • James blunt new album 2019.
 • Hliníková folie na potrubí.
 • Slunečnice charakteristika.
 • Černý kašel očkování.
 • Vetren.
 • Vosí hnízda s máslovým krémem.
 • Co inhalovat na ucpane dutiny.
 • Krevetove spagety.
 • Mrazík obsazení.
 • Bokeh csfd.
 • Půlmaraton ústí nad labem 2017 vysledky.
 • Speedfan windows 10 64 bit.
 • Camerata praha.
 • Tabak do papirku.
 • Lak na vlasy syoss akce.
 • Zapínací motýlek.
 • Klára vodičková zivotopis.
 • Kdyz clovek zustane sam.
 • Retro prodej.
 • Upír z feratu děj.
 • Cukry v potravinách.
 • Alza elektrické sekačky.
 • Universal studios hollywood the simpsons ride.
 • Ukaž káru suchánek.
 • Bike tretry.
 • Šaty na promoce praha.
 • Stenice likvidace cz praha.
 • Rem sievert.
 • Pohádkový les program.
 • Smrt jindrichuv hradec.
 • Pakistan vlajka.
 • Volebni prukaz praha 4.
 • Star wars battlefront heureka.
 • Oko referat.
 • Test motorových pil 2017.
 • Cervikalni hlen.
 • My flowers znojmo.
 • Jake reproduktory.
 • Reklamace fasády vzor.