Home

Jak vytvořit sloupce v excelu

Druhou možností, jak to opravit a sečíst v Excelu sloupec tak, jak potřebujete, je přepsat funkci ručně - tedy hodnotu Q6 přepsat na Q2. Ideální je udělat to přímo v řádku vzorců - tedy kliknout do řádku, který se nachází nad označením sloupců a tam hodnotu přepsat V zobrazeném okně označíte volbu Řádky nebo Sloupce a potvrdíte tlačítkem OK. Při označení celých řádků nebo celých sloupců se dialogové okno nezobrazí a oddělí se rovnou vyznačené řádky nebo sloupce. Druhou možností je klepnout na tlačítko Oddělit a použít příkaz Vymazat přehled. Tento příkaz odstraní. Potřebuji v Excelu násobit buňky sloupce C (stovky buněk) stále stejným číslem, které je v jedné buňce (B2) jako výsledek určitého výpočtu. Jenže parametry se občas mění a s nimi i toto číslo. Když si do sloupce D zadám vzorec =(B2*C2) a pak ho kopíruji do buňky D3, bude výsledkem vzorec =(B3*C3) a nikoli. V tabulce doporučuji mít jednotlivé sloupce (ty pro které budete provádět souhrny) seřazeny (odpovídající položky pod sebou). Jak na řazení v tabulkách viz samostatný článek: Jak seřadit položky - Excel 2010. Poznámka: Na tabulku nesmí být aplikován styl - jinak bude příslušná ikona neaktivní Sloupce a řádky se v Excelu nemohou překrývat. Pokud například vyberete hodnoty ve sloupci C a pokusíte se je vložit do řádku, který se se sloupcem C překrývá, zobrazí Excel chybovou zprávu. Cílová oblast pro vložení řádku nebo sloupce musí být mimo oblast původních hodnot. Jak zafixovat buňku v Excelu.

Jak zobrazit skryté sloupce v Excelu. Uživatelé Excelu někdy skrývají řádky a sloupce - buď aby jejich tabulka vypadala úhledněji, aby zabránili změně nebo dokonce smazání některých údajů, nebo jen pro zjednodušení vzhledu tabulky. Všechny.. Při spuštění Excelu se v sešitě zobrazí tři listy v dolní části obrazovky, které připomínají záložky a jako záložky se chovají. Při přepínání mezi listy stačí klikat právě na tyto záložky: Pro většinu z nás název List 1 až 3 není výstižný a nikdo z nás nepochopí, co list ve skutečnosti obsahuje Video návod jak si jednoduše vytvořit tabulku na automatické sčítání rodinných výdajů v programu excel . :-)) Textovou podobu videa včetně příkladu ke stažení najdete zde: http://lenkamiksatkova.cz/jak-si-poradit-s-preklepy/ Pro více návodů sledujte moje stránky www...

Výsledku bych mohl dosáhnout běžným kopírováním a přesouváním. Jde to ale i jednoduššeji. Označíme přesouvaný sloupeček, v našem případě Jméno. Najedeme myší na okraj označeného sloupečku, jak je to zobrazené na obrázku. Ukazatel myši se promění na černý křížek Vyberte šipku záhlaví sloupce pro sloupec, který chcete filtrovat. Zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) a vyberte pole, která chcete zobrazit. Klikněte na OK. Šipka záhlaví sloupce změní na ikonu filtru. Tuto ikonu vyberte, pokud chcete změnit nebo vymazat filtr. Příbuzná témata. Školení k Excelu: filtrování dat v.

Jak v Excelu sečíst sloupec - poradíme přehledně a

Přidání textu před jiný text ve velké databázi v excelu (8) Hromadná korespondence - slučovací pole (0) Vyhledání v matici a přiřazení záhlaví sloupce (1) Excel funkce SVYHLEDAT a posouvání sloupců (3) Tabulka v excelu s mezerou mezi sloupci (2 Na základě dotazů v komentářích jsem vytvořil tento článek, který na praktických příkladech ukáže jak v Microsoft Excelu vytvořit různé šířky sloupců. Použití triku ;) Jelikož sloupcový graf v Microsoft Excelu neumožňuje pro jednotlivé řady nastavovat různě široké sloupce, využil jsem jednoho malého triku Rozbalit všechny záložky Minimalizovat všechny záložky Příznaky Při vytváření tabulky aplikace Microoft Excel velkým počtem loupců může být obtížné porovnat data řádků oddělených mezerami, protože je nutné poouvat, chcete-li zobrazit data, a tyto dva loupce nelze zobrazit na ča Z tohoto důvodu Excel umožňuje vytvořit pevný loupec. Zamrzněte loupec v aplikaci.

Seskupení řádků a sloupců v Microsoft Excel Management New

Zde vidíte, jak při zamknutí řádku v excelu je první řádek na místě a další pod ním se posouvají. Google tabulka. Při vytváření Google tabulky je možné ukotvit jak řádek, tak i sloupec. Toto nastavení najdete v menu Zobrazit - Ukotvit a zde vyberte řádky nebo sloupce. Odkazy. Jak vytvořit tabulku v Excelu 1 Sloupce lze vytvořit před psaním dokumentu nebo dodatečně. Nejprve si ukážeme první možnost. Jelikož se jedná o zásadní změnu vzhledu stránky, doporučujeme sloupce vytvářet v oddílech, kterými jsme se zabývali v JNP 6/05. 2 Nový oddíl vytvoříme příkazem z nabídky Vložit, Konec a v dialogovém okně zatrhneme v části Typy konců oddílů možnost Na stejné. Excel - vytvoření tabulky a základní funkce v Excelu. Videonávod ve kterém se dozvíte základní formátování tabulky v Excelu a jak se definují základní funkce zobraziť viac. Kategorie: Software a počítače Klíčová slova: - Jak je definováno funkce v Excelu Jak vytvořit tabulku v Excelu Excel pro začátečníky Excel tutorial a návody formátování tabulky Videonávod. Chcete-li zobrazit skrytý sloupec, vyberte sloupec nad a s přidrženým CTRL sloupec pod.Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte volbu Zobrazit.. Pokud se jedná o první sloupec, napište název první buňky (A1) do názvu buňky (první pole vlevo nad hlavičkou tabulky).Vyberte záložku DOMŮ, dále panel Buňky a volbu Formát. Změňte výšku řádku z 0 např. na 10 (nebo dle. Jak vytvořit graf v Excelu. Grafy se často používají jako výstup ke složitým analýzám nebo v prezentacích k jednoduchému zobrazení čísel a dat. V nepřehledné databázi je velmi problematické se správně a přehledně zorientovat, přitom vytvořit jednoduchý graf v Excelu není nic složitého

Histogram se ve statistice používá ke grafickému vyjádření četnosti prvků. Prezentuje se jako sloupový graf se sloupci o stejné šířce, kde výška sloupce představuje četnost prvků v množině. V excelu jsou dvě možnosti, jak tento typ grafu připravit. Každá z možností je užitečná v jiném případě Jak na grafy v Excelu (65603x) Dotazy (51374x) Vytváření a úprava tabulek (50746x) Pokročilá úprava obrázků (48717x) Relace mezi tabulkami, jak je vytvořit? (47802x) Diskutuje se. První neprázdná buňka z prava 2.12.2020 - MS Excel. První neprázdná buňka z prava Označení celého sloupce(ů) nebo řádku(ů) provedete. Tento článek popisuje, jak vytvořit a používat v Microsoft Excelu tabulky se dvěma vstupy. Tyto tabulky umožňují otestovat, jak změny dvou proměnných ovlivňují jeden vzorec. Excel interně nahradí hodnoty v vstupních buňkách řádku a sloupce vzorcem v buňce B14. hodnota 0 se zobrazí v buňce B14, ale buňka B14 není. Jak vytvořit graf v Excelu. Grafy, někdy také nazývané diagramy, jsou neuvěřitelně užitečným nástrojem. Díky Excelu je snadno a rychle přidáte do svých tabulek, kde vám dají vizuální reprezentaci dat, nebo třeba podpoří váš příběh...

Jak zafixovat buňku v Excelu

Jak vytvořit a naformátovat vzhled grafu v Excelu automaticky pomocí templates? Pokud chcete dát grafu opravdu zajímavý vzhled (protože ho pak třeba budete prezentovat před šéfem), tak si v excelu můžete vybrat z několika předdefinovaných stylů grafů (podobně jako v powerpointu nebo wordu) Matice Excelu. Chceme-li počítat hodnoty ve sloupci tabulky vzorcem, postupujeme klasicky tak, že uděláme vzorec v první buňce oblasti a potom jej kopírujeme do zbytku sloupce. Každá buňka sloupce potom obsahuje jistý, obvykle poněkud jiný, vzorec Jak je to ve VBA? šířka sloupce vyjádřená nulami standardního písma (units) vlastnost ColumnWidth šířka sloupce v jednotkách Excelu (points) vlastnost Width. Přibyla tedy vlastnost v dalších nepraktických jednotkách a k pixelům si budeme muset dopomoci sami

Jak vytvořit sloupce v excelu. Pokud zjistíte, museli zvětšit nebo zmenšit řádku šířky a výšky sloupce v aplikaci Excel, existuje několik způsobů jejich nastavení. Následující tabulka ukazuje, minimum, maximum a výchozí velikosti pro jednotlivá pole podle rozsahu bodů Vytvořit účet V Excelu 2003 je to standardně Arial velikosti 10, v Excelu 2007 Calibri velikosti 11 (pokud si jako výchozí písmo zvolíme jiné písmo, upraví se podle něj i velikost buněk). Výchozí šířka sloupce je 8,43 znaků (1,8 cm). Minimální šířka sloupce je 0 (pak je sloupec skrytý) a maximální 254,86 znaků (50,3 cm Jednoduchý Ganttův diagram můžeme vytvořit i v Excelu. Ukázka, jak lze v Excelu pomocí Ganttova diagramu sestavit jednoduchý časový harmonogram. Optimální pro vizuální přehled o průběhu sledovaného procesu a plánování dalších drobných činností. Mám dva sloupce s časovými intervaly od-do. V těch dvou sloupcích.

Identifikace duplicit v Excelu za pomoci podmíněného formátování. Jednoduchý postup. Označíme oblast buněk, v které máme podezření na duplicity. Po označení volíme na kartě Domů ikonu Podmíněné formátování, kde v části Pravidla zvýraznění buněk volíme Duplicitní hodnoty. Zvolíme, zda nás více zajímají. Rozsáhlé tabulky v Excelu můžeme uspořádávat různými způsoby. Můžeme je filtrovat , můžeme použít kontingenční tabulku nebo souhrn , ale také je můžeme řadit podle vybraných kritérií

Jak vytvořit graf v Excelu – wikiHow

Souhrny - Excel Školení konzultac

Tvorba reportů v Excelu. Zpracoval Vladimír Šanda . Cílem této práce je z dat ve velmi strohém a někdy zcela nevhodném formátu získat graficky přehledný a vypovídající výstup pro zákazníka. Data představují soupis prací odvedených v určitém časovém úseku různými pracovníky dodavatelské společnosti V novějším excelu (s ribbonem) nevím, budete muset hledat. doplněno 02.09.12 14:43: Jak jsem psal výše, po vložení tlačítka na něj klikněte pravým a zvolte Zobrazit kód, otevře se nové okno, kde jsou dva řádky a mezi nima mezera Pokud si však chcete raději vytvořit svoje vlastní čárové kódy třeba v Excelu (nebo ve Wordu, PowerPointu nebo libovolném jiném programu, který využívá fonty operačního systému Windows), klidně můžete. A navíc je to docela jednoduché. Druhy čárových kód

Video: Excel - otočení textů tabulky a převod řádků na sloupce a

Pozn. V mém sešitu jsou funkce přejmenovány. Ne proto, že bych je chtěl vydávat za vlastní, ale proto, že přinejmenším název EAN13 koliduje s interním názvem v Excelu a dělá paseku. Úkol: V příloze byly užity kódy EAN-13 reálných výrobků. Dokážete zjistit, o jaké jde Jak na podmíněné formátování v Excelu | návod. Jednou z mnoha možností úpravy tabulek tvořených v Excelu je takzvané podmíněné formátování. Tato funkce umožní tvůrci tabulky zvýraznit některé její aspekty, například rozdíly zisků a výdajů. , wysiwy ráda bych se zeptala - mám v Excelu úkoly k procvičení, konkrétně v knize jízd, kde je uvedena spotřeba v l/100km, počet ujetých km, cena za 1l, cena v Kč celkem. Úkol zní vypočítat procento výdajů. Nejdříve v číselné hodnotě, poté převést na %. Prosím o radu, jak to mám vypočítat. Děkuj Jak vytvořit svůj funkcí v Excelu - Youtube Jak vytvořit graf v Excelu. Grafy, někdy také nazývané diagramy, jsou neuvěřitelně užitečným nástrojem. Díky Excelu je snadno a rychle přidáte do svých tabulek, kde vám dají vizuální reprezentaci dat, nebo třeba podpoří váš příběh. Jak vytvořit graf v Excelu

Jak zobrazit skryté sloupce v Excelu: 12 Kroků (s obrázky

 1. Jelikož nevím, jak ty nepotřebné řádky a sloupce odstranit jinak, tak jsem to chtěl udělat ručně, označit si všechny ty sloupce a řádky a dát delete (v jednoduché tabulce to funguje), ovšem v téhle velké mi to hodí hlášku: Operace, kterou chcete provést, se vztahuje na velký počet buněk a bude pravděpodobně trvat.
 2. Dobrý den,mám prosbu, mám v EXCELu tří sloupce: Číslo / Název / Cena a cca hodně moc řádků a potřeboval bych s toho vytvořit štítky(kartičky) které by vypadaly asi takto: Číslo Číslo Název Název Cena Cena Číslo Číslo Název Název Cena Cena Předem děkuji za pomoc Dík Šnek
 3. Jak zmrazit panely, řádky a sloupce v aplikaci Excel (rychle). Poznámka: Podívejte se na tento krátký screencast tutoriálu nebo následujte tyto rychlé kroky, které doplňují toto video Ukotvení řádku v Excelu. 2. Jak ukotvit první sloupec v aplikaci Excel. Udělejme něco podobného s prvním sloupcem.

excel vytváření tabule

Je poměrně snadné vytvořit v buňce I2 vzorec pro výpočet (=H2/H6). Pokud však tento vzorec zkopírujete pomocí výplňového úchytu i pro další pobočky, dojde k chybě. Tato chyba je způsobena tím, že se ve vzorci mění (díky použití relativních odkazů) jak odkaz na čitatele, tak na jmenovatele Dostali jste v práci nebo ve škole za úkol vytvořit graf v Excelu a nevíte, jak na to? Správně vytvořený graf vám velmi dobře pomůže vysvětlit danou problematiku i při prezentaci. Na posluchače tak uděláte výborný dojem a předáte jim všechny důležité informace vizuálním způsobem V našem případě má vzorec následující formu: = IF (Sheet2! C12 = 9; Crossword solved ; Think again ). Proto je křížovka v programu Microsoft Excel zcela připravena. Jak můžete vidět, v této aplikaci nemůžete jen rychle udělat křížovky, ale také vytvořit v sobě auto-test

Video návod vytvoření tabulky v excelu

Neví někdo, jak v excelu docílit šíře sloupce přesně např. 3 cm? Pro vysvětlenou vím, kde a jak nastavit jednotky v mm. Vím jak zapnout pravítko. Ale excel, jak se zdá, umí šířku sloupce měnit pouze v násobcích px (pixel). Neřešme otázku sloupců versus řádků. Potřebuji definovat šířku sloupců s přesností 0,1 mm. Myslím, že jsem progooglil všechno, česky i. Jak z údajů v Excelu udělat chytrou tabulku Obtížnost 0: Jasné jak facka ~ 1 minuta čtení ~ půl minuty práce ~ + videonávod Slyšela jsem o vkládání excelové tabulky, ale nevím, co to je a k čemu je mi to dobré Jak vytvořit rozevírací seznam v aplikaci Microsoft Excel Snadnější zadávání dat do Soubor vynikat nebo omezení vstupy počet položek již definovány, můžete vytvořit rozevírací seznam (Viditelné pouze tehdy, když je buňka, ve kterém je vytvořen, je práce ), Sestavený z několika buňky na stejné list nebo na jiném listu Výstavba linie rovnosti. Nyní se podívejme na konkrétní příklad, jak vytvořit linku rovnosti a Lorentzovu křivku v aplikaci Excel. K tomu použijeme tabulku počtu lidí rozdělených do pěti stejných skupin ( každý o 20%), které jsou shrnuty v tabulce zvýšením.Druhý sloupec této tabulky uvádí velikost národního důchodu jako procento, které odpovídá určité. Změna barev v grafu - sloupce, výseče, pozadí, apod. Ve video návodu si vytvoříme dva grafy. První sloupcový graf, který znázorňuje obsazenost v jendotlivých typech škol. Jako druhý oblíbený výsečový graf (televizní koláč sledovanosti), který znázorňuje zastoupení žáků na jednotlivých školách

Jak vytvořit v buňce rozbalovací seznam - YouTub

 1. 2.12.4 Jak vytvořit histogram. Ing. Marek Laurenčík Ve skutečnosti ale jednotlivé sloupce sloupcového grafu vykreslují obraz konkrétní hodnoty z tabulky. To znamená, ľe vykreslují jedno číslo, které je přesně v tabulce uvedeno. , které nejsou tak často vyuľívány při běľné práci v MS Excelu, proto je tato.
 2. ke čtení; Platí pro: Excel for Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel 200
 3. Napsali jsme pro vás návod, jak na tisk etiket ve wordu. Stačí mít jen MS Word, chvíli času a samolepicí etikety. Pokud se chystáte tisknout štítky na balíky, nejčastěji skončíte u 4 štítků na A4 (využívají je dopravci DPD, PPL, Geis či Uloženka) nebo 8 štítků na A4 (Zásilkovna)
 4. A jak vlastně zjistíme pohlaví z rodného čísla Umíte otočit tabulku v Excelu tak, aby z řádků byly sloupce nebo ze sloupců řádky? Říkáte si teď asi, že Excel bude mít určitě nějaké klikátko Pojďte se podívat na to, jak to provést, dříve nebo později se před tuto úlohu můžete dostat i vy
 5. Tabulky na Wikipedii se vytvářejí pomocí značkovacího jazyka (viz Jak editovat stránku), zejména znaku svislá čára, svislice, lidově svislítko nebo roura |.V záhlaví tabulky může být titulek, lze zvolit počet sloupců a řádků, které mohou být také opatřeny záhlavími. Je možné využít standardní předdefinované tabulky a také upravovat parametry, jako jsou.

Jak porovnat data v Excelu a najít rozdíly. Představujeme vám několik způsobů jak porovnat hodnoty buněk v excelových tabulkách. Rozpracované příklady naleznete ke stažení na konci článku. Nachází se údaje z jednoho sloupce v druhém sloupci, resp. které údaje z jednoho sloupce v druhém chybí? Tuto otázku lze. Průvodce invertující maticí v Excelu. Zde diskutujeme o tom, jak vytvořit inverzní matici v Excelu spolu s příklady a šablonou Excel ke stažení Než si to povíme o tom Excelu, tak je lepší začít od počátku. Jak se počítají procenta? Tedy lépe řečeno jak se vypočítá kolik procent je určité číslo z určitého celku? Kolik je procent je třeba pět lidí z 30 lidí? Je to vlastně hrozně jednoduché, vydělíte onu část celkem. Takže pět lidí z 3

Tvorba malé násobilky v Excelu | KLERISS

10 tajných tipů pro efektivnější práci v Excelu - 1.díl. Software | 04.02.12. Excel ve své nové verzi obsahuje celou řadu skvělých nástrojů, bohužel uživatelé většinu z nich běžně nevyužívají, protože je spousta funkcí v Excelu 2010 skryta Jak vytvořit časovou osu v Excelu. Excel nepoužívá mnoho grafik, ale existují způsoby, jak vytvořit časovou osu. Pokud máte Excel 2013 nebo novější verzi, můžete automaticky vytvářet časové osy pomocí kontingenční tabulky.. Jak v Excelu zamknout buňky Obtížnost 1: Žádné složitosti ~ 2 minuty čtení ~ 1,5 minuty práce ~ + videonávod Sdílím svoje soubory s dalšími lidmi a oni mi tam neustále přepisují vzorce a občas i něco smažou

Vytvoření grafu v Excelu – ExcelTown

Jak vytvořit tabulku v Excelu - Teď si ukážeme, pro mnohé základní věc, vytvoření tabulky Já to dělám v jiném programu, ale jen mě to zajímá jestli to jde i v Excelu :-) Tak ono viděl jsem už i pěkně rozpracované faktury v Excelu ještě na lepší úrovni než v těchto generátorech za které se musí platit. A taktéž se mi to ukládá do cloudu na onedrive Dobří lidé prosím poraďte jak bych vytvořil v EXCELU ŘADY. Nemyslím tím takové, že když si zadám do vyznačeného sloupce počáteční hodnotu např. 1 a označím si (nebo zadám finální hodnotu např. 25) a zadám první číslo, tak se sloupec perfektně vyplní třeba až do 100. V tom problém nemám Jak vytvořit v Gutenbergu sloupce 29.4.2020 autor: Vlasta Ott • aktualizováno 29.4.2020 Sloupcové rozdělení obsahu nebylo ve WordPressu snadné, bylo nutné použít buď shortcody, nebo vizuální editor jako WPBakery nebo později Elementor Jak vytvořit denní kalendář v Excelu . přidej svůj postup. autor: Uncanny. Užitečný návod, jak rychle pomocí šablony vytvořit v Excelu denní kalendář. Kroky postupu (3): 1. Jak na to; 2. Postup; 3. Výsledek . 2. Postup . kliknutím na obrázek jej zvětšít

Pokud máte v tabulce aplikace Excel mnoho prázdných řádků, můžete je odstranit klepnutím pravým tlačítkem myši každý jednou samostatně a výběrem Smazat, velmi časově náročný úkol. Existuje však rychlejší a snadnější způsob odstranění prázdných řádků i prázdných sloupců. Nejprve vám ukážeme, jak odstranit prázdné řádky Nejnovější videa s klíčovým slovem Jak vytvořit tabulku v Excelu. Jak vytvořit tabulku v Excelu.

Potřebuji vygenerovat na list max A3 číselnou řadu 90000-99999. Vygenerovat ji do jednoho sloupce či řádku samozřejmě umím, ale já potřebuju aby těmi čísly byl vyplněný celý list. Je jedno jestli to bude v excelu nebo jinde v textovém souboru, ale aby se pak jednotlivá čísla dala označovat jako použitá. ____ V lekci Potřebuji vytvořit evidenci práce v excelu jsme si ukázali, jak například může vypadat evidence práce prostřednictvím pracovního deníku. Ukázali jsme si, jaký pracovní deník máme a jak s ním pracujeme my. Jak máme nastaveno počítání časů a funkce Rád bych se zeptal na to, jak vytvořit nový doplněk v Excelu (AddIn) pomocí makra. V samotném Excelu je to snadné: Soubor - otevřít MojeMakra.xls. Soubor - uložit jako - doplněk Excel. ALE já bych potřeboval udělat výše uvedené pomocí makra

Histogram v Excelu – ExcelTownTvorba malé násobilky v Excelu | Blog by Kathrin

Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak vytvořit adresář v EXCELU, jedná se mi o to, že když dám například do buňky A1 do rozevírací nabídky seznam firem, automaticky se mi doplní do A2 např. Ulice, do A3 PSČ a město, atd. Ocením každou radu, jak postupovat. Děkuji Doplňuji: Na druhém listu si udělám tabulku-sloupce název firmy, Ulice, PSČ a město, atd.<br />Když. Jak vytvořit tabulku v Excelu Chcete-li se dozvědět, jak vytvořit tabulky v aplikaci Microsoft Excel a správu, přejděte na krok 1. Kroky. Část 1 8: Vytvoření tabulky . Můžete změnit název sloupce. Chcete-li to provést, klepněte na něj a zadejte vzorec do pole Pro opětovné zobrazení skrytých sloupců a řádků označíme sousední sloupce/řádky. Pravým tlačítkem klepneme na záhlaví sloupce/řádku a vybereme položku Zobrazit. Skrytí a opětovné zobrazení sloupce v Microsoft Excel. Další tipy na urychlení práce v Excelu se můžete dozvědět na školení Excel základní Jak na to? V Excelu na kartě Zobrazení klepněte na Ukotvit příčky. Dále zvolte buď Ukotvit horní řádek, nebo Ukotvit první sloupec. Podle své volby pak při posouvání v tabulce uvidíte, jak kolem vás probíhají buňky, až na první řádek či sloupec. Jedna z těchto oblastí bude zamrazená na svém místě Jednou z nejužitečnějších funkcí v Excelu je vyhledávací funkce SVYHLEDAT. Hodí se zejména tam, kde potřebujeme spárovat hledaný údaj s již existující tabulkou. Pavel Durčák Vám na praktických příkladech ukáže, jak s funkcí pracovat. Naučíte se tak řešit zdánlivě nelehké úlohy

 • Bobrovka skleněná.
 • Trojsky kun it.
 • Okrasné stromy listnaté.
 • Nedvedi.
 • Letní pneu michelin 205/55 r16.
 • Jan schánilec.
 • Terasová prkna cedr.
 • Volta fifa.
 • Nemám dluhy.
 • Přání ke dni otců text.
 • Registr vozidel olomouc otevírací doba.
 • Jak se počítá důchod 2019.
 • Plotýnky cviky.
 • Koupim labradoodle.
 • Transplantace oka.
 • Tgi fridays praha.
 • Dynamická nevyváženost kola.
 • Cim prekvapit partnerku v posteli.
 • Kdy nedavat zabal.
 • Hp tiskárna wifi.
 • Grand central new york.
 • Avantgarda lysá nad labem.
 • Údržba dřevěných schodů.
 • Fio banka pobočky slovensko.
 • Křemen fialový.
 • Samsung galaxy j5 2016 dual sim.
 • Laparotomie vs. laparoskopie.
 • Perinatální období psychologie.
 • Laktační poradkyně kladno.
 • Poloha 44.
 • Mariah carey merry christmas.
 • Tvoreni z brizy.
 • Hemofilus ockovani.
 • Vosí hnízda s máslovým krémem.
 • Drzitele oscara.
 • Novinky v léčbě boreliozy.
 • Seznam nemoci na invalidni duchod.
 • Pardubice svitavy basketbal.
 • Perioda signalu.
 • Raptor f22.
 • Gucci šátek fake.