Home

Řeči besední jazyk

Český-jazyk.cz - HLEDANÝ VÝRAZ: Řeči besední. Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz, omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.. Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby. Řeč a jazyk - hlavní funkce je dorozumívací, prostřednictvím řeči se člověk dorozumívá, komunikuje a předává poznatky Řeč má dvě formy: (řeč verbální) mluvená psaná u řeči verbální důležitá slova řeč neverbální - řeč těla (pohyby, gesta, mimika řeči besední - otec odpovídá dětem na dotazy o Bohu - zde vysvětluje náboženské a filozofické otázky - vykládá náboženské příběhy jednoduchým a prostým jazykem. Řeči nedělní a sváteční = výklad části evangeli O hospodářovi, hospodyni a čeledi), Řeči besední (pro děti; jedná se o základní poučení o víře, zprostředkované formou otázek a odpovědí), Řeči nedělní a sváteční (představují výklad čtení na neděle a svátky, tedy jistou náhradu kázání; základ pro besedu o biblickém textu

Jeho dílo se nám dochovalo v několika sbornících: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, Řeči besední, Řeči sváteční a nedělní a Knížky o šašiech. Další náboženskou úvahou je Tkadleček (o tom, do jaké míry o sobě může rozhodovat sám člověk).Ve 14. stol. se začínají objevovat slovníky Jazyk je svalový orgán krytý sliznicí. Pomocí svých svalů je spojen s dolní čelistí, jazylkou, měkkým patrem, processus styloideus a se stěnou hltanu.Sliznice přechází ze spodní plochy jazyka ve sliznici spodiny úst. Na jazyku rozeznáváme Jazyk je abstraktní struktura (řád mezi vhodnými primitivy) schopná nést informaci, tak ji uchovávat a přenášet - sdělovat.Při aplikaci musí být materializována vhodně strukturovanou hmotou či energií. Tak je jazyk i systém sloužícím jako základní prostředek lidské komunikace. Kromě funkce dorozumívací může plnit další funkce, např Angličtinu také ovládá nejvíc lidí jako druhý jazyk. Nejrozšířenějším rodným jazykem na světě je mandarínská čínština (přes 13% světové populace), ta je však úřední řečí pouze ve třech státech. V následujícím přehledu uvádím všechny nezávislé státy světa

PŘEDCHŮDCI HUSOVI - přelom 14. - 15. století, roste kritika církve za hromadění majetku (snažili se získat moc) přestávali dodržovat bibli, kritici byli Řeči besední / Tomáš, asi 1333-asi 1409: Jazyk: Čeština: Vydáno: Brno : Knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1901: Edice: Duchovní knihovna (Knihtiskárna benediktinů rajhradských) Témata: Křesťanství - výklady středověké.

Výsledek hledání: 'Řeči besední' Český-jazyk

Řeč a Jazyk, CJ - Český jazyk - - unium

Kupte titul Řeči besední (Tomáš ze Štítného) v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky titulu, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobný titul z nabídky více než 19 miliónů titulů Tomáš Štítný ze Štítného- Knížky šestery o obecných věcech veřejných, Řeči besední Řeči sváteční a nedělní. Jan Hus De Ecclesia, Výklad viery,desakera a páteře, Knížky o svatokupectví, Postila, Dcerka, Listy z Kostnice. Jistebnický kancionál- Ktož jsú boží bojovníci, Povstaň,povstaň velké město pražsk

Český jazyk... I. Nejstarší světová literatura- Nejstarší písemné památky byly vytvořeny orientální (orients - východ), které zakládaly státní zřízení (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)- Vytvořeny v době, kdy vládl pravěkPísemnictví mezopotamské (Sumerské)- 3500 - 539 p. n. l.- Mezi Eufratem a Tigridem, dnešní Irák Řeči besední - - popis, komentáře a veškeré informace o knize

Husovi předchůdci - Český jazyk

 1. - sborníky traktátů Knížky šestery o obecných věcech křesťanských (1376): o životě a vztazích; Řeči besední: formou rozhovoru otce s dětmi, filosofie; Řeči nedělní a sváteční: základy křesťanství - John Wycliffe: Oxford, De veritate Sacrae Scripturae: ohlas na UK, hl.autoritou Bibl
 2. Řeči besední ­­ - pojednává o základech věrouky Řeči sváteční a nedělní - výklad části evangelia, usiloval o nápravu chyb . Odborná próza kronika Přibíka Pulkavy z Radenína slovníky - mistr Klaret právnické spisy - Ondřej z Dub
 3. ovaly písně a kázání, řečnická a polemická literatura, traktáty; Jan Hus. kněz, kazatel, spisovatel, rektor, děkan; hl. iniciátor snah o radikální proměnu tehdejší společnosti (ale ne revolucionář!
 4. Řeči besední / Autor: Štítný ze Štítného, Tomáš, asi 1333-asi 1409 Vydáno: (1992) Řeči besední / Vydáno: (1992) Nové vydání spisu Tomáše ze Štítného Řeči besední / Autor: Chotovinská, Jitk

PŘEDCHŮDCI JANA HUSA: - Český jazyk

Řeči besední = traktát původně psal pro své děti, proto jej zpracoval ve formě otázek a odpovědí. Řeči nedělní a sváteční = vybrané úvahy na motivy evangelia. Knížky o šašiech = text využívá pravidel šachové hry, aby ukázal ideální chování všech společenských vrstev a zároveň vyslovil podobenství o. Řeči besední - vysvětlují náročnější náboženské a filozofické otázky. Řeči sváteční a nedělní - obsahují sbírku krátkých pojednání vhodných k nedělními a svátečnímu besedování Český jazyk a literatura Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě Tkadleček | Tomáš Štítný: Řeči besední. Husitství a literatura 15. století Jan Češka: Řeči a naučení hlubokých mudrc.

Další díla: Řeči besední, Řeči sváteční a nedělní. II. fáze - husitství - 15. stol. 15. století v Čechách můžeme označit jako období reformace (z latinského slova reformatio obnova).Literatura husitského období vznikala v úzkém sepětí s každodenním životem a obracela se také k aktuální skutečnosti Česká literatura je literatura psaná příslušníky českého etnika a jiných etnik psaná na území českého státu.Je psána nejen česky, ale též latinsky a německy (např. Kosmova Kronika Čechů, Kafkův Zámek).K české literatuře se počítá také literatura psaná Čechy v zahraničí nebo česky příslušníky jiných etnik (Škvoreckého Příběh inženýra lidských. Další období: husovi předchůdci john wycliffe, konrád waldhauser, jan milíč z kroměříže, matěj z janova, tomáš ze štítného: řeči besední. Samostatným obdobím je hus. Píše latinsky: quodlibet, o církvi, o šesti bludech - česky: knížky o svatokupectví, výklad viery desatera a páteře Období husitských válek -konec 14. - 15. st. umění se vůbec nerozvíjelo: mluví se o tzv (Literatura doby husitské a doby Jiřího z Poděbrad, Literatura referát Martin Hattala (4. listopadu 1821, Trstená - 11. prosince 1903, Praha) byl slovenský římskokatolický kněz, piarista, jazykovědec, slavista, slovakista, bohemista, kodifikátor spisovné slovenštiny, od roku 1861 profesor Univerzity Karlovy v Praze (podle Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 však roku 1854 mimořádný a 1864 řádný profesor), zastánce pravosti RKZ

- nepsal pouze traktáty napsal také dílo, které se jmenuje Řeči besední - Řeči sváteční a nedělní - pojednávaní o tématech, které se hodily např. k nedělním besedám, měli by o nich lidé uvažovat. - viděl, že feudální řád nefunguje (rozdíly mezi ob. Se zvětšují), domníval se, že tento řád je neměnný Řeči besední dětem -řeči sváteční a nedělní pro děti. Jan Hus-r.1402 kázal v Betlémské kapli-r.1411 byl prohlášen za odpadlíka => odešel na Kozí hrádek u Tábora-r.1414 byl přizván na koncil v Kostnici => 6.7.1415 byl upálen Výklad viery, Desatera a Páteře Dcerk Jsou to Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, což byl první sborník traktátů napsaný v roce 1376, - Řeči besední (1385) a Řeči sváteční a nedělní (asi 1392). Po roce 1400 to pak byly další traktáty rozšířené do nové podoby - Knihy naučení křesťanského o hovorový jazyk, germanismy, vulgarismy o zesměšňuje středověké lékaře o sluhové Rubín a Postrpalk najímáni mastičkářem, aby vychvalovali jeho masti o 3 Marie kupují u mastičkáře olej, aby mohli pomazat Kristovo tělo o Řeči besední. Vytisknout

Dvorská lyrika: - Český jazyk nejen pro student

 1. Literatura pro děti, literatura pro děti a mládež (LPDM) neboli dětská literatura je část literatury určená dětskému a mladému čtenáři, která svoji úpravou a obsahem knih přispívá k mentální, etické a estetické výchově čtenáře a je jim uzpůsobena. Má dvě hlavní větve - literaturu pro děti (zhruba 6-12 let) a literaturu pro mládež či dospívající (12-18.
 2. Řeči besední - pro děti; rozmluva dítěte s otcem, poučení o křesťanství Řečí sváteční a nedělní - texty k svátečnímu besedování, základ pro besedu o biblickém textu 3) mistr Jan Hu
 3. Otázka 03. Husovi předchůdci - myslitelé a kazatelé usilující o reformu církve a společnosti Matěj z Janova- kázali česky Jan milíč z Kroměříže Konrád Waldhauser - na pozvání Karla IV., kázal německy a latinsky Tomáš ze Štítného - nebyl kazatel, psal o náboženských otázkách česk
 4. Dělí se zpravidla do tří etap :. 1. od literárních počátků v 60.letech 9.stol. do poslední čtvrtiny 13.stol. - monopol na literární tvorbu má duchovenstvo, jako literárního jazyka užívá staroslověnštiny a latiny. 2. od poslední čtvrtiny 13.stol. do počátku 15.stol.- kromě duchovenstva tvoří a vnímá literaturu i šlechta a o něco později měšťanstvo, rozvíjí.
 5. Středověká literatura · (476-1492). · Ovlivněna Křesťanstvím. · 3 vrstvy společnosti (církev, šlechta a poddaní). · Poustevníci (sv. Prokop). · Lyrické a Epické žánry. · Epické Eposy (Píseň o Rolandovy, Beowulf.). Hrdina Eposu je čestný, věří svému králi, věrný křesťa

Jan Hus: O církvi čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další základy věrouky - Řeči besední sbírka pojednání k svátečním a nedělním pojednáním - Řeči sváteční a nedělní zábavná próza - Exempla Olomoucké povídky Gesta Romanorum Díla Štítného jsou psána srozumitelně s ohledem na estetickou stránku textů. - první klasik české naučné literatury ---- lidem dílo: Řeči besední Řeči nedělní a sváteční ☻Mistr Jan Hus 1370-1415 * v Husinci u Prachatic - z chudé rodiny - vystudoval UK - vysvěcen na kněze - rektorem UK -ovlivnil Václava IV., aby vydal Kutnohorský dekret omezující vliv cizinců na UK - kázal v Betlémské kapli - spory s církví: obhajoval názory angl. Pokoušel se upravovat český jazyk a vymýšlet novotvary. Student byl pro něj bažák, profesor zpyták, filozofie byla libomudravna, optimista lepšišťan, pesimista horšišťan atd. Nevzrušoval ho posměch okolí a v klidu vynalézal i v ostatních oborech. • Řeči besední - forma rozhovoru otce a dětí o základních. Velkomoravská říše . 9. století - vznik (základ - Morava a západní Slovensko) Rostislav (2. kníže) - žádost o vyslání misionářů z Francké říše 863 - příchod věrozvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje - písmo hlaholice - po zjednodušení cyrilice - základ dnešní azbuky - jazyk - staroslověnština - povýšena na liturgický (bohoslužebný) jazyk

Jazyk - WikiSkript

Vážení čtenáři Naší řeči, přejeme vám pohodové Vánoce a šťastný a úspěšný rok 2016. Doufáme, že rijecký besední zpravodaj i nadále bude ve vašich rodinách vítaným čtením a že budete s námi i nadále úspěšně spolupracovat Řeči besední - řeší náročnější náboženské a filozofické otázky (o Bohu, stvoření) Řeči sváteční a nedělní - výklad části evangelia . c) Odsouzení církve v díle Jana Husa. Uveďte vliv na český pravopis. Nastiňte životopis. Jan Hu Tomáš Štítný ze Štítného (* kolem 1333 - † mezi 1401 a 1409 Praha) byl český šlechtic (z chudé větve Benešoviců), spisovatel, kazatel, překladatel a jedna z předních osobností rané české reformace.Řadí se mezi předchůdce Jana Husa.Bývá označován za zakladatele české odborné prózy - Řeči besední (obojí výkladový cíl) · Jan Hus: Bakalář artistické fakulty, později zde rektorem. Roku 1400 vysvěcen na kněze, pak působí v kapli Betlémské. V kázní se obrací na bohatý i chudý lid, dostává se do sporu s papežem (kvůli ostré kritice církve) - odmítl poslušnost papeži, který je toho nehodn

- používá krásný vytříbený jazyk. dílo - Knížky šestery o obecných věcech křesťanských - Řeči besední (výchovný spis určen dětem) - Řeči sváteční a nedělní (sbírka textů k svátečnímu besedování) - Knížky o šašiech (překlad, spis je vysvětlením šachové hry) Petr Chelčický - jihočeský zema Nové vydání spisu Tomáše ze Štítného Řeči besední. Rec.: ze Štítného, Tomáš / Řeči besední. Naše řeč, 76 [5] 266-267 (1993). 053286 - UJC-A 980520 CZ cze N Čižmárová, L. Česko, Romové a medvěd. Lidové noviny, - (93.04.14). 053287 - UJC-A 980522 SK cze C Čižmárová, L Tomáš Štítný ze Štítné (? 1333- ? 1403) - 14. století, práce náboženského charakteru - Řeči besední, Řeči nedělní a sváteční, Knížky šestery o obecnýc

Jazyk (lingvistika) - Wikipedi

Český jazyk. Doba od 14. stol. do počátku 16. stol. v české literatuře. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,53 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX Jakost. František Oberpfalcer [Články]-Když psal Tomáš ze Štítného v 90. letech XIV. století své výklady o hlavních věcech víry, o Bohu, o andělích a o člověku, jež nazval »Řeči besední«, měla jeho stilistická dovednost nejednu krušnou práci s českou úpravou latinských výpisků V soutěžním cyklu budeme postupně navštěvovat hradní, zámecká i další historická sídla v jednotlivých koutech naší země. O jejich bohaté minulosti se dozvíme nejen díky otázkám připraveným pro soutěžící, ale také prostřednictvím historických epizod v podání předních herců V úvodním textu se studenti nejprve seznámí se základní charakteristikou období a se životem a dílem Jana Husa. Poté na základě četby výňatku a následných úkolů doloží a rozšíří obecnou charakteristiku tohoto díla Více možností vyhledávání. Rozšířené vyhledávání. Hlede

Úřední jazyky světa - Skompasem

- věcné, srozumitelné vyjadřování, dokonalý jazyk - pozvedl jazyk na vyšší úroveň - podmět k husitskému hnutí. Sborníky traktátů: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských - věrouka o dokonalém životě Řeči besední - rozhovor mezi otcem a dětmi, o základech věrouk Studijní materiál Husitské období z předmětu Český jazyk, střední škol

Řeči besední (o základech věrouky) Řeči sváteční a nedělní (výklad částí evangelia) usiloval o zharmonizování společnosti, o nápravu chyb význam: 1. klasik české naučné prózy. zpřístupnil nejvyšší soudobou vzdělanost širšímu čtenářstvu. věcné, srozumitelné vyjadřování, dokonalý jazyk - věcný, úsporný, jasně neobranný jazyk, poukazuje na špatné chování církve - Pánom - kapitola - všichni lidé rovni, páni by měli být spravedliví lidé - traktát o hospodáři, hospodyni a čeledi. Knihy naučení křesťanského. Řeči besední (rady otce dětem) Řeči sváteční a nedělní (psal o základech věrouky Tomáš Štítný ze Štítného jako první česky píšící filosof. Žil přibližně mezi lety 1331-1401. Tento raný absolvent pražské univerzity znamenal velký přínos pro česky psanou literaturu a také vzorový případ toho, jak kritizovat tehdejší nevalnou situaci v církvi, ale zároveň si zachovat čistý štít před ní

DĚJINY POLITICKÝCH TEORII ČESKÉ POLITICKÉ MYŠLENÍTomáš Štítný ze Štítné (? 1333- ? 1403) - 14. století, práce náboženského charakteru - Řeči besední, Řeči Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka heslovitě seznamuje s literaturou doby předhusitské a husitské.Nejdříve je charakterizována doba, poté jsou pouze vypsáni Husovi předchůdci. Dále text informuje o životě Jana Husa, včetně výpisu jeho děl Literatura v době předhusitské a husitské. Literatura v době předhusitské a husitské. Doba předhusitská Kritika společnosti V souvislosti se zostřováním rozporů ve společnosti i v církvi (církev se stává mocenskou institucí, za Václava IV - prodej odpustků, církev prosazuje svoje politické zájmy před biblickým učením) roste počet těch, kteří tyto rozpory. Staroslověnština byla povýšena na kulturní jazyk,v němž se mohly konat náboženské obřady. Překládali náboženské texty-např. Evangeliář z Bible,vedle překladů vzniklo např. také dílo jako: Řeči besední-o základech věrouky Štítný ze Štítného, Tomáš: Řeči besední

Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2008). Režie M. Petří -Řeči besední - Knížky o šašcích - kritizoval společenský řád, protože je určený Bohem . Jan Hus. 1371 Husinec u Prachatic - 1415 Kostnice; kazatel v Betlémské kapli, na Krakovci, na Kozím hrádku; studoval na UK, kde se stal děkanem a následně rektorem filozofické fakulty; kněz, spisovatel, kně Štítného Řeči besední (1992). Podílela se na vydání Výboru z české literatury od počátků po dobu Husovu (1957) a na Výboru z české literatury husitské doby I-II (1963-64), podílela se na vydávání Staročeského slovníku (od 1968). Byla spoluautorkou publikací Slova a dějiny (1980) a Dědictví řeči (1986)

DĚJINY POLITICKÝCH TEORII II - JARO 2005. 2. SEMESTR. ČESKÉ POLITICKÉ MYŠLENÍ. Tomáš Štítný ze Štítné (? 1333- ? 1403) - 14. století, práce náboženského charakteru - Řeči besední, Řeči nedělní a sváteční, Knížky šestery o obecných věcech křesťanských Řeči besední - napsal pro své děti, podává základní poučení o víře formou otázek a odpovědí. První verze, která vznikla roku 1385, se nedochovala. nic bližšího o něm ale nevíme. Jazyk je použit živý. Podkoní a žák Veršovaný spor mezi panským služebníkem a univerzitním studentem o přednosti jejich.

Řeči besední (o základech věrouky) Řeči sváteční a nedělní (výklad částí evangelia) usiloval o zharmonizování společnosti, o nápravu chyb význam: 1. klasik české naučné prózy zpřístupnil nejvyšší soudobou vzdělanost širšímu čtenářstvu věcné, srozumitelné vyjadřování, dokonalý jazyk Řeči besední (o základech věrouky), Řeči sváteční a nedělní (výklad části evangelia) Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec - 6. července1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz , česk - Řeči besední - požadoval zbožný život a vykládal zjevené pravdy v bibli - člověk by se je měl snažit pochopit rozumem - jako první začal tvořit filozofické termíny, překládal ty latinské hlavně. Jan Hus - ochoten zemřít za své myšlenk Prahu opustil a vrátil se na svou tvrz do Štítného, kde se vedle hospodářství věnoval také literární činnosti. Je autorem děl - Knížky šestery o obecných věcech křesťanských (zásady života správného křesťana); Řeči besední (formou rozhovoru mezi otcem a dětmi vykládá celou věrouku); Řeči sváteční a.

Tahák Český jazyk - Literatura - maturitní přehled. UPOZORNĚNÍ!!! Tento tahák jsem si psal na škole abych se měl později z čeho učit na maturitu....., ale neprošel zatím žádnou korekturou a opravou, takže může obsahovat ,ba obávám se že obsahuje, chyby a překlepy Řeči besední - rozhovor otce a dětí o křesťanské věrouce Rozpravy často vyznívají jako tvrdá kritika soudobé společnosti. Mistr Jan Hus 1371 - 1415 Dílo: De ecclesia (O církvi) o psáno latinsky o největší útok na biskupy a papeže - pokud nežijí v souladu s křesťanskými zásadami, není třeba je posloucha - Řeči besední - výklad scholastiky v českém jazyce, Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. Zabýval se pedagogikou v kontextu náboženské výchovu, kladl důraz na mravní výchovu, návody jak má matka zacházet s dítětem a jak jej vychovávat Slovanský kulturní jazyk staroslověnština (centrum v Sázavském klášteře) * Písma: Hlaholice, později zjednodušená Cyrilice · Náboženské texty. Þ * Řeči besední. 6.Období příprav husitského hnutí na počátku 15. stolet

Video: 3) JAN HUS, PŘEDCHŮDCI A POKRAČOVATELÉ - Český jazyk

Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka na téma husitská literatura v úvodu vysvětluje počátky reformního hnutí.Autor představuje díla Husových předchůdců a následně tvorbu mistra Jana Husa. Nechybí ani stručný exkurz po literatuře z doby po husitských válkách - Knihy naučení křesťanského, řeči besední - Řeči nedělní a sváteční - považován za klasika české naučné literatury Mistr Jan Hus (*1371 - Husinec u Prachatic) - stud. artist. fakultu, bohosloví ŕ stal se knězem - působil jako univ. prof., zvolen rektorem univerzity - psal především lat Po roce 1376 pak Tomáš ze Štítného píše (připisuje je svým dětem) myšlenkově náročnější Řeči besední , v nichž formou rozmluvy otce s dětmi laicky vysvětluje křesťanskou věrouku i nejsložitější problémy scholastické filozofie (zejména vzájemný vztah člověka a Boha). Tímto svým počinem Štítný. - Řeči besední - o základech věrouky - Řeči sváteční a nedělní - výklad části evangelia . 2) Mistr Jan Hus - zásluhy o český jazyk: - O pravopise českém - pravopis spřežkový, (spřežkami se vyjadřovala délka samohlásek (aa, zz) nahradil diakritickým ( rozlišující se znaménky - dlouhé. *Řeči besední - po roce 1376, formou rozmluvy otce s dětmi vysvětluje laickou metodou křesťanskou věrouku i nejsložitější problémy scholastické filozofie. Tím autor pomohl odstranit rozdíly mezi věděním duchovních a věděním obyčejných lidí. *Řeči nedělní a sváteční - asi 1392, soubo

Řeči besední

Rozpracované okruhy 1 - 5 . 1a/ období od 4. tisícitetí př.n.l. - 12. století n.l. Mezopotámie - klínové písmo, hliněné desky, Epos o Gilgamešovi (nejstarší epos svět.lit.; polomytický vládce hledá nesmrtelnost, později pozná, že nesmrtelnost spočívá v činech a v tom, co zanechá dalším generacím). Egypt - hieroglify, papyrus, milostná lyrika, naučení. Řeči besední. základech věrouky . traktát = učené pojednání nebo rozprava o některé náboženské otázce, později širší okruh; zevrubný a důkladný . Husitská literatura (15. stol.) Dovršení procesu počešťování literatury, zvedá se její význam (vedle češtiny ale stále existuje latina). Přiblížení literatury. Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Charakteristika doby.Husovi předchůdci - Matěj z Janova (Pravidla starého a nového zákona), Tomáš Štítný ze Štítného (Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, Řeči besední, Řeči sváteční a nedělní), Jan Milíč z Kroměříže, Konrád Waldhauser

Budišínský rukopis Štítného Řečí besedníc

Od ukončení studia češtiny a srbocharvátštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1950) pracovala do 1987 v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd. Připravila řadu edic staročeských památek (mj. Štítného Řeči besední (1992) Jan Hus a literatura doby husitské . Koncem 14. století vyvrcholila moc církve, což doprovází vnitřní úpadek - dvojpapežství — řeči besední - pokus o výklad z tehdejší filosofie. Mistr Jeroným Pražský . Mistr Jan Hus - kazatel - narodil se v husinci, studoval v Praze - jeho kázání poslouchali chudí i bohatí - 1393-bakalář, studoval artistickou fakultu - učitel - děkan - chtěl se bít za ideály pravého křesťanstv Z rozlišení řeči, jazyka a mluvy je patrné, že řeč a mluva jsou individuálním výkonem uživatele jazyka, zatímco jazyk je společenským výtvorem. _____ řeč - schopnost člověka vytvářet artikulovanými zvuky promluvy a sdělovat obsah svého vědomí jazyk - systém ustálených znaků, pravidel a jejich užíván Z jeho spisů jsou nejznámější: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských- je to sborník 6 traktátů (traktát- výklad, pojednání o nějaké náboženské myšlence), Řeči besední- náboženské otázky jsou vykládány formou rozhovoru mezi dětmi a otcem, Řeči sváteční a neděln

Prokopu, Mastičkář, Trojanská kronika, Podkoní a žák; Ktož jsú boží bojovníci, Tomáš Štítný ze Štítného - Řeči besední, Mistr Jan Hus (O církvi, Knížky o svatokupectví, Postila, Dcerka, Výklad Viery, Desatera a Páteře, O šesti bludiech, Husitská kronika), Petr Chelčický (O trojím lidu, O boji duchovním. základy věrouky - Řeči besední Hus - reformátor jazyka - místo spřežkového jazyka zavedl jazyk diakritický (nabodeníčka) latinský traktát O českém pravopise. Husovy listy - dopisy z Kostnice (opisovány) důležitá osobnost Jan Žižka - vojenská morálka Řeči besední. Řeči sváteční a nedělní. o životě podle zásad křesťanství . feudalismus ale považuje za řád daný Bohem. Mistr Jan Hus (1371 - 6. 7. 1415, 6. 7. státní svátek) Husinec u Prachatic. kněz, učitel,rektor UK v Praze . psal latinsky pro učence, česky pro li Je to první český spisovný jazyk. V r. 869 je uznána bohoslužba ve slovanském jazyce. Konstantin přijal jméno Cyril. Metoděj - biskup a arcibiskup. Základní literární památky: Řeči besední, Řeči sváteční a neděln. - Dílo: Řeči besední § fiktivní rozhovor (otec vysvětluje synovi pohled na svět ® Štítného filozofie) § jako 1. se snažil zachytit tehdejší filosofický systém a dějiny filosofie Jan Wiklef- anglický reformátor, teolog, filoso

 • Inguinální kýly.
 • Bez sexu emimino.
 • Skylink karta.
 • Sklípkan smithův.
 • Farma rorad.
 • Kuba vinales.
 • Křižák druhy.
 • Exchange8.
 • Glaukom u koní.
 • Účtenkovka automobil.
 • Pevnost fyzika.
 • Město valašské meziříčí ičo.
 • Letadla v praze.
 • The wombats tour.
 • Pšenično žitný chléb z kvásku.
 • Stavba krbu návod.
 • Pocit že život nemá smysl.
 • Novinky v léčbě boreliozy.
 • Nejmenší netopýr v čr.
 • Mensikova uherske hradiste.
 • Film oscar 2002.
 • Dr max duch po limitu.
 • Variabilní nd filtr 67mm.
 • Pierre cardin crossbody.
 • Jo napot kivanok preklad.
 • Bzučivka zelená vajíčka.
 • Aktualizace kb890830.
 • Miles heizer.
 • Air bank platba mobilem nefunguje.
 • Kdyz clovek zustane sam.
 • Přátelé topserialy.
 • Teplota jádra měsíce.
 • Fava fazole.
 • Wix blog templates free.
 • Stronghold 2 download plná verze cz.
 • Nikon 750d.
 • Malibu usa.
 • Realtek audio control.
 • Fén wikipedie.
 • Jizvy po akné recenze.
 • Ústavní soud kontakt.