Home

Oko referat

Oko - Biologie - Referáty Odmaturu

 1. Oko Zrakem vnímáme světlo, jeho intenzitu, barvu, zrak umožňuje myšlenkový rozvoj, vzdělání, estetické zážitky. Světlo vychází ze zdroje nebo se odráží od podmětů (sekundární zdroje), takže můžeme rozeznávat tvar, velikost, barvu, prostorové uspořádání, vzdálenost a pohyb zdrojů
 2. OKO Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů, kterým člověk vnímá svět kolem sebe. Oko je vlastně velmi citlivý optický přístroj, který je schopen přijímat úzkou oblast spektra elektromagnetické záření - viditelné světlo. Vnímání světla je složitý děj, při kterém se kromě oka účastní také mozek
 3. Oko Tmavá část uprostřed oka se nazývá zornice a řídí množství světla vstupujícího dovnitř oka.Její funkci lze přirovnat k funkci clony,která je uložena za čočkami fotoaparátu-otevírá se a přivírá podle množství světla.Pozadí oka se nazývá sítnice a představuje film na který se obraz sledovaného předmětu.

Oko se nejvíce akomoduje při pozorování předmětů v okolí blízkého bodu. Tehdy se nejvíce namáhá a brzy se unaví. Vzdálenost, v níž můžeme předměty dosti dlouho pozorovat (psát, číst) bez větší únavy, je asi 25 cm. Nazýváme ji konvenční zraková vzdálenost d, pro ni se tedy zavádí hodnota d=25 cm Lidské oko je schopno vnímat pouze viditelné světlo, tj. záření o vlnové délce přibližně 400-700 nm. Na oko působí však i záření jiných vlnových délek: 100-315 nm - absorbuje se převážně v rohovce, zbytek se rozptýlí v komorové vodě. 315-400 nm - absorbuje se převážně v čočce přeměnou proteinů

Oko a jeho vady: referát

 1. Elektroschrott von Hady und Simona Gliederung Gliederung E-Waste Ursachen Inhalt des Elektroschrotts Produktverantwortung Problem : Endstation 3.Welt Konsequenzen für Mensch & Umwelt E-Waste E-Waste Elektro-und Elektronikgeräte oder deren Bauteile, die nicht mehr verwendet werde
 2. sterským a.
 3. 1. OKO. Oko = spojná optická soustava, která na sítnici vytváří obrazy převrácené, skutečné a zmenšené. Akomodace = schopnost oční čočky měnit svou optickou mohutnost. (ciliární svaly napínající čočku mění její poloměry křivosti a tím se mění její optická mohutnost) Hranice akomodace zdravého oka : blízký bod - nejbližší bod, který se ostře zobrazí.
 4. Lidské oko je velmi důmyslná optická soustava, představující přibližně kouli (bulbus oculi) o svislém průměru 23,6 mm, vodorovném průměru 24 mm, předozadním průměru 24,27 mm. Oko je od vnějších vlivů chráněno víčky (palpebrae), jejichž základem je kruhový mimický sval tváře
 5. Zrak umožňuje vnímat světlo, různé barvy, tvary a hlavně slouží k orientaci v prostoru. Je to nejdůežitější smysl. Díky němu přijmáme až 80% informací z vnějšího prostředí. Orgánem zraku je oko. OKO. Oko samotné je velmi složitý a dokonale fungující stroj
 6. Lidské oko je schopno vnímat pouze viditelné světlo, tj. záření o vlnové délce přibližně 400-700 nm. Působí na něj však i záření jiných vlnových délek: 100-315 nm - absorbuje se převážně v rohovce, zbytek se rozptýlí v komorové vod
 7. imum. Práce obsahuje celoživotní faktografické

Oko - v oku je spojka, optická mohutnost 50 dioptrií+ Paprsky světla prochází rohovkou, komorovým mokem, zornicí, čočkou, sklivcem a dopadají na sítnici, kde vzniká skutečný, převrácený, zmenšený obraz. Na sítnici jsou dva druhy světlocitlivých buněk. Tyčinky jsou citlivé na světlo, pomocí čípků rozeznáváme barvy Oko jako optická soustava. Oko je schopno provádět několik transformací pro upravení své optické mohutnosti.. 1. poloha oka - mění se tak, aby světelné záření dopadalo na sítnici na optickou osu oka (tj. na žlutou skvrnu).Při pozorném prohlížení detailů oko neustále kmitá. Tento pohyb je částečně spojen podvědomě s pohybem celé hlavy

OKO a ZRAK - Skálová Gabriela - 3r. Bi-M UP Olomouc (2008) ONEMOCNĚNÍ LEDVIN - Kopecká Lenka - 3r. MBB UP Olomouc (2007) PCR-HRM - Navrátilová Lucie - 2r. MBB UP Olomouc (2007) PRENATÁLNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA - Potočková Jana - 2r. MBB UP Olomouc (2007) PRIONOVÉ PROTEINY - Protivánková Iva - 3r. MBB UP Olomouc (2007 víčka - chrání oko, na okraji mazové žlázy (Meibomovy) řasy, obočí - ochrana před mechanickým znečištěním; akomodace: přizpůsobení tvaru čočky vzdálenosti předmětu pozorování blízkých předmětů - čočka se vyklenuje pozorování vzdálených předmětů - čočka se zplošťuj Londýnské oko, anglicky London Eye, které stojí v samotném srdci Londýna, patří k největším vyhlídkovým kolům světa. Bylo slavnostně otevřeno 31. prosince 1999 a nedlouho po svém spuštění se stalo nejnavštěvovanější atrakcí celé Velké Británie Přehled referátů 9. ročníku. Září: 3 libovolné obrázky na učivo 9. ročníku (malá nebo velká jednička za každý z nich podle vypracování

Oko se snaží cizí materiál vyplavit, takže nadměrně slzí, mrká, při větším podráždění jsou víčka mimovolně zavřená, stažená. Pokud jde o zrnko prachu, písku, řasu apod., můžeme se pokusit vyndat toto tělísko sami například namočenou tyčinkou do uší, vždy umytýma rukama Oblíbeným ochraným amuletem byl například skarabeus nebo oko ?vadž?. Staří Egypťané věřili v mnoho různých bohů, takže je těžké je všechny vysledovat. Avšak někteří bohové jako Amon, Ré, Usire, Hor, Hathor, Éset, Anup a Thót, byli uctíváni po celém Egyptě. Většina z nich byla pevně spjata s určitým územím.

Oko - referaty-seminarky

Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Londýn (Odborný referát) › Londýn je hlavním městem Spojeného království a se svou více jak osmimilionovou populací je jedním z největších evroých a nejvíce kosmopolitních měst. Různým lidem z celého světa se stal Londýn.. Jan Žižka totiž zřejmě již od mládí na jedno oko neviděl vůbec, o druhé pak podle tradice přišel v bitvě u Rábí, řekla Helena Stejskalová. Ta také vysvětlila, jak souvisí 6. červenec, tedy den Husova upálení, s osobností Jana Žižky: Jan Hus byl člověk, který poprvé začal pranýřovat nepořádky v církvi. Oko tvoří oční koule uložená v tukovém polštáři v očnici, jež má tvar pyramidy s vrcholem mířícím dovnitř a jejíž kostěné stěny tvoří pevnou ochranu pro oko. Otvorem ve vrcholu očnice vstupuje zrakový nerv a v jeho okolí začíná šest okohybných svalů, které se připojují k oční kouli a zajišťují její pohyb

Oko jako optická soustava - Fyzika - Referáty Odmaturu

 1. Oko mám jen pernamentně začervenalé, žádné oční kapky mi nepomáhají a dle lékaře mi na vylepšení zraku maximálně pomůže transplantace rohovky. Nyní když mám chřipku nebo jsem oslabená mám herpes povětšinou u úst, někdy na nosní slznci či na nose. Je to nepříjemné, ale bohužel si na to budu muset zvyknout
 2. Referát - Lidské oko. Velikost taháku je 6 Kb - zazipovaný . Pro stáhnutí opište kód: Klíčová slova/náhled: lidské okozrak, oko, fyziologie vidění, trojrozměrné vidění, akomodace oka, setrvačnost zrakového vjemu, tyčinky a čípky, krátkozrakost a dalekozrakost, spektrální citlivost lidského oka
 3. Oddělení a referát Odboru interního auditu a kontroly Oddělení interního auditu. Provádí interní audit u Magistrátu města Brna a Městské policie Brno (zjišťuje, zda jsou dodržovány obecně závazné právní předpisy, interní normativní akty a přijatá opatření, zda poskytují řídící kontroly primátorce města Brna spolehlivé a včasné informace a zda zavedený.
 4. Oko je spojeno zrakovým nervem s mozkem. Zrakový nerv je umístěn v zadní části oka. Zobrazená informace se jím přenáší v podobě impulsů do mozku. Každé oko vnímá sledované předměty z trochu odlišného úhlu a vysílá tedy do mozku nepatrně odlišné informace. V raném věku dítěte se mozek učí tyto odlišné obrazy.
 5. Soví oko dovede využívat sílu osvětlení o zlomcích luxů, při němž je lidské oko naprosto slepé, to vše však na úkor barevného vidění a zorného úhlu. V absolutní tmě však sovy vidět nemohou. Skutečnost, že se jejich oči nepohybují, nahrazují sovy neobyčejnou pohyblivostí hlavy, kterou mohou snadno otočit více.

Lidské oko - Wikipedi

 1. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzik
 2. Typickým znakem tohoto steaku z vysokého roštěnce je tukové oko, v některých restauracích jej také můžete najít pod označením Entrecote. Co se týká chuti, patří tento steak k těm nejlepším. Pochází totiž z žeberní, velmi pohyblivé části zvířete
 3. FAKTA příslušníci rodu Diptera, mají vždy jen jeden pár křídel a téměž všechny mají místo druhého páru křídel pár štíhlých, kyjovitých útvarů zvaných haltery. Much je mnoho druhů a druhově početnější jsou pouze brouci Coleoptera, motýli Lapidoptera, blanokřídlí Hymenoptera a čínané... . Vývoj much je dokonalá proměna (vajíčko, larva, kukla, dospělec)
 4. uty 4 Pozor na: podporované formáty - wmv, asf, avi, mpeg velikost videa - defaultne do 100 kBˇ umístení videa na disku - ve stejné složce
 5. Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Hamlet (Odborný referát) › • referát/charakteristika Obecné údaje Hamlet je ústřední postava Shakespearovy tragédie Hamlet, princ dánský. Dílo je psané blankversem (nerýmovaný pětistopý jambický verš). Ústřední..

Öko Referat by Simona Geri

Londýnské oko - Wikipedi

Magazín OKO Aktuality Státní cenu za literaturu získal za rok 2015 Pavel Šrut. Z vašich posledních knížek, pro děti i pro dospělé, je znát melancholie. Máte ji rád? Pro mě je melancholie příjemné citové rozpoložení. Žádný stav duše. Čas při. Byl jednou jeden život je francouzská animovaná pohádka o funkcích jednotlivých částí lidského těla. Podívejte se na pohádku 'Byl jednou jeden život' online přes youtube (zdarma) V jejich bohatém podrostu nalezneme mařinku vonnou, věsenku nachovou, hluchavku žlutou, lýkovec jedovatý, vraní oko čtyřlisté a mnohé další. Rostlinná a lesní společenstva jsou provázena přirozenou zvířenou. Mezi nejpozoruhodnější patří skupiny hmyzu a měkkýšů vázaných na vápencové a hadcové lokality Někdy posta čí pouhé oko, ucho, nos ( = smysly ). To provádíš pozorování . Které vlastnosti pozorováním neur číš? Vyber z nabídky: hustota, barva, zápach, teplota tání, vodivost Co v takovém p řípad ě? Musíš použít r ůzné vhodné pom ůcky a provád ět pokusy . Důležité upozorn ění!!

oko, i když je jen jedno, je znamenitý vynález: jen mrkneš, a víš, ouha, tady je stěna, tuto jakási propast, a to bílé je máma. A když chceš spát, očičko se zaklopí, a dobrou noc, mějte mě rádi. A co abychom se zase probudili? Otvírá se jedno oko, a vida, otvírá se Modré oko Jedním ze zajímavých suvenýrů, které si můžete z dovolené v Řecku přivézt, je matóchandro . Jedná se o symbol modrého oka , jehož úkolem je chránit svého majitele před zlou mocí OKO K POCÍTACIMalé kamerky, které se pripojují k osobnímu pocítaci, se oznacují jako PC nebo také internetové nebo webové (web) kamerky. Krome toho, že jsou schopne porizovat statické obrázky a videosekvence, se totiž mohou použít k dalším funkcím Kniha: Oko kyklopa - Arnošt Vašíček. Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto.

Subjektivní optické přístroje - FYZIKA 00

Zrak Lidské smysl

Studentské prezentace(ppt

 1. Smyslové orgány - Biomach, výpisky z biologi
 2. Londýnské oko: nejnavštěvovanější britská atrakce se
 3. Referaty z fyziky v 9
Smalty | Veronika RichterováEgzotyczna jaszczurka hasała po trawach Ursusa | WarszawaOKO-MANAGEMENT, UMWELTMANAGEMENT NACH DEM EMAS-SYSTEMTeleskop Bresser MESSIER AR-90, 90/900 - EXOS2 GoToNalaženje ideja, planiranje tekstova pomoću „klasteraHrvatskaUtvrđivanje istine o onome što se događalo 1992
 • Správa kontaktů android.
 • Distanční rámečky oken.
 • Egyptian symbols.
 • John fogerty band.
 • Playstation 3 500gb.
 • Jednotlivé typy obchodních společností.
 • Keyboard tracker.
 • Jana masaryková.
 • Rigips profily.
 • Sibiřská kočka bazos.
 • Instagram safarova.
 • Stellan skarsgård 2019.
 • Google dokumenty návod.
 • Zvetsenina rozbor.
 • Woody hracky bazar.
 • Styk otce s kojencem.
 • Slevový kupon nejbaby.
 • How to make image smaller without losing quality.
 • Chce něco víc test.
 • Třícestná hlava.
 • D centrum dolní dobrouč.
 • Laparotomie vs. laparoskopie.
 • Mp4 s bluetooth.
 • Zimní kabát pánský.
 • Fotografie 21x30.
 • Odrosty blond.
 • Tuvalu vaiaku.
 • Ubytování nečtiny.
 • Symbolab function.
 • Černá barva na kov.
 • Odrosty blond.
 • Aman.
 • Co navštívit v los angeles.
 • Pláště na kolo 26 recenze.
 • Popruh na krk.
 • Zavináč na mac.
 • Kfc stravenky cheque.
 • Genetika plzeň screening.
 • Joanne rowlingová mackenzie jean rowling murray.
 • Daňový poradce plzeň.
 • Hevíz vstupné 2017.